10 weken lang met de hele klas een halve dag les op de boerderij. Dat is School@Boerderij. Een initiatief van Inagro en Vives volgens de principes van openluchtonderwijs: het samengaan van actieve buitenactiviteiten, educatieve elementen en persoonlijke en sociale ontwikkeling. Bekijk dit filmpje en proef de sfeer! 

 

Hoofd-hart-handen

School@Boerderij is niet enkel een beklijvende manier om curriculum doelen in een werkelijkheidsnabije manier na te streven. Gezien verschillende talenten van kinderen aangesproken worden, vaart ook hun gedrag tegenover anderen en hun omgeving er goed mee. 

Strak 10-wekenplan

Op basis van een strak 10-wekenplan werken de landbouw(st)er en de leerkracht elke week aan specifieke eindtermen in de rijke leeromgeving van de boerderij. Een serieus engagement voor beiden maar de moeite waard tonen de eerste resultaten. 
Professionele omkadering

Via het langdurig traject streven we naar beklijvende ervaringen. Vives zorgt voor een degelijke didactische omkadering. De hoeves selecteren we op basis van hun didactisch skills en enthousiasme.Meer info over het engagement, principe en instapmogelijkheden lees je in deze infobrochure (pdf)
Iets voor jouw klas?

Spreekt dit concept jou aan? Past jullie profiel bij de school die wij zoeken? Maak je kenbaar via info.educatie@inagro.be of 051 27 32 66 en we bekijken de mogelijkheden.

Links

  

School@Boerderij is een gezamenlijk initiatief van Hogeschool Vivesen de dienst educatie en verbreding binnen het onderzoekcentrum voor land- en tuinbouw Inagro.