NieuwsEvelien Lambrecht, Audrey Miserez, donderdag 29 april 2021

Koolstofbewuste landbouw - deel 6: verdienmodel inclusief overheidsinstellingArtikels

Gemeentes, bedrijven en zelfs burgers zijn bereid om acties die gunstig zijn voor het klimaat financieel te ondersteunen, door bijvoorbeeld hun onvermijdbare emissies te compenseren. Het label Bas Carbone werd in Frankrijk ontwikkeld om garantie te geven op de kwaliteit en integriteit van projecten.

Koolstofbewuste landbouw - deel 6: verdienmodel inclusief overheidsinstelling

Wat voorafging …

De voorbije weken kon je lezen welke technieken meer koolstof in de bodem brengen en wat daar de voordelen van zijn. We brachten ook al het verhaal van landbouwers die ermee aan de slag gingen in Beernem. Bovendien gaven we in delen 3, 4 en 5 van deze reeks voorbeelden van verdienmodellen uit het buitenland, binnen en buiten de agrovoedingsketen en voor een individueel landbouwbedrijf. In het laatste nieuwsbericht van de reeks gaan we dieper in op een verdienmodel inclusief overheidsinstelling.

Verdienmodel nodig voor koolstofbewuste landbouw

Een correcte financiële ondersteuning kan de implementatie van koolstofopslagtechnieken een duwtje in de rug geven. Een nieuw verdienmodel kan de extra kost (gedeeltelijk) compenseren. Als landbouwers positief bijdragen aan het klimaat dienen ze daarvoor vergoed te worden. Daarnaast is koolstofopbouw in de bodem een werk van lange adem, een inspanning die pas op langere termijn loont.

Het label Bas Carbone

Logo-label-bas-carbone.jpgIn Frankrijk heeft de overheid een label – Bas Carbone -  gecreëerd  dat helpt om bedrijven en gemeenschappen koolstofkredieten te laten kopen. Frankrijk ontwikkelde het label om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van het land. Dat label heeft twee grote doelen:

  1. CO2-equivalenten kwantificeren die vermeden of opgeslagen worden
  2. vergoedingen traceren voor die vermeden of opgeslagen CO2.

Het label wil zo een antwoord bieden op de vraag naar vrijwillige, lokale compensatie van broeikasgassen. De prijs per ton koolstof voor de gelabelde projecten staat los van marktprijzen en wordt bepaald in overleg tussen projectleider en de financier.


Betrokken partijen

Verschillende partijen zijn betrokken in de ontwikkeling, opvolging en uitvoering van het label:

  • Ministerie van ecologie en solidariteitstransitie
  • Auditeurs
  • Financierende partijen, zoals burgers, steden, gemeenten en bedrijven
  • Projectleiders die aanvragen om een label te krijgen voor hun project

Meer info

Meer info over het project Carbon Farming is te vinden op www.inagro.be/carbonfarming.

Vragen over verdienmodellen of wil je ermee aan de slag gaan? Contacteer Evelien Lambrecht of Audrey Miserez via evelien.lambrecht@inagro.be of audrey.miserez@inagro.be.

Wil je de mogelijkheden van carbon farming voor jouw bedrijf in kaart brengen (koolstofscan)? Neem contact op met Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be


Dit nieuwsbericht kadert in het Interreg-project Carbon Farming.


logo_carbon_farming.jpg