NieuwsEvelien Lambrecht, Audrey Miserez, donderdag 15 april 2021

Koolstofbewuste landbouw - deel 5: verdienmodel buiten de agrovoedingsketenArtikels

Al enkele weken nemen we je mee in het verhaal van koolstofbewuste landbouw en mogelijke verdienmodellen in de agrovoedingsketen. Ook buiten de agrovoedingsketen zijn er voorbeelden van verdienmodellen voor koolstoflandbouw. Een Duits bedrijf startte een coöperatie op met landbouwers om een deel van de uitstoot van zijn handelsbeurzen voor biologische producten te compenseren. De betrokken landbouwers zetten in op koolstofbinding en kunnen koolstofkredieten verkopen aan dat bedrijf. Een consultingbureau volgt de koolstofopslag en koolstofkredieten op.

Koolstofbewuste landbouw - deel 5: verdienmodel buiten de agrovoedingsketen

Wat voorafging …

De voorbije weken kon je lezen welke technieken meer koolstof in de bodem brengen en wat daar de voordelen van zijn. We brachten ook het verhaal van landbouwers die ermee aan de slag gaan in Beernem. In deel 3 en deel 4 gaven we voorbeelden van verdienmodellen uit het buitenland, binnen de agrovoedingsketen en voor een individueel landbouwbedrijf.

 

Verdienmodel nodig voor koolstofbewuste landbouw

Een correcte financiële ondersteuning kan de implementatie van koolstofopslagtechnieken een duwtje in de rug geven. Een nieuw verdienmodel kan de extra kost (gedeeltelijk) compenseren. Als landbouwers positief bijdragen aan het klimaat dienen ze daarvoor vergoed te worden. Daarnaast is koolstofopbouw in de bodem een werk van lange adem, een inspanning die pas op langere termijn loont.

 

Verborgen kosten van voedselproductie

Voedselprijzen in de winkel of supermarkt zijn niet altijd representatief voor de echte productieprijs van dat voedsel. De prijszetting houdt bijvoorbeeld geen rekening met de impact op klimaatverandering of vervuiling van het grondwater door voedselproductie. De maatschappij vangt die kosten op, bijvoorbeeld via de ziekteverzekering. Dat benadrukt het belang om de hele voedselproductieketen te bekijken en niet alleen de voedselproductie zelf.

 

Voorbeeld van Biomessen en Soil&More Impacts

Biomessen (Duitsland) organiseert handelsbeurzen voor biologische producten. Om zijn CO2-uitstoot te compenseren, vormt het bedrijf een coöperatie, samen met landbouwers die inzetten op duurzamere teelttechnieken. Consultingbedrijf Soil & More Impacts ondersteunt Biomessen daarin. Met staalnames, analyses en interviews evalueren ze verschillende technieken, volgen ze deze op en zetten een systeem van koolstofkredieten op. 75% van de in de bodem opgeslagen koolstof kan je dan als deelnemend landbouwbedrijf verkopen aan Biomessen. Met die opbrengst kunnen landbouwers verder inzetten op koolstofsequestratietechnieken.

 

Voordelen van dit verdienmodel

  • Koolstofopslag van 0,2 tot 5,1 ton C/ha/jaar
  • Landbouwers worden beloond voor hun inzet
  • Verbeterde bodemvruchtbaarheid
  • Verbeterde bodemproductiviteit
  • Klant (bedrijf) heeft een transparant verhaal


Meer voordelen en de achtergrondinfo kan je terug vinden op:

 

Volgende week …

… gaan we dieper in op een laatste voorbeeld van verdienmodel waarbij een overheidsorganisatie tussenkomt.  

 

Meer info
 
Meer info over dit project is te vinden op www.inagro.be/carbonfarming.
Vragen over verdienmodellen of wil je hiermee aan de slag gaan? Contacteer Evelien Lambrecht of Audrey Miserez via evelien.lambrecht@inagro.be of audrey.miserez@inagro.be.

Wil je de mogelijkheden van carbon farming voor jouw bedrijf in kaart brengen (koolstofscan)? Neem contact op met Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be.
20210415-logo carbon farming.jpg
Dit nieuwsbericht kadert in het Interreg-project Carbon Farming.