NieuwsDedeyne Anneleen, donderdag 17 januari 2013

Duurzaam winkelen op de werkvloer. Inagro stelt resultaten voor van pilootproject.Artikels

Inagro zoekt naar nieuwe afzetkanalen voor West-Vlaamse hoeveproducten. Daarom startte Inagro in september 2012 met de uitbouw van een eigen 'winkel’ met hoeveproducten. De ongeveer 165 werknemers van Inagro kunnen kaas, zuiveldesserten, herten- en rundsvlees kopen op de werkplek. Deze producten zijn afkomstig van vier hoeves uit de buurt. Om de verkoop gebruiksvriendelijk te maken, werd een digitale bestelmodule ontwikkeld.

Doelstelling

Hoeveproducten hebben heel wat troeven. Niet alleen zijn ze supervers en overheerlijk, ze scoren ook heel hoog op vlak van duurzaamheid. De boer krijgt een faire prijs, het rechtstreeks contact tussen consument en producent zorgt voor dialoog en sociaal contact en tenslotte zorgt de korte keten er ook voor dat de ecologische voetafdruk verlaagt. Als landbouwcentrum trekt Inagro dan ook de kaart om deze duurzame landbouwproducten te promoten en te ondersteunen in het uitbreiden van lokale afzetmarkten.

Dit initiatief, uitgewerkt met de steun van de Vlaamse Overheid en het Strategisch Plan Korte Keten, is een pilootproject met de bedoeling ook andere hoeveproducenten en bedrijven warm te maken om dergelijk 'kort' verkoopskanaal op te starten.


Inagroshop in beeld

Inagro kent reeds een jarenlange verkoopstraditie aan werknemers van groenten, aardappelen en aardbeien die in de verschillende afdelingen geteeld worden. De Inagroshop werd sinds 11 september 2012 uitgebreid met hoeveproducten. De verkoop van hoeveproducten door vier deelnemende hoeves  (Kaasboerderij ’t Groendal uit Rumbeke; Hoevewinkel ’t Kapelleke uit Beselare; Hoeveslagerij Goudeseune uit Ieper en Hertenfokkerij De Bouvrie uit Avelgem) startte met een proeverij. De hoeveproducenten stelden op die manier hun producten voor aan het personeel.
Op dinsdagmiddag kunnen wekelijks zuiveldesserten en kaas afgehaald worden. Vlees kan om de 14 dagen gekocht worden. De producten dienen een halve week of een week (vers vlees) vooraf besteld te worden. De verkoop vindt plaats telkens op dinsdag van 12u tot 12u15 door een vrijwillige werknemer van Inagro. Deze ontvangt het cashgeld. De hoeveproducenten worden maandelijks cash uitbetaald.

1 op 5 werknemers koopt op het werk


Maar liefst 20% van de werknemers van Inagro koopt regelmatig in de Inagroshop. Elke hoeve verkoopt wekelijks of om de 14 dagen gemiddeld aan 4,7 werknemers voor een gemiddeld bedrag van 14,32 euro. Dit is een succes. Ook 3 van 4 deelnemende hoeveproducten zijn tevreden met de verkoopscijfers. Voor hen is het een rendabele verkoopsactiviteit. Door de gebundelde bestellingen wordt de vervoerskost er graag bijgenomen.
In een rondvraag onder de werknemers blijkt dat men hoeveproducten koopt op het werk uit gemak en omdat het lekker is. Anderzijds geven werknemers aan dat de verschillende bestel- en afhaalmomenten verwarrend zijn, waardoor kopen op het werk vaak vergeten wordt en daardoor hoogdrempelig wordt.


Verschillende bestel- en betaalsystemen


Inagro heeft meerdere bestel- en betaalsystemen bekeken en uitgetest. Voorlopig lopen de bestellingen nog steeds via papieren bestelformulieren. Maar Inagro zal in 2013 de overstap maken naar een digitaal bestelsysteem waarbij men dit aanbod zo efficiënt en vlot mogelijk wil laten verlopen, met zo weinig mogelijk mankracht en verlet voor werknemers. Zodat het ook op langere termijn haalbaar blijft dit aan te bieden.


Interesse in de opstart van een duurzaam ‘kort’ verkoopskanaal in bedrijven of organisaties? Neem contact op met Inagro.

Anneleen Dedeyne
E anneleen.dedeyne@inagro.be
T 051 27 32 26
www.inagro.be

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding