NieuwsDe Dobbelaere Anke, donderdag 18 juni 2015

Fiets via de innovatieve bemestingsroute langs veldproeven van InagroArtikels

De fietsroute leidt u langs de 7 proefvelden met bemestingsproeven die Inagro in het voorjaar van 2015 aanlegde, in de regio Wingene-Aalter-Beernem. In deze proeven wordt onderzocht hoe groene meststoffen beter ingezet worden in de bemestingsplannen.  

 
Fiets via de innovatieve bemestingsroute langs veldproeven van Inagro

Bij deze groene meststoffen worden nutriënten gerecupereerd uit mest, uit digestaat van vergistingsinstallaties of uit luchtwassers van stalsystemen. Bij elk proefveld vindt u een woordje uitleg op het paneel aan de rand van het veld. De producten die uitgetest worden zijn: dunne fractie van digestaat (uit een vergistingsinstallatie), dunne fractie van varkensdrijfmest, spuiwater uit een chemische luchtwasser met zwavelzuur (ammoniumsulfaat) en spuiwater uit een luchtwasser met salpeterzuur (ammoniumnitraat). 

De proefvelden zijn gelegen op volgende locaties:

  • Bedelfstraat 10, Wingene (wortelen) 
  • Hageland 6-8, Aalter (spinazie, volgteelt bonen) 
  • Bollebekstraat 4, Aalter (wortelen) 
  • Boereweg 7-9, Beernem (aardappelen) 
  • Gevaerts-Noord 6, Beernem (aardappelen, hier vindt u zowel een volleveldsproef als een blokkenproef) 
  • Den Overzet, Beernem (maïs, langs het kanaal aan dezelfde zijde als het proefveld in Gevaerts-Noord).

GELIEVE DE PROEFVELDEN ZELF NIET TE BETREDEN! Dit om de proef niet te beïnvloeden en/of gewasschade op het perceel van onze proefveldhouders te vermijden. 

U kan de fietsroute hier terugvinden. Klik in de rechterbovenhoek van het kaartje op ‘Kaart’ en selecteer ‘Fietsknooppunten’ om een fietsroute uit te stippelen op uw maat. 

Wenst u meer te weten over eerder gelijkaardig onderzoek, raadpleeg dan hier de brochure.

Geïnteresseerd in of vragen over deze proeven? Contacteer ons:
Bram Vervisch, bram.vervisch@inagro.be
Anke De Dobbelaere, anke.dedobbelaere@inagro.be
Bart Ryckaert, bart.ryckaert@inagro.be

Dit onderzoek wordt uitgevoerd i.s.m. Universiteit Gent, VCM en Biogas-E, binnen de projecten Biorefine (www.biorefine.eu) en Digesmart (www.digesmart.eu).

fietsroute.jpg


Met de steun van: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via Interreg IVb, het Eco-Innovatie Initiatief van de Europese Unie, Agentschap Ondernemen en de provincie West-Vlaanderen.

2015-ML-bannerbemestroute2.JPG