NieuwsDejonckheere Nele, woensdag 14 november 2018

Verzekering en voedselveiligheid: combineerbaar met boerderijbezoeken?Artikels

Het blijft belangrijk ons landbouw- en voedselproductieverhaal te delen. West-Vlaamse bezoekboerderijen pakken hun boerderijbezoeken met een grote portie creativiteit aan om er een interactieve beleving met impact van te maken. Dat betekent nauw contact met dieren en machines, actief meewerken en proeven. Voorzichtigheid daarbij is geboden. We nodigden experten voedselveiligheid en verzekering uit voor toelichting bij wat precies kan en moet.

Verzekering en voedselveiligheid: combineerbaar met boerderijbezoeken?

Valt landbouweducatie te rijmen met voedselveiligheid?

Stijn Hermans van het FAVV of Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen lichtte de sanitaire wetgeving toe omtrent toegang tot diverse stallen, actieve medewerking van bezoekers tijdens (kook)workshops en proeverijen.

Voor toegang tot stallen is de bioveiligheid in de veeteelt het criterium. Meehelpen onder toezicht van een veehouder kan. Aandacht voor goede hygiënepraktijken (bv. handen wassen, voetbad …) is wel een must en toegang tot pluimvee- en varkensstallen is quasi onmogelijk. De kans op infecties is daar te groot (cf. AVP).

Een kookworkshop met bezoekers vergt geen extra toelating of registratie van het FAVV als ze ook zelf het resultaat consumeren. Het FAVV ziet dat als een privéaangelegenheid, omdat het voedsel niet in de voedselketen terechtkomt. Ook hier is de organiserende landbouwer verantwoordelijk voor het toezicht op goede hygiënepraktijken. En het wekt misschien verbazing, maar onderzoek blijft overtuigen dat rauwe melk aanbieden aan je bezoekers geen goed idee is.
Wat met verjaardagsfeestjes, hoevepicknicks, degustaties, …? Zulke gelegenheden vallen onder je registratie als ‘operator in de levensmiddelensector’. Je voert het best een zelfcontrole uit en kan daarna de nodige activiteiten toevoegen aan je registratie. Meer info op www.favv.be.

Goed verzekerd? Dat stimuleert maatschappelijk ondernemen

Arnold Rahier van KBC Verzekeringen start en eindigt met dezelfde boodschap. Verzekeringen dienen om ondernemers te ondersteunen, ook in een belangrijke maatschappelijke opdracht als de kennismaking van burgers met land- en tuinbouw. De bedrijfspolis is de verzekering die deze activiteit ondersteunt, namelijk onder schadegevallen met derden. Belangrijk om te weten is dat je pas aansprakelijk gesteld kan worden als er een oorzakelijk verband aangetoond kan worden tussen de schade en een fout van jouw bedrijf. Een fout is te wijten aan een wettelijke overtreding of aan gedrag waarbij je je niet als een goede huisvader opstelt. Dat laatste is belangrijk. Wat zou een normaal voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden doen? Arnold Rahier illustreerde dat met zeer herkenbare tips zoals goede afspraken maken met bezoekers, kinderen niet zomaar vrij laten rondlopen op je hoeve, … En mag een tractorritje? Zet de bezoeker (-16) niet zelf aan het stuur. Een ritje op je eigen terrein in voorzichtige omstandigheden is verdedigbaar.

Mocht het toch eens mislopen, weet dan dat het goede huisvaderschap ook voor je bezoekers geldt. Ook zij kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade op jouw bedrijf. Communiceer open met je verzekeringsmakelaar. Zorg ervoor dat hij vooraf weet welke activiteiten je organiseert. Geef de aard van je activiteiten door bij een regelmatige bespreking en stuur een simpel mailtje bij een eenmalige, atypische activiteit. Zo is je verzekeringsmakelaar niet verrast bij een schadegeval en kan hij je volop ondersteunen.

Boerderijbeleving met gezond verstand

Met een portie gezond verstand en voorzichtigheid is er ruimte voor beklijvende educatieactiviteiten op de boerderij. Onderstaande presentaties bieden een houvast om je even over je aanpak te bezinnen. Aan ondersteunende organisaties vragen we om de bestaande ruimte voor betrokkenheid van bezoekers te behouden, met het oog op het maatschappelijk belang van landbouweducatie.

Presentaties:
- Voedselveiligheid – Stijn Hermans, voorlichtingscel FAVV
- Verzekeringen en bezoekbedrijf – Arnold Rahier, KBC Verzekeringen

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding