NieuwsVan Colen Willem, dinsdag 19 december 2017

48 hectare vogelakker op komst in de MoerenArtikels

Een samenwerking tussen een lokale landbouwer en Inagro leverde dit jaar de eerste West-Vlaamse vogelakker op in de Moeren. Een vogelakker combineert een gangbare luzerneteelt met gemengde stroken van grassen, granen en kruiden en telt mee als vergroeningsmaatregel. Kiekendieven jagen boven deze akkers op muizen en de geoogste luzerne levert de landbouwer uitstekend groenvoeder op. Deze eerste vogelakker diende als demo voor landbouwers van de streek. Zien deed duidelijk geloven … Volgend jaar zaaien 7 landbouwers een vogelakker in. Goed voor ruim 48 hectare in totaal!

48 hectare vogelakker op komst in de Moeren

Vogelakker als beheerovereenkomst en vergroeningsmaatregel

Heb je landbouwgrond in het open landschap van de Moeren in West-Vlaanderen? Dan kun je waarschijnlijk een beheerovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij om je eigen vogelakker aan te leggen. Voorwaarde is dat het perceel in het kerngebied voor de Grauwe kiekendief ligt. Deze beheerovereenkomst kun je ook aangeven als vergroeningsmaatregel.

Een vogelakker combineert landbouwkundige productie met akkervogelbescherming. Stroken met een mengeling van gras, graan en kruiden worden afgewisseld met stroken luzerne. De gemengde stroken zijn een directe vorm van voedsel (zaden, insecten, muizen,…) en schuil- en broedgelegenheid voor de kiekendief en andere akkervogels. De luzerne daarentegen wordt 3 tot 4 keer per jaar gemaaid, waarbij de eiwitrijke opbrengst een uitstekend groenvoeder is. Op de pas gemaaide luzernestroken zijn muizen bovendien heel goed zichtbaar en bejaagbaar voor kiekendieven.
 
2.jpgBovenop de opbrengst van je luzerne, krijg je als landbouwer natuurlijk ook een jaarlijkse vergoeding voor je beheerovereenkomst. Voor aanleg en onderhoud van de stroken met een mengeling van grassen, granen en kruiden ontvang je 2.247 euro/ha, voor de luzernestroken 1.764 euro/ha. In ruil voor deze vergoeding moet je als landbouwer de luzerne minstens 3 keer per jaar maaien en afvoeren. De gemengde stroken moeten je slechts 1 keer per jaar gefaseerd maaien (met afvoer), waarbij je minimaal 1/3 en maximaal de helft van de breedte van de strook dient te maaien. De hierboven genoemde vergoedingen worden weliswaar naar beneden bijgesteld wanneer je de beheerovereenkomst laat meetellen als vergroeningsmaatregel.
 

> Bekijk de beheerovereenkomst in detail.

 
 

 

4.jpg


De eerste West-Vlaamse vogelakker

Onbekend is onbemind. Om de vogelakker zijn ingang te helpen vinden bij onze landbouwers, ging Inagro een éénjarige samenwerkingsovereenkomst aan met een lokale landbouwer in de Moeren. Die legde een vogelakker van 1 ha aan bij wijze van demonstratie. Aanleg, onderhoud en opvolging gebeurde in continue wisselwerking met Inagro.

 

3.png


Enkele interessante vaststellingen tijdens dit eerste jaar:

  • Het kleine oppervlak van de vogelakker in combinatie met de lage zaaidichtheid van de gras/graan/kruiden stroken (15 kg/ha) vergde wat extra aandacht voor ontmenging tijdens inzaaien en een nauwkeurige instelling van de zaaimachine. Dit zal minder een rol spelen als vogelakkers van meerdere hectares aangelegd worden.
  • Ondanks het extreem droge voorjaar wisten de grasstroken en de luzerne zich toch goed te ontwikkelen.
  • De aanvankelijk hoge onkruiddruk leek grotendeels opgelost door een eerste vroege maaibeurt op hoogte. Vanaf het tweede jaar verwachten we dat een minimale onkruiddruk.
  • Inzaai was half mei. Eind augustus leverde de eerste oogstbeurt van de luzerne tussen de 8 à 9 ton versgewicht per ha en van goede kwaliteit.
  • Een afzetmarkt vinden voor de luzerne blijkt weinig problemen te leveren. Lokale veeboeren tonen interesse in dit groenvoeder en bereidheid om dit af te nemen.


Toekomst belooft veel goeds…

In de zomer vond een infonamiddag plaats voor landbouwers van de regio. Tijdens een veldbezoek aan de demo vogelakker konden landbouwers de maatregel met eigen ogen zien en konden ze hun vragen en opmerkingen kwijt. Een groot deel van de aanwezige landbouwers zag de meerwaarde en besliste uiteindelijk om een beheerovereenkomst aan te gaan met de VLM voor de aanleg van hun eigen vogelakker. In het voorjaar van 2018 zullen 7 landbouwers samen maar liefst 48 hectare vogelakkers aanleggen. Ook de demo vogelakker vloeit voort in een regulier beheerovereenkomst. De afzet van de luzerne is voor alle vogelakkers al geregeld. Aan goed habitat geen gebrek, nu hoopvol uitkijken naar de eerste Grauwe kiekendief…

 


Meer info

Willem Van Colen
E willem.vancolen@inagro.be
T 051 27 33 15

 

 

Dit initiatief kadert in een overkoepelend project “Draagvlakverbreding Landbouw en Milieu” van de Vlaamse overheid en wordt financieel ondersteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), het Departement Landbouw en visserij, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
Logobanner_WillemVC.PNG

Documenten