NieuwsVan Beek Jonathan, donderdag 31 augustus 2017

Hoe gezond is jouw bodem? Bezoek ons op de Werktuigendagen - deel 1Artikels

Op 23 en 24 september verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 626) op de Werktuigendagen in Oudenaarde. We geven tips hoe je tot een gezonde, levendige bodem kunt komen. Zo kan je technieken uit de precisielandbouw inzetten om je perceel beter te beheren en op te volgen. Als het weer het toelaat, demonstreren we op de Werktuigendagen wat een drone kan betekenen op jouw perceel. In dit nieuwsbericht lichten we alvast een tipje van de sluier...

Hoe gezond is jouw bodem? Bezoek ons op de Werktuigendagen - deel 1

STAP 1: Overlap vermijden

Via precisielandbouw of smartfarming willen we het landbouwsysteem beter en duurzamer maken. In de eerste plaats maken we daarvoor gebruik van positiebepalingen of GPS. Omdat je zo altijd weet waar je bent, kan je met die ingreep niet alleen preciezer plannen en planten en dus overlap en verspilling vermijden. Je zal vooral ook brandstof en werkuren uitsparen.

 

STAP 2: Juiste actie uitvoeren op het juiste moment en op de juiste plaats

In een volgende stap spelen we in op variaties tussen én binnen percelen om het teeltmanagement verder te verbeteren. De aanwezige variatie kunnen we bepalen met bodemscanners, gewassensoren of opbrengstmetingen. Met bodemscans en opbrengstmetingen meten we de variatie op het einde van de teelt, maar is het niet mogelijk om de gewassen op te volgen tijdens de teelt. Met gewassensing is dat wel mogelijk: we kunnen het effect van management in kaart brengen en indien nodig plaatsspecifiek bijsturen. Daardoor voeren we de juiste actie op het juiste moment en op de juiste plaats uit. Zo verbruiken we enkel middelen op de plaats waar het nodig is.

 

STAP 3: Bodemtextuur, -kwaliteit en -verdichting opvolgen

Afbeelding_Blog_werktuigendagen_sept2017.pngBij gewassensing bepalen we het weerkaatsende licht van de gewassen om een objectieve schatting te maken van opkomst, bedekking, gewaskleur of gewasstand. Daarvoor gebruiken we sensoren, gemonteerd op drones of onbemande vliegtuigen, die een unieke bron aan informatie leveren voor het volledige perceel of proefveld. Met dronebeelden is het bijvoorbeeld mogelijk om de effecten van verschillende bodemtextuur, -kwaliteit én -verdichting te bekijken. Verdichte plaatsen leiden namelijk vaak tot een verminderde opkomst of gewasstand. Daardoor zijn effecten van het voorgaande groeiseizoen nog zichtbaar in de gewassen van dit jaar.

 

Inagro zoekt het voor je uit

Sinds april 2017 verkent Inagro de mogelijkheden van dronebeelden in samenwerking met verschillende landbouwers én in de eigen proefvelden. Daarbij willen we het nut van de nieuwe technieken onderzoeken. De combinatie van de beeldinformatie met veldwaarnemingen zorgen namelijk voor een objectievere opvolging van de proeven.

 

Wil je meer weten? Bezoek ons op de Werktuigendagen!

  • Wanneer? Zaterdag 23 en zondag 24 september 2017, van 09.00 u tot 18.00 u
  • Waar? Heurne (Oudenaarde)
  • Wie? Ontmoet onze smartfarmingexpert Jonathan Van Beek