NieuwsDejonckheere Nele, dinsdag 13 december 2016

Champignonteeltkits scoren op schoolArtikels

Al meer dan tien jaar deelt Inagro jaarlijks champignonteeltkits uit aan West-Vlaamse scholen. De voorziene 750 kits zijn altijd in een mum van tijd gereserveerd. Maar wat gebeurt ermee eens ze aankomen op school? Via een enquête peilde Inagro bij leerkrachten of de teeltkits een succes zijn in de klas en ons doel bereiken.

Champignonteeltkits scoren op school

Onbekend is onbemind

De champignonteeltkits voor scholen passen binnen een sensibiliseringsactie van Inagro: de dienst landbouweducatie en de afdeling eetbare paddenstoelen willen kinderen laten kennismaken met de teelt van de ‘duistere’ groente. Door hen actief te betrekken in de kweek en de bereiding ervan hopen we bovendien dat de kinderen liever champignons lusten.

Maar liefst 40 % van de leerkrachten reageerden op de bevraging. De teeltkits komen terecht in alle klassen van het basisonderwijs en zijn ook geliefd in het buitengewoon onderwijs. De bijgeleverde handleiding helpt de leerlingen goed op weg. Dat levert hen een goede eerste vlucht en zelfs een tweede en derde vlucht op. Zijn er problemen, dan heeft het te maken met een ongelijke, trage of onvolledige schimmelvorming en opbrengst. Leerkrachten zitten ook met vragen over de ideale temperatuur en standplaats. De champignonspecialisten van Inagro pikken die bemerking op en gaan ermee aan de slag voor de volgende editie.

Een extraatje in de les?

De meeste leerkrachten werken in de klas rond de teeltkits. In 9 van de 10 klassen wordt er gekookt. Ze maken uiteenlopende gerechten, gaande van soep, pasta, toast champignon tot zelfs hartige pannenkoeken, gemarineerde champignons en smeerpasta voor de boterham op basis van noten en champignons.

De teeltkits worden meestal gelinkt aan de thema’s "voeding" en "natuur". Landbouw halen ze minder aan, al gebruikt 60 % het landbouweducatieve fotopakket Boer in beeld. De overige informatie halen ze uit hun handleidingen en van internet. De teeltkits inspireren scholen ook tot sporenonderzoek, het onderzoeken van diverse teeltomstandigheden en hier en daar komen er kabouters bij kijken…

Meermaals noteren leerkrachten dat hun leerlingen zeer enthousiast zijn over de teeltkits. Ze zijn verrast en verwonderd hoe er uit het niets razendsnel champignons groeien. Het mag dan ook niet verwonderen dat de teeltkits in veel scholen een gevestigde waarde zijn. Ze bereiken meer dan één klas per school. Ook de ouders zijn nieuwsgierig naar de groei en andere leerlingen en leerkrachten volgen de teelt en/of proeven van het resultaat.

Enkele citaten in hun woorden:
“Het is leuk voor de kinderen om de champignon te zien groeien in de eigen klas. Het eerste werk elke morgen was gaan kijken in de zak, waar telkens verandering te zien was.”

“Het is telkens weer leuk om te zien hoe een aantal kinderen die geen champignons lusten na het proeven van de soep toch hun mening herzien of om meer komen vragen.”

“De ouders brengen de peuters naar de klas en waren ook erg geïnteresseerd naar de evolutie van onze 'eigen kweek'.”
klas.jpg

Enthousiast voor een volgende editie!

De enquête leert ons dat de teeltkits goed ingebed zijn in de klas. Leerkrachten en hun leerlingen beheersen de teelt vrij goed. De bijzondere groei van champignons verwondert leerlingen en zet hen aan om te proeven. Die goede ervaringen overtuigen Inagro om de traditie verder te zetten in 2017! 77 % van deze leerkrachten kent ook de witloofteeltkits van Inagro. Ze kunnen zich alvast voorbereiden, want op 25 januari deelt Inagro die kits uit aan West-Vlaamse scholen.
 

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding