NieuwsGrauwet katrien, donderdag 26 november 2015

Duidelijkheid in kampeermogelijkheden op de boerderijArtikels

Uit de grote opkomst tijdens het infomoment ‘Kamperen op de boerderij’ blijkt dat het thema kamperen leeft bij de West-Vlaamse landbouwers. Daarnaast stellen we ook vast dat kleinschalig kamperen in de lift zit. Vooraleer je van start kan gaan als kampeerterrein moet je in orde zijn met de regelgeving van het Vlaams Logiesdecreet en Ruimtelijke Ordening. Niet altijd een evident verhaal, maar het blijkt mogelijk te zijn. In de nabije toekomst wordt werk gemaakt van cijfermateriaal om inzicht te krijgen in de rendabiliteit.

Duidelijkheid in kampeermogelijkheden op de boerderij

Kleinschalig (luxe) kamperen zit in de lift. Het aantal Belgische kampeerders in Vlaanderen is in 2012 met 13% gestegen. Een kans voor landbouwers om hier op in te spelen, zeker omdat het aanbod aan dergelijke kampeermogelijkheden in Vlaanderen beperkt is. Starten met toerisme kan niet alleen een bijverdienste zijn, maar ook een manier om gasten het boerderijleven  en de landbouwproducten van de boerderij te laten ontdekken en te waarderen.  

Inagro ging op zoek naar de reden van het beperkte aanbod aan kampeermogelijkheden op de boerderij. Al snel bleek dat de complexiteit van de regelgeving op vlak van Vlaams Logiesdecreet en Ruimtelijke Ordening de grootste struikelblok vormt.  Om deze regelgeving duidelijker te stellen organiseerden we op dinsdag 17 november het infomoment ‘Kamperen op de boerderij’.

 

Het Vlaams Logiesdecreet werd toegelicht door Karen François, sector- en logiescoördinator van Westtoer. In de eerste plaats moet je je vooraf de vraag stellen of het uitbaten van een toeristische accommodatie wel iets voor jou is. Toeristen op je landbouwbedrijf ontvangen vraagt immers een zeker engagement.  Ga je graag met mensen om? Steunt je gezin het initiatief? Heb je voldoende tijd vrij op het landbouwbedrijf? etc. Dit zijn maar een aantal van de vele vragen die je je vooraf best eens stelt. Binnen het Vlaams logiesdecreet bestaan er 3 mogelijkheden om van start te gaan met een kampeerterrein op een landbouwbedrijf, namelijk: de mini-camping, het kampeerautoterrein en vakantielogies.  Voor elke categorie worden vanuit het Vlaams logiesdecreet een aantal bepalingen voorop gesteld. Deze kan je nalezen in de presentatie ‘Vlaams Logiesdecreet’. Belangrijk om te melden is dat het Vlaams Logiesdecreet volgend jaar herwerkt wordt en de bepalingen die hierin omschreven zijn wellicht minder streng zullen worden. Het nieuwe logiesdecreet zal in voege gaan vanaf 2017.

 

Carlos Roelens  (DLV consulent) lichtte de regelgeving rond Ruimtelijke Ordening toe. Wat betreft ruimtelijke ordening onthouden we dat er zeker mogelijkheden zijn om van start te gaan als kampeerterrein in agrarisch gebied. Echter iedere aanvraag is zeer specifiek en moet geval per geval bekeken worden.  Gaat het bv enkel om terreinaanlegwerken of wens je ook (ver)bouwingswerken uit te voeren? Wens je het kampeerterrein meer of minder dan 90 dagen uitbaten? etc. Meer details vind je in de presentatie ‘Aspecten ruimtelijke ordening in agrarisch gebied’. We raden aan om extern advies  in te roepen indien je een vergunning wil aanvragen. 

Drie landbouwers die reeds kampeerfaciliteiten aanbieden brachten daarna een korte getuigenis over het kampeerterrein die ze uitbaten.  We hoorden:

- Ann Decrock over Het Betere Boerenbed (www.boerenbed.nl)
- Odette Clijsters over mini-camping Stukkenheidehof (www.stukkenheidehof.be)
- Patrick Van Lerberghe over kampeerautoterrein Smart-ijs (www.smart-ijs.blogspot.be)

 

Alle drie waren ze het er over eens dat  het belangrijk is om (veel) tijd vrij te maken voor je gasten. Daarnaast vragen ook reservaties, onderhoud, … de nodige personeelsinzet. De waardering van de toeristen voor de land- en tuinbouwsector wordt als heel positief ervaren en vormt een belangrijke drijfveer om deze activiteiten aan te bieden. De rendabiliteit hangt sterkt af van het soort kampeerterrein dat je uitbaat en eventuele andere verbredingsactiviteiten die je op het bedrijf aanbiedt.  Heb je bv een hoevewinkel dan kan je gegarandeerd rekenen op extra omzet omdat vakantiegangers bij jou op het bedrijf hun aankopen doen. Om een beter zicht te krijgen op de rendabiliteit wordt volgend jaar samen met Westtoer een traject opgestart.

 

Heb je meer vragen over het thema kamperen?
Meer info bij katrien.grauwet@inagro.be of 051 27 32 29

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding