Na inloggen op ‘Mijn bedrijf’ kom je op onderstaand beginscherm  (in casu Inagro):

Ga naar tabblad “Mijn vestigingen & percelen”:

NOTA: meestal slechts 1 hoofdvestiging waaronder dan alle percelen toegevoegd worden

Percelen onder hoofdvestiging toevoegen via:

Klik op: 

OFWEL  manueel veld toevoegen via:

vul alle items in en klik op “nieuw veld toevoegen”

In de rubriek “Geografisch” kan op kaart het perceel uitgetekend worden.

Na het opslaan van de coördinaten verschijnt het centroïde:

OFWEL een aangegeven perceel selecteren:

Klik op “Toevoegen…

Klik op een perceel op de kaart (of selecteer een perceel via de keuzelijst).