Na inloggen op ‘Mijn bedrijf’ kom je op onderstaand beginscherm  (in casu Inagro):

Ga naar tabblad “Mijn vestigingen & percelen”:


Klik op de foto van het gewenste perceel en u komt op het overzicht van het betreffende perceel.


Tijdsbalk met weergave tijdstippen van bespuiting, bemesting, grondbewerking, teelt enz.
Historiek te raadplegen en verder aan te vullen.