Agenda
Agenda
februari 2019
12.02.19 - Studienamiddag voedergewassen en veehouderij - Geel

Tijdens deze studienamiddag geeft Katrien Geudens van Hooibeekhoeve een toelichting over de BodemIDee en de bodembox. Instrumenten die je bodem weerbaarder maken tegen de klimaatverandering.

januari 2019
28.01.19 - Bodemlevendag

Wat zijn de positieve effecten van een gezond en actief bodemleven op jouw landbouwactiviteiten? Ontdek op de bodemlevendag hoe je zorg draagt voor de bodem, wat de invloed is van organische stof en welke inzichten bodemanalyses geven.  

december 2018
04.12.18 - Veldbezoek 'Organische stof opbouwen in mijn bodem, hoe doe ik dat?'

Een gezonde bodem met voldoende organische stof is een basisvoorwaarde voor een goede gewasopbrengst. De Bodemkundige Dienst van België (BDB vzw) heeft in 2018 voor Leve(n)de Bodem vier praktijkpercelen opgevolgd. Er werd via stalmest, bokashi en houtsnippers extra organische (kool)stof aan de bodem toegevoegd. De verschillende behandelingen werden vergeleken aan de hand van bodemanalyses en gewasparameters. Tijdens dit veldbezoek stellen we de inzichten en resultaten voor.  

 
november 2018
13.11.18 - Demonamiddag groenbedekkers

Op dinsdag 13 november 2018 organiseren Inagro en de Vlaamse Overheid een demonamiddag rond groenbedekkers. Met een rondgang door de verschillende groenbedekkermengsels willen we de keuze voor een goed mengsel aangeven. Een demo van regenvalsimulatie zal het belang van groenbedekkers tegen erosie aantonen. Daarnaast demonstreren we welke druk op de bodem terecht komt a.h.v. machinegewichten en bandenspanning. Tenslotte demonstreren we een goed beheer van spuitresten.  

 
09.11.18 - Voederbietendag - Herenthout

Voederbieten zorgen in het teeltplan voor een vaak welgekome teeltafwisseling. Hun zeer lang groeiseizoen zorgt dat je ook in jaren met extreme weersomstandigheden mag rekenen op een goede voederwaarde-opbrengst. Anderzijds vinden landbouwers het bewaren en vervoederen van voederbieten vaak arbeidsintensief en passen ze niet altijd even makkelijk in het rantsoen. Mengkuilen kunnen hier een oplossing bieden.

08.11.18 - Demonamiddag groenbedekkers

Op donderdag 8 november 2018 organiseren Inagro en de Vlaamse Overheid een demonamiddag rond groenbedekkers. Met een rondgang door de verschillende groenbedekkermengsels willen we de keuze voor een goed mengsel aangeven. Daarnaast demonstreren we welke druk op de bodem terecht komt a.h.v. machinegewichten en bandenspanning. Tenslotte demonstreren we een goed beheer van spuitresten en veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.  

 
07.11.18 - Bodemdag - Rusthoeve
Het extreme weer benadrukt het belang van goed een bodembeheer. We hebben geen invloed op de hoeveelheid neerslag, maar we kunnen wel maatregelen nemen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op extreem weer. Tijdens de Bodemdag gaan we in op de mogelijkheden om de organische stof te verbeteren, watervoorziening en andere maatregelen.    
oktober 2018
11.10.18 - Symphony of Soils

Een vitale bodem is cruciaal voor onze toekomst. Bodemvitaliteit staat dan ook hoog op de agenda van landbouwers, overheden en NGO’s. Maar hoe zit het nu met de bodem? Wat is een vitale bodem? Hoe krijg je inzicht in de bodemconditie, en hoe kun je die verbeteren? Ontdek het op het Symphony of Soils Symposium.

 

04.10.18 - Biovelddag, Rumbeke - Beitem

Op donderdag 4 oktober gaat de biovelddag door. De onderzoeksresultaten worden voorgesteld en de evaluatie van het voorbije seizoen wordt opgemaakt. De biovelddagen op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro zijn een vaste afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en alle betrokken stakeholders.     

    
september 2018
19.09.18 - Openveldevent Seuren Roses, Lottum

De rozenkwekerij van Gebr. Seuren Roses  opent hun deuren voor een namiddag vol demonstraties en presentaties.