Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Partners
Nieuws
28.03.19 - Hoe voorjaarserosie voorkomen? – deel 3: erosiebestrijdende maatregelen

Erosiebestrijding start met een goede bodemstructuur, maar ook erosiebestrijdende teelttechnieken en opvangstructuren houden de bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen op het veld. Met de start van het nieuwe teeltseizoen willen we je enkele tips meegeven om voorjaarserosie te vermijden. Dat doen we in een reeks nieuwsberichten. In deel 3 leer je meer over erosiebestrijdende maatregelen.   

 
15.03.19 - Hoe voorjaarserosie voorkomen - deel 2: erosiebestrijdende teelttechnieken

Erosiebestrijding start met een goede bodemstructuur, maar ook erosiebestrijdende teelttechnieken en opvangstructuren houden de bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen op het veld. Met de start van het nieuwe teeltseizoen willen we je enkele tips meegeven om voorjaarserosie te vermijden. Dat doen we in een reeks nieuwsberichten. In deel 2 gaan we dieper in op erosiebestrijdende teelttechnieken. 

 
11.03.19 - Hoe voorjaarserosie voorkomen - deel 1: de bodemstructuur

Erosiebestrijding start met een goede bodemstructuur, maar ook erosiebestrijdende teelttechnieken en opvangstructuren houden de bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen op het veld. Met de start van het nieuwe teeltseizoen willen we je enkele tips meegeven om voorjaarserosie te vermijden. Dat doen we in een reeks nieuwsberichten. In deel 1 zoomen we in op de bodemstructuur! 

 
07.03.19 - Hoe kan je voorjaarserosie voorkomen?

Tijdens een hevige regenbui kunnen heel wat liters water van je perceel afstromen. Op zijn weg neemt het water ook bodemdeeltjes, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen mee! Vruchtbare grond, dure gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen spoelen zo van het veld. Zowel voor de opbrengst van je teelten als voor de kwaliteit van oppervlaktewater is dat nefast. In onze provincie kan de afspoeling van bodemdeeltjes oplopen tot meer dan twee vrachtwagens per hectare per jaar! Door de tips uit dit nieuwsbericht toe te passen, kunnen we dat cijfer gelukkig drastisch verlagen.     

    
15.10.18 - Actieplan voor het boeren op een helling

In de Vlaamse Ardennen zet het leaderproject 'Boeren op een helling' in op de begeleiding van landbouwers om zich aan te passen aan de huidige erosiewetgeving. Met een korte animatiefilm en een bijhorend actieplan willen ze landbouwers overtuigen en ondersteunen in een vlotte overgang naar niet-kerende grondbewerking. 

18.06.18 - Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen

Enkele jaren geleden werd de erosiewetgeving strenger. In verschillende fasen tussen 2014 en 2018 werd die nieuwe wetgeving geïmplementeerd. In de praktijk rezen heel wat vragen rond onder andere de technische haalbaarheid van een aantal maatregelen. In het demoproject 'Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen' namen we de voornaamste knelpunten onder de loep. Na afloop van het project werd een overzicht gemaakt van die knelpunten, samen met de aandachtspunten en mogelijke oplossingen.   

 
22.03.18 - Erosieklassen Vlaamse Ardennen 2018 - presentaties

In dit artikel vind je de presentaties van de Erosieklassen Vlaamse Ardennen 2018 terug georganiseerd te Oudenaarde (21/02/2018) en te Ophasselt (27/02/2018). De erosieklassen kwamen tot stand door samenwerking tussen Leaderproject 'Boeren op een helling' en VLAIO LA-traject 'Gomeros'.  

 
08.03.18 - De kost van erosie
Erosie brengt grote gevolgen met zich mee. Het zorgt voor heel wat hinder voor de landbouwer en de omwonenden, maar het zorgt ook voor opbrengstverliezen. Deze verliezen kunnen oplopen tot 1,25 miljard euro per jaar in de Europese Unie.
12.09.17 - Interesse voor niet-kerende bodembewerking groeit

Steeds meer landbouwers in erosiegevoelig gebied overwegen om (deels) niet-kerend te werken. In VILT kunnen we lezen dat vzw ’t Boerenlandschap daarom geïnvesteerd heeft in een schijveneg die beschikbaar is voor zijn leden.

19.09.16 - Vlaamse Overheid polst naar de ervaringen rond erosiebestrijding

Vanaf 19 september gaat het Departement Landbouw en Visserij landbouwers opbellen met de vraag op welke manier zij aan erosiebestrijding doen en wat hun ervaringen daarmee zijn, zo schrijft VILT in zijn nieuwsbrief van 15 september.

16.06.16 - Erosiebestrijding in extreme weersomstandigheden

Op 17 mei 2016 legde Inagro een veldproef aan. Daarin wordt een vergelijking gemaakt van het erosiebestrijdende effect van verschillende bewerkingen van de tussenrug (drempeltjes) in wortelen. Ondertussen kreeg dat perceel een ware zondvloed over zich heen. Op 30 mei viel in een tijdsspanne van 24 u meer dan 90 l/m² neerslag. Een tweetal weken later, op 11 juni kwam daar nog eens ongeveer 40 l/m² in korte tijd bovenop. Geen van de aangelegde bewerkingen was tegen een dergelijke zondvloed opgewassen, maar een visuele inspectie van het perceel leert ons toch een aantal zaken. Die willen we met je delen.

04.02.16 - Beter Bodembeheer: Knowsoil geeft overzicht effecten bodembeheersmaatregelen

Beter Bodembeheer sprak in zijn nieuwsbrief van 28 januari over de webtool Knowsoil. Die webtool werd ontwikkeld voor het Catch-C project en geeft een overzicht van de verwachte effecten die verschillende beheersmaatregelen op de bodem hebben.  

21.01.16 - De randvoorwaarden erosie uit de doeken gedaan!

Eind vorig jaar werden de randvoorwaarden erosie grondig bijgestuurd. Het principe dat landbouwers maatregelen moeten nemen op (zeer) hoog erosiegevoelige percelen, is onveranderd gebleven. De realisatie ervan in de praktijk zou nu wel haalbaarder moeten zijn.

14.01.16 - Groenbemesters vernietigen

Het Bieteninstituut vermeldt in het Landbouwleven van maandag 11 januari dat, omwille van het uitblijven van een vorstperiode, de groenbedekkers momenteel nog niet op natuurlijke wijze zijn vernietigd. Het is dus belangrijk om aandacht te besteden aan hun eventuele vernietiging. In Vlaanderen moeten groenbedekkers die gebruikt worden als vergroeningsmaatregel in het GLB mechanisch vernietigd worden, tenzij er een gras in het mengsel zit. Daarnaast is er een minimale aanhoudingsplicht afhankelijk van de landbouwstreek.

07.01.16 - VILT-artikel: Kaart van de erosiegevoelige percelen is verbeterd

Het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw rapporteert in zijn nieuwsbrief van 4 januari over de daling van het aantal erosiegevoelige percelen in Vlaanderen.  De daling is deels een gevolg van het nieuwe berekeningsmodel voor erosiegevoeligheid. De aanpassingen in het model hebben bijgedragen tot een realistischere inschatting van het erosierisico. Je kan de potentiële erosiegevoeligheid van jouw percelen raadplegen via de online bodemverkenner op de website van Databank Ondergrond Vlaanderen.

22.12.15 - Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen

Binnen het project GOMEROS werken Inagro, het ILVO en het PCG samen om de teelt van groenten en maïs te laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie. In de groenteteelt worden hoge eisen gesteld aan een kwalitatief zaaibed en zijn er al heel wat knelpunten gerezen bij de landbouwers die de regels in praktijk moeten brengen, waardoor het soms zoeken is naar een optimale inpassing van de randvoorwaarden erosie.