Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Partners
29.08.19 - Slotstudiedag GOMEROS Oost-Vlaanderen

GOMEROS draait rond de actieve betrokkenheid van landbouwers bij het meedenken en het experimenteren in praktijkproeven. Het optimaliseren van het teeltsysteem en de practische uitvoering van de maatregelen op het bedrijf staan hierbij centraal.  

Benieuwd naar de oplossingen en nieuwe teelttechnieken die ontwikkeld worden voor groenten en maïs op erosiegevoelige percelen? Kom dan zeker eens langs!   

 
27.08.19 - Slotstudiedag GOMEROS West-Vlaanderen

GOMEROS draait rond de actieve betrokkenheid van landbouwers bij het meedenken en het experimenteren in praktijkproeven. Het optimaliseren van het teeltsysteem en de praktische uitvoering van de maatregelen op het bedrijf staan hierbij centraal. 

Benieuwd naar de oplossingen en nieuwe teelttechnieken die ontwikkeld worden voor groenten en maïs op erosiegevoelige percelen? Kom dan zeker eens langs!  

13.06.19 - Erosiecafé Heuvelland

Als landbouwer werk je dagelijks nauw samen met de bodem. Een bodem in goede conditie brengen en houden is daarom van het grootste belang! Ieper en Heuvelland worden gekenmerkt door een groot aantal erosiegevoelige percelen. Door bewust met de bodem om te gaan en aangepaste bodembewerkingstechnieken te gebruiken, kun je de erosieproblematiek gericht aanpakken en streven naar een goede bodemstructuur.05.03.19 - Erosieklas Vlaamse Ardennen

Wij nodigen u van harte uit op de Erosieklas Vlaamse Ardennen. De erosieproeven 2018, aangelegd in het kader van de projecten Gomeros en Triple C, worden beknopt toegelicht. Verschillende teelttechnische maatregelen werden getest bij akkerbouwgewassen maïs en aardappelen en bij groenteteelten zaaiui, kolen en wortelen. Tijdens deze uiteenzetting heeft u tevens de mogelijkheid om uw eigen ervaringen met het toepassen van de Randvoorwaarden Erosie op uw bedrijf toe te lichten.

17.10.18 - Demomoment erosiebestrijdingsmaatregelen

In het kader van het project Triple C werden een aantal proefvelden aangelegd waar verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen werden uitgetest.
Benieuwd wat dit opleverde?

27.06.18 - Erosiebestrijding en leve(n)de bodem: jaarlijkse rondgang in Vollezele

Recent werden verschillende erosiebestrijdingswerken gerealiseerd, waaronder een houthakseldam en een erosiepoel. Tijdens de rondgang leer je hoe zo’n project tot stand komt. Brongerichte maatregelen hebben te maken met de manier waarop de bodem bewerkt wordt. Op een proefperceel maïs worden diepe niet-kerende bodembewerking en strip-till met drijfmestinjectie met elkaar vergeleken, alsook het aanleggen van drempels in het zaaibed en het doorbreken van het maïs rijenpatroon met volleveldszaai. Aan de hand van een lange termijnperceel wordt de bodemIDee voorgesteld. De bodemIDee is een werkinstrument om je bodem beter te leren kennen. Daarnaast worden de lange termijneffecten op de bodem en op de gewassen bij ploegen, diep niet-kerend en ondiep nietkerend op een rijtje gezet. Aanwezige machines: strip-till en tractor met banden met drukwisselsysteem.

29.03.18 - Infoavond goede bodemzorg en niet-kerende bodembewerking

Als landbouwer werk je dagelijks nauw samen met de bodem. Een bodem in goede conditie brengen en houden is daarom van het grootste belang! Ieper en Heuvelland worden gekenmerkt door een groot aantal erosiegevoelige percelen. Door bewust met de bodem om te gaan en aangepaste bodembewerkingstechnieken te gebruiken, kun je de erosieproblematiek gericht aanpakken.

15.03.18 - Machinedemo vernietiging groenbedekkers en toelichting diepwoelers
Wil je weten welke machines kunnen toegepast worden voor vernietiging van groenbedekkers? Waar op letten bij toepassing van diepe, niet-kerende bodembewerking? Kom dan zeker naar de machinedemo ingericht door Leaderproject Boeren op een helling.

Er worden 10 mengsels van groenbedekkers met diverse machines vernietigd (o.a. schijveneggen, roller-crimper, precisiecultivator, cross-cutter, klepelhakselaar, ... ) met toelichting van hun belangrijkste eigenschappen.
06.03.18 - Infoavond goede bodemzorg en niet-kerende bodembewerking

Als landbouwer werk je dagelijks nauw samen met de bodem. Een bodem in goede conditie brengen en houden is daarom van het grootste belang! Ieper en Heuvelland worden gekenmerkt door een groot aantal erosiegevoelige percelen. Door bewust met de bodem om te gaan en aangepaste bodembewerkingstechnieken te gebruiken, kun je de erosieproblematiek gericht aanpakken.

27.02.18 - Erosieklassen Ophasselt

De laatste tijd is er veel te doen rond erosiebestrijding. Erosiewetgeving en nieuwe technieken moeten landbouwers helpen om hun grond goed te beschermen. U bent van harte uitgenodigd om de laatste evoluties in erosiebestrijding te aanhoren en te bediscussiëren.  

 
21.02.18 - Erosieklassen Oudenaarde

De laatste tijd is er veel te doen rond erosiebestrijding. Erosiewetgeving en nieuwe technieken moeten landbouwers helpen om hun grond goed te beschermen. U bent van harte uitgenodigd om de laatste evoluties in erosiebestrijding te aanhoren en te bediscussiëren.

26.01.18 - Infovergadering 'Hoe als landbouwer omgaan met bodemverdichting'?

Het werken met erg zware machines, frequente passages al dan niet met een vol mestvat, in natte omstandigheden … bodemverdichting ligt snel op de loer. In een verdichte bodem kunnen gewassen minder goed wortelen, maar ook de natuurlijke bodemprocessen van nutriëntenvrijstelling en waterhuishouding worden belemmerd.

29.06.17 - Studiedag erosie (Maarkedal)

Studiedag rond randvoorwaarden erosie en de mogelijkheden binnen PDPO III om erosie te bestrijden. Daarnaast worden proefveldresultaten voorgesteld en volgt er een perceelbezoek.

20.06.17 - Studiedag erosie (Riemst)

Studiedag rond randvoorwaarden erosie en de mogelijkheden binnen PDPO III om erosie te bestrijden. Daarnaast worden proefveldresultaten voorgesteld en volgt er een perceelbezoek.

31.05.17 - Erosiebestrijdende technieken (Vollezele)

Informatie- en demonstratienamiddag rond erosiebestrijdende technieken en randvoorwaarden erosie.

30.01.17 - Erosiecafé Maarkedal

Op de erosiecafés worden de resultaten van het afgelopen jaar voorgesteld. Op die vergadering identificeren we ook knelpunten m.b.t. de huidige wetgeving rond erosie. Bovendien kan je jouw suggesties en onderzoeksnoden doorgeven aan de onderzoekers, zodat zij ze kunnen opnemen in het praktijkgerichte onderzoek.

30.01.17 - Erosieklassen Maarkedal

In kader van het Leaderproject ‘Boeren op een helling’ organiseren we opnieuw twee erosieklassen. Nieuw dit jaar is dat we samenwerken met het GOMEROS-project.

24.01.17 - Erosiecafé regio Leuven

Op de erosiecafés worden de resultaten van het afgelopen jaar voorgesteld. Op die vergadering identificeren we ook knelpunten m.b.t. de huidige wetgeving rond erosie. Bovendien kan je jouw suggesties en onderzoeksnoden doorgeven aan de onderzoekers, zodat zij ze kunnen opnemen in het praktijkgerichte onderzoek.

24.01.17 - Erosiecafé Lierde

Op de erosiecafés worden de resultaten van het afgelopen jaar voorgesteld. Op die vergadering identificeren we ook knelpunten m.b.t. de huidige wetgeving rond erosie. Bovendien kan je jouw suggesties en onderzoeksnoden doorgeven aan de onderzoekers, zodat zij ze kunnen opnemen in het praktijkgerichte onderzoek.

24.01.17 - Erosieklassen Lierde

In kader van het Leaderproject ‘Boeren op een helling’ organiseren we opnieuw twee erosieklassen. Nieuw dit jaar is dat we samenwerken met het GOMEROS-project.

18.01.17 - Erosiecafé Heuvelland

Op de erosiecafés worden de resultaten van het afgelopen jaar voorgesteld. Op die vergadering identificeren we ook knelpunten m.b.t. de huidige wetgeving rond erosie. Bovendien kan je jouw suggesties en onderzoeksnoden doorgeven aan de onderzoekers, zodat zij ze kunnen opnemen in het praktijkgerichte onderzoek.

29.09.16 - Demonstratiemoment rond erosiebestrijding

De Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais nodigt je op 29 september uit voor een informatie en demonstratienamiddag rond teelttechnieken om erosie te bestrijden.

21.09.16 - Erosiecafé Haspengouw

Op de erosiecafés worden de resultaten van het afgelopen jaar voorgesteld. Op die vergadering identificeren we ook knelpunten m.b.t. de huidige wetgeving rond erosie. Bovendien kan je jouw suggesties en onderzoeksnoden doorgeven aan de onderzoekers, zodat zij ze kunnen opnemen in het praktijkgerichte onderzoek.

01.07.16 - Studiereis Niet Kerende Bodembewerking

Het Steunpunt Erosie nodigt je op 1 juli 2016 uit voor een bezoek aan 2 landbouwbedrijven in Nederlands Zuid-Limburg, nl Trintelen. Onder leiding van landbouwexpert Stefan Muijtjens worden we ondergedompeld in erosie aanpak in de praktijk.

 

22.06.16 - Erosiebestrijdende technieken

Provincie Vlaams Brabant nodigt je op woensdag 22 juni 2016 uit voor infonamiddag rond erosiebestrijdende technieken. Het aanleggen van drempels tussen aardappelruggen, niet-kerende bodembewerking en strip-till bij suikerbieten en maïs zijn geschikte technieken om het afspoelen van grond tijdens een regenbui te voorkomen. Deze technieken en de resultaten ervan worden tijdens het bezoek aan de proefvelden in Vollezele toegelicht. Tevens worden de gebruikte machines gedemonstreerd en kom je meer te weten over de nieuwe randvoorwaarden erosie.

16.06.16 - Festival de l’agriculture de conservation

Voor zijn 10e verjaardag nodigt Greenotec u uit op zijn demodag.

17.05.16 - Machinedemonstratie: erosiebestrijding door drempeltjes of verruwingen in industriewortelen (ruggenteelt)

In het najaar van 2015 werden de randvoorwaarden erosie herzien.  Binnen het pakket “teelttechnische maatregelen” is de aanleg van drempeltjes of een diepe tandbewerking in ruggenteelten één van de mogelijke maatregelen.  

13.01.16 - Gomeros Erosiecafé Heuvelland

In het IWT-project GOMEROS wordt komende woensdag het eerste erosiecafé voor de regio Heuvelland georganiseerd.


Op die vergadering identificeren we knelpunten m.b.t. de huidige wetgeving rond erosie. Bovendien kan je jouw suggesties en onderzoeksnoden doorgeven aan de onderzoekers, zodat zij ze kunnen opnemen in het praktijkgerichte onderzoek.

De vergadering richt zich specifiek op teelttechnische problemen die kunnen voorkomen in de groenteteelt.

07.01.16 - Gomeros Erosiecafé regio Leuven

In het IWT-project Gomeros wordt een eerste erosiecafé voor de regio Leuven georganiseerd.

Op die vergadering identificeren we knelpunten m.b.t. de huidige wetgeving rond erosie. Bovendien kan je jouw suggesties en onderzoeksnoden doorgeven aan de onderzoekers, zodat zij ze kunnen opnemen in het praktijkgerichte onderzoek.


De vergadering richt zich specifiek op teelttechnische problemen die kunnen voorkomen in de groenteteelt.

10.12.15 - Landbouwbeurs Agribex: Seminarie 'Bodem en landbouw' - Brussel Expo

Op 10 december 2015 organiseren de administraties rond leefmilieu, natuur en landbouw samen een seminarie rond "bodem en landbouw". Wat betekenen beide voor elkaar en hoe kan men praktisch aan de slag?

Meer info: www.bodembewust.be