Meelwormen en larven van de zwarte soldatenvlieg vormen een veelbelovende bron van proteïnen in het dieet van respectievelijk mens en dier. Er is echter nood aan bijkomende kennis over de efficiëntie, de opschaling en de automatisatie van de kweek van deze insecten.

In dit project wordt, zowel op laboschaal als op pilootschaal, de benodigde kennis gegenereerd en overgedragen aan geïnteresseerde bedrijven. Er wordt daarbij ook nagegaan of laagwaardige plantaardige reststromen geschikt zijn als voeder bij de productie van beide insectensoorten en of het gebruik van deze reststromen een invloed heeft op de nutritionele waarde van de insecten.

Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan de valorisatie van insecten en insectenproducten. Door uitvoering van een marktonderzoek en het samenbrengen van kennisinstellingen, insectenkwekers en insectverwerkende bedrijven wordt een beter zicht gekregen over potentiële valorisatiemogelijkheden.

Entomospeed wordt gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: grensregio.eu.

 

Ook jij kan meewerken aan het Entomospeed project

Denktank
Ben je actief in de technologische industrie en heb je interesse in de automatisering van insectenkweek?

Binnen de denktank kun je brainstormen over de (test)infrastructuur en nieuwe automatisatietechnieken die geïmplementeerd kunnen worden op pilootinstallaties of bij kwekers thuis. Alle leden van de denktank zijn vrij om de resultaten van deze tests te gebruiken in eigen concepten en realisaties.  Kwekers van insecten kunnen ook via de denktank op de hoogte blijven van de technologische ontwikkelingen en deze (tijdelijk) uittesten in de eigen kweek.

Contacteer Marcel Roosen via marcel.roosen@fontys.nl of +31 8850 78422

Stuurgroep
Ben je een bedrijf of organisatie binnen de veevoeder- , humane voeding-, automatisatie-, insecten-  of land- en tuinbouwsector?

In de stuurgroep kun je de doelstellingen van het Entomospeed project helpen vervullen én bijsturen.

Contacteer Sharon Schillewaert via sharon.schillewaert@vives.be of +32 51 23 23 39.
Gebruikersgroep
Wil je een directe aansluiting met de insectlabs en insectenkweek?

Sluit je dan aan bij de gebruikersgroep van Entomospeed. 

Contacteer Sharon Schillewaert via sharon.schillewaert@vives.be of +32 51 23 23 39.