16.03.19 - Millibeter wordt overgenomen door AgroProtein

Het Britse insectenbedrijf AgriProtein neemt Millibeter over. Het investeert 15 miljoen euro om larven van zwarte soldatenvliegen te kweken als voedsel voor vissen.

15.03.19 - Zwarte soldatenvlieg boosten met micro-organismen

De larven van de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) worden momenteel wereldwijd op industriële schaal gekweekt als grondstof voor de voederindustrie.  Ze kunnen gekweekt worden op een breed assortiment nevenstromen uit de voedingsindustrie en de landbouwsector. Op die manier leveren de insecten een bijdrage aan een meer circulaire economie en kunnen kwekers inspelen op de stijgende vraag naar duurzame eiwitten.

12.03.19 - Ontpopping van de insectensector

Afgelopen zomer presenteerde de Nederlandse Raad voor de Dieraangelegenheden (RDA) haar zienswijze over de Ontpopping van de Insectensector, ongewervelden als productiedier. Naar aanleiding van deze zienswijze zijn door verschillende politieke partijen kritische Kamervragen gesteld. De antwoorden op deze vragen zijn nu beschikbaar.

05.03.19 - Oprichting van een insectenallergiefonds

Iedereen wordt in zijn leven wel eens gestoken door een bij, wesp of hommel. Meestal zijn de reacties onschuldig, maar soms ontstaat er een ernstige allergische reactie die mogelijk levensbedreigend is. Ook aan insecten eten zijn er soms gevaren verbonden. Sommige mensen met een huisstofmijt- of schaaldierenallergie kunnen een zware allergische reactie opdoen als ze insecten eten. Patiënten kunnen voortaan terecht bij het Insectenallergiefonds.


Infoloket

Ben je een (startende) insectenkweker, kan kun je bij het infoloket terecht voor vragen of problemen over insectenkweek


 051 23 23 39 (BE)
    insectinfo@vives.be 

 +31 6 44972327 (NL)
   insectinfo@ngn.co.nl


Neem deel aan het project!

02.04.19 - Insects as food & feed special interest group

Tijdens dit tweedaagse congres komen de verschillende aspecten van insectenkweek aan bod. De voortgang van het voorbije jaar en ideeën voor de toekomst worden besproken tijdens meerdere netwerkgelegenheden.  

 
05.04.19 - Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek Inagro

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien bij Inagro. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar hun aanpak? Elke maand organiseert Inagro een bezoek aan hun onderzoeksruimtes en kweekcellen.        

Partners

       

Het project "Entomospeed" is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.