14.06.19 - Microbiologische dynamiek en veiligheidsrisico's tijdens insectenkweek

Op 16 mei 2019 verdedigde Enya Wynants met succes haar doctoraat getiteld ‘Microbiologische dynamiek en veiligheidsrisico’s tijdens de kweek van insecten voor humane voeding en veevoeder’. Enya was doctoraatstudent bij Lab4Food, een onderzoeksgroep aan de KU Leuven, Campus Geel.  

 
13.06.19 - Alternatief meelwormvoeder

Het commercieel beschikbare voeder INSECTUS Mealworm Grow (Mijten NV) werd geëvalueerd als alternatief voeder voor de opkweek van meelwormen. We vergeleken het alternatieve voeder met een controlevoeder (zuivere tarwezemelen) onder de standaard kweekomstandigheden bij Inagro.

11.06.19 - Welke keverdensiteit geeft het meeste aantal eitjes per ouderdier?

Binnen het Entomospeed- project gaan we na hoe we de kweek van meelwormen zo efficiënt mogelijk kunnen opschalen. We zetten zowel in op de reproductie als de opfok. Momenteel staan er bij Thomas More proeven om na te gaan wat de optimale densiteit en eilegduur is. Daarnaast wordt gekeken of het gebruik van een eilegzeef kanibalisme kan voorkomen. Hierdoor zouden hogere densiteiten en langere eilegperiodes mogelijk moeten zijn. 

07.06.19 - Vijf jaar na goedkeuring FAVV komt de insectensector op torrental

Vijf jaar geleden keurde het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een lijst van toen insectensoorten goed voor menselijke consumptie. De voorbije vijf jaar kwam de insectensector in een stroomversnelling. Insecten worden nu ook gekweekt om te gebruiken in de afvalverwerking én in de dierenvoeding. Ze zijn nu al toegelaten in visvoer en binnenkort ook in kippen- en varkensvoer. Als die evolutie doorbreekt, zullen we veel meer insectenkwekerijen nodig hebben.


Infoloket

Ben je een (startende) insectenkweker, kan kun je bij het infoloket terecht voor vragen of problemen over insectenkweek


 051 23 23 39 (BE)
    insectinfo@vives.be 

 +31 6 44972327 (NL)
   insectinfo@ngn.co.nl


Neem deel aan het project!

18.06.19 - Trendcollege: insecten kweken voor starters

Zet de eerste stappen en ontdek of insecten kweken iets voor jou is.
Tijdens dit trendcollege krijg je een introductie in de agrarische tak van de toekomst. We geven een overzicht van aanwezige kennis en ervaring, die handvaten biedt voor het starten van een commerciële insectenkweek.  

 
24.06.19 - Summer School - insects as Food and Feed

Het potentieel van insectenkweek als voedsel voor mens of dier blijft groot. Er zijn veel uitdagingen om insecten op de markt te brengen. Hoe kunnen we insecten op een duurzame manier houden? Welke faciliteiten heb je nodig voor een optimale kweek? De Summerschool van 24 tot 28 juni richt zich op de hele keten van landbouw, logistiek, verwerking, marketing en consumptie.

CONTACT

Heb je een vraag voor ons? Vul dit formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Partners

       

Het project "Entomospeed" is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.