Bedrijfsadvisering melkveehouderij
Al meer dan 15 jaar geeft de Bedrijfsadvisering Melkveehouderij (BAM) advies over diverse aspecten van de bedrijfsvoering. Zo verbetert Inagro de resultaten van de West-Vlaamse melkveehouders. Dat gebeurt via individuele begeleiding en advies op maat van het bedrijf in kwestie.

Beschrijving

De bedrijfsadvisering melkveehouderij biedt zowel technisch advies als advies rond kengetallen van dier en bedrijf (gebaseerd op beschikbare gegevens van onder meer melkcontrole, MCC- en vruchtbaarheidscijfers):
 • rantsoen voor melkvee, jongvee en droogstaande dieren
 • grasland- en ruwvoederuitbating
 • bemesting
 • melkkwaliteit
 • droogstandsmanagement
 • opfok van jongvee
 • gezondheid en productie in combinatie met bedrijfskengetallen
 • krachtvoeder- en geneesmiddelenverbruik per dier

De totale begeleiding omvat minstens 3 bezoeken per bedrijf per jaar. Daarnaast kunnen de deelnemende bedrijven bijkomend advies inwinnen via telefoon of e-mail. De deelnemers kunnen ook gebruik maken van het afgeschermd ledenplatform op de website van Inagro. Rekenmodules voor onder meer bemesting, opvolging van groei van jongvee en melkkwaliteit staan er ter beschikking van de melkveehouders. Ze ontvangen ook actuele adviesberichten via e-mail.

Sinds begin 2016 is Inagro ook erkend voor adviesverlening aan biomelkveehouders en boeren (met interesse) in omschakeling (met financiële steun
van de Vlaamse Overheid).

Kostprijs

vaste prijs
Dankzij medefinanciering door de Provincie West-Vlaanderen kan je rekenen op een gunstig tarief. De kostprijs van het advies is afhankelijk van het aantal geproduceerde liters melk per jaar.

 • < 250.000 liter: 462 euro/jaar
 • 250 000 – 500 000 liter: 615 euro/jaar
 • 500 000 – 750 000 liter: 768 euro/jaar
 • > 750 000 liter: 930 euro/jaar

Deze bedragen zijn exclusief btw (6%). De meerprijs voor melkveehouders buiten West-Vlaanderen is 30%.


Voorwaarden

Er zijn geen beperkende voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met de dienst bedrijfsadvisering melkveehouderij

051 27 33 86 

Je kan een vrijblijvend en gratis kennismakingsbezoek op je bedrijf aanvragen.

Links

Gekoppelde thema's & sectoren: