graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
Trial Version, Powered By DNNGo
Kleine diertjes met grote kansen

Door de groeiende interesse in de kweek van insecten, krijgt Inagro daarover regelmatig vragen vanuit de primaire sector. Om die nieuwe vragen te kunnen beantwoorden, kweken we zelf meelwormen (Tenebrio molitor) voor onderzoeksdoeleinden. Voornamelijk de opschaling en automatisatie van de kweek staan hoog op de agenda.

Kick off: Pocket Power schiet uit de startblokken

Pocketvergisting lijkt een interessante klimaatmaatregel te zijn om broeikasgasemissies binnen de veehouderij in de toekomst te verlagen. Hoe verser de mest is die uit de stal wordt afgevoerd, hoe minder broeikasgassen er zullen vrijkomen. Hoeveel minder precies? En… kunnen we ook op kleine schaal energie halen uit andere reststromen, zoals varkensmest of groenteresten? Samen met de sector zoeken Inagro en UGent het uit in het project "Pocket Power". Op 21 september gaan we van start tijdens een interactieve kick off. Jij komt toch ook?

 

 

Na een nat voorjaar is het nu tijd om te irrigeren

Ondanks de vele neerslag van de afgelopen weken wordt het nu terug te droog voor veel gewassen, zeker omdat veel planten niet voldoende diep geworteld zijn door het natte voorjaar. Het optimale irrigatietijdstip is niet alleen afhankelijk van de bodemsoort, maar ook van de teelt en van het groeistadium van het gewas. Bloemkool beregenen heeft bijvoorbeeld vooral effect in de fase van de koolvorming.

Vergeet je steunaanvraag voor agroforestry niet!

Landbouwers kunnen binnenkort weer subsidie aanvragen voor agroforestry of boslandbouw. Voor dit landbouwsysteem, waarbij bomenteelt en landbouwgewassen of dieren worden gecombineerd op eenzelfde perceel, kan de landbouwer tot maximaal 80% steun ontvangen voor aanplant van de bomen. Aanmelding van geïnteresseerde landbouwers is noodzakelijk! Dat kan via het e-loket tot uiterlijk 23 september 2016.

Grote opbrengstverschillen bij erwtenoogst

De extreme weersomstandigheden van dit voorjaar veroorzaken enorme verschillen in de erwtenopbrengst. Naast de verschillen tussen de verschillende cultivars zien we dit jaar ook grote verschillen bij eenzelfde cultivar, naargelang het perceel.

Zaaidichtheid bij veldsla voor vierde gamma

Over de optimale zaaidichtheid bij de veldsla voor het vierde gamma zijn nog heel wat discussies. Om daaraan tegemoet te komen, legden we zowel in de zomer als in de winter een zaaidichtheidsproef aan voor twee rassen. In de winter bleek de invloed op de opbrengst beperkt, maar in de zomer lijken de verschillen groter.

Kleurt jouw perceel dit najaar ook groen?

Op hete zomerdagen, durf ik mijn rode cape wel eens af te gooien. Maar direct na de oogst zit ik weer strak in het pak. En zo zie ik het ook graag voor jouw bodem. Want die snakt na de oogst volop naar een groenbedekker. Wist je dat groenbedekkers wonderen kunnen verrichten voor jouw bodem en de waterkwaliteit?

Terugblik op de Biovelddag van 30 juni 2016

Een 75-tal aanwezigen, actief of geïnteresseerd in de biologische landbouw, waren op 30 juni bijeen op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Het werd een droge editie met weliswaar een natte voorgeschiedenis. Desondanks stonden de teelten er vrij goed bij.    

   
Sojateelt in Vlaanderen, een lokale eiwitbron

De sojabonen op onze markt komen voornamelijk uit Zuid-Amerika. Die import is uiteraard niet duurzaam. Een lokale teelt van deze eiwitbron is daarom niet alleen interessant op vlak van duurzaamheid, het doet ook de kostprijs dalen. Maar de introductie van de sojaboon in Vlaanderen staat nog voor heel wat uitdagingen. We geven je alvast een kijkje in ons onderzoek...  

 
Eerste aangepaste maaier voor bufferstroken in Vlaanderen

De eerste aangepaste maaier voor bufferstroken in Vlaanderen is een feit. Op vrijdag 8 juli werd de machine voor in gebruik genomen in aanwezigheid van de gedeputeerde Bart Naeyaert, enkele gemeentebesturen en een tiental landbouwers. De maaier werd aangekocht met steun van Leader en zal de komende jaren dienst doen om perceelsranden en bufferstroken te maaien in de gemeenten Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene.

Er zijn geen items om te tonen.
27.06.16 - Rode klaver - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die rode klaver wensen te telen.

27.06.16 - LUZERNE - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in deze teelt en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die luzerne wensen te telen.

06.06.16 - Brochure Ziekten en plagen nuttige insecten: in tarwe en gerst

In het kader van IPM wordt het steeds belangrijker om gerichte bespuitingen uit te voeren. Hiervoor is kennis van de aanwezige ziekten en plagen uitermate belangrijk. Omdat we merken dat dit veel velen ongekend terrein is, heeft de dienst akkerbouw een overzicht gemaakt van de voornaamste ziekten, plagen en natuurlijke vijanden van deze plagen in de granen. De verschillende organismen worden aan de hand van foto’s en beschrijvingen voorgesteld. Handig is ook de rubriek ‘niet te verwarren met’  en ‘maatregelen’.