graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
Trial Version, Powered By DNNGo
Het jaarrond objectief advies - deel 3

Dit weekend verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 63) op Het Salon voor land- en tuinbouw in Roeselare. Daar staat ons objectief advies voor jouw groenteteelt centraal. We hebben namelijk heel wat te bieden, denk maar aan kennis en advies in zowel gangbare als biologische teelt, berichten en tools om jouw gewasbescherming te optimaliseren en staalnames, labo-analyses en bemestingsadvies om te voldoen aan wettelijke normen. In een reeks van drie blogs maken we je wegwijs. Deze week: gewasbescherming en jouw IPM-strategie.

Hoge zoutconcentratie zorgt voor problemen met rand in winterrassen kropsla

In onze proef waren Gardia en Pazmanea de beste rassen voor de winterteelt. Presteria en Brighton behaalden ook mooie resultaten, maar kenden wat problemen met respectievelijk droogrand en rand. Constalation was het minst aan te raden.   

  
  
Correct omgaan met pootgoed

Pootgoed is kostbaar uitgangsmateriaal waar we zorgvuldig moeten mee omgaan. Het vormt immers de basis van een geslaagde consumptieteelt.

Nieuwe akkervogelwerking Inagro zet zich in voor akkervogels in Vlaanderen

Landbouwers met een oog voor natuur kennen ze misschien wel en zien ze wellicht geregeld eens rondvliegen: akkervogels. De akkervogelwerking, die Inagro recent oprichtte, zet volop in op de ontwikkeling van nieuwe (en de verbetering van bestaande) beheerovereenkomsten en –maatregelen. Bedoeling is om de leefomgeving van de karakteristieke akkerbewoners te verbeteren. Daarbij zijn de doelsoorten de geelgors, kiekendief en patrijs. Weliswaar wordt verwacht dat andere typische akkervogels (zoals veldleeuwerik, zomertortel, graspieper, ringmus, …) eveneens de vruchten zullen plukken van die inspanningen.

Courgette vroege teelt: Koude start zet domper op aantal vruchten

We legden een proef aan met vroege courgetterassen in een grote plastiekserre. Ariane, Opera en Cronos gaven de hoogste productie.

Save the date - studienamiddag tuinbouw openlucht op 24 maart

Inagro en de afdeling tuinbouw openlucht nodigen je op vrijdag 24 maart 2017 graag uit voor de studienamiddag vollegrondgroenten. Dit jaar zal de studienamiddag focussen op het belang van kleine teelten.  

   
Voorkiemen als plaagmaatregel in de biologische aardappelteelt

In de biologische aardappelteelt is Phytopthora vaak bepalend voor de teeltduur. Het belang van voorkiemen hoeft daarom geen betoog meer. Net als andere vervroegende maatregelen zoals vroeg planten en het kiezen voor een vroeg ras, levert ook voorkiemen een onmiskenbaar opbrengstvoordeel op. Hoe groot dit voordeel uitkomt, hangt vooral af van de plaagdruk tijdens de teelt.  In jaren met hoge plaagdruk kan je door voorkiemen tot 4 à 5 ton/ha meeropbrengst halen. 

 
Wie zaait, zal (hennep) oogsten

Al een aantal jaren op rij stijgt het areaal hennep in België. In Wallonië is er weliswaar meer interesse in de teelt dan in Vlaanderen, maar ook bij ons groeit het areaal gestaag. Voor het seizoen 2017 organiseert Inagro een groepsaankoop hennepzaad. Wie in 2017 hennep zal telen, mag contact opnemen met ons.

Voldoende water met aanvaardbare kwaliteit tegen betaalbare prijs?

West-Vlaamse land- en tuinbouwers hebben ermee leren omgaan: niet elke grondwaterwinning wordt even vlot vergund. Halfweg 2016 werden actie- en waakgebieden geïntroduceerd. Wat die gebieden zijn, waar ze liggen en vooral hoe je toch voldoende water hebt van een aanvaardbare kwaliteit tegen een betaalbare prijs, dat zijn de onderwerpen van de studienamiddagen ‘Het juiste water op de juiste plaats’. Je bent van harte welkom op 6 maart in Inagro!

Uitrijden mest, wie mag wat en waar?

Het nieuwe bemestingsseizoen is een week geleden van start gegaan. Maar wanneer mag nu wat? Waarom is mijn buur al volop actief en moet ik nog wachten? Onze percelen liggen toch in hetzelfde focusgebied? In deze blog gaan we dieper in op deze complexe materie.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

11.01.17 - Nutritionele waarde van eetbare paddenstoelen

Eetbare paddenstoelen worden vaak vergeten in het rijtje van gezonde groenten. Onterecht, ze zijn namelijk supergezond. Eetbare paddenstoelen hebben bijzondere voedingswaarden en die brengen we graag onder de aandacht. Je leest er alles over in deze publicatie.

30.09.16 - Brochure Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit
Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project “Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit”.