graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
Trial Version, Powered By DNNGo
VEEL LANDBOUWERS OP HET PROEFVELDBEZOEK PREI
Afgelopen vrijdag 2 december werd een druk bezocht proefveldbezoek georganiseerd door de dienst tuinbouw open lucht met de focus op de preiteelt. De aanwezigen werden op sleeptouw genomen doorheen de diverse rassenproeven, bemestingsproeven, de hydrocultuur prei, de projectwerking rond de preimineervlieg en bacteriofagen en de webapplicaties residuarm telen en gewasbescherming.     
Kennisdag varkenshouderij op 20 december 2016

In het LEADER-project worden een aantal varkensbedrijven uit Midden-West-Vlaanderen ondersteund bij het meten van gegevens, verwerken van kengetallen en het opzetten van praktijkproefjes. We informeren u graag over de eerste praktijkresultaten!

Inagro gaat voor akkervogels

Tijd om actie te ondernemen ten voordele van onze akkervogels: het gaat er immers niet zo goed mee. Nochtans zijn ze met een beperkt aantal maatregelen relatief veilig te stellen. Men spreekt van ‘de Grote Drie’: geschikte nestgelegenheid (dekking om te broeden), veiligheid (schuilmogelijkheden bij slecht weer en/of tegen predatoren) en voldoende voedsel (aanbod van insecten (zomer) en van zaden (winter)). Inagro zet de komende jaren volop in op stimulerende acties voor onze akkervogels. Benieuwd naar onze aanpak?

Resultaten nitraatresidu 2016

Tijdens de afgelopen sperperiode (1 oktober - 15 november) analyseerde het labo van Inagro enkele duizenden grondstalen op restnitraat. Gemiddeld bedraagt het nitraatresidu 78 kg NO3-N/ha, een lichte stijging ten opzichte van 2015. Toen werd er gemiddeld 73 kg NO3-N/ha gemeten.

Vouchers binnen Aquavlan2 bieden unieke mogelijkheden voor bedrijfsleven

Op 1 oktober 2016 ging het Interreg V-project “Aquavlan2” van start.  Dat moet zorgen voor de integratie van aquacultuur in een ruimer kader. Daarnaast staan een verdere ontwikkeling van de teelttechnieken en de verspreiding van de kennis op het programma. Ondernemers krijgen een unieke kans om zeer bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden. Geïnteresseerden kunnen op een eenvoudige manier en zonder cofinanciering inschrijven voor het verkrijgen van een voucher. De vragen die opgelost worden binnen zo’n voucher, moeten zich wel binnen de onderzoeksthema’s van Aquavlan 2 bevinden.

Artificiële reproductie buiten het natuurlijke paaiseizoen van eigen kweekdieren

Recent bereikte het Praktijkcentrum Aquacultuur in Inagro een nieuwe mijlpaal. De onderzoekers zijn erin geslaagd om snoekbaarslarven te ontwikkelen met ouderdieren uit de eigen opkweek. Om die laatste stap in de cyclus te kunnen zetten, riep het proefcentrum de hulp in van collega’s uit het buitenland.

Technisch programma druk bijgewoond tijdens opening vernieuwde onderzoeksinfrastructuur

Het eerste, technisch gedeelte van de officiële opening van de infrastructuur voor eetbare paddenstoelen werd druk bijgewoond door mensen uit de sector. Er was heel wat tijd om kennis te maken met de nieuwe infrastructuur. Daarnaast kregen de aanwezigen nuttige informatie uit het onderzoekslandschap en de sector. Een verslag van de boeiende namiddag...

Veel interesse voor netwerkevent Smarter Farming

Op dinsdag 22 november 2016 organiseerde Agreon in Poperinge de eerste editie van het B2B-event Smarter Farming. Het doel van het event was om de wereld van sensoren en robotica samen te brengen met die van de machineconstructeurs, kassen- en stallenbouwers, actief in de landbouwsector. Onder veel belangstelling werd geluisterd naar de plenaire spreker Marc Vanacht, trendwatcher in precisielandbouw. Vervolgens gaven de verschillende toeleveranciers van Smart Electronic Systems korte pitchpresentaties omtrent hun ontwikkelingen in de sector om nadien via individuele matchmakingsessies contact te kunnen leggen met de aanwezige bezoekers.

Lezing geschiedenis van de gastronomie van arm en rijk - 9 dec. 2016 om 19.30 u

De lezing "Geschiedenis van de gastronomie van arm en rijk" vestigt de aandacht op de geschiedenis van de gastronomie van arm en rijk. De industriële revolutie zorgde voor een grote sociale ongelijkheid. Peter Scholliers (VUB) gaat na wie wat at, wanneer en waarom. Hoe werd gekookt en wat kostte voeding van 1800 tot nu? Wat at Leopold II? Wat kunnen we leren uit ongekende rapporten over honger in 1920? En hoe zat het met de cola-consumptie van Vlaamse jeugd in 1950? Kom dit en meer te weten tijdens de lezing op 9 december om 19.30 u.

Proef met soja meer dan geslaagd

Met een goede opbrengst en een goede kwaliteit kan er positief teruggekeken worden op het teeltseizoen van soja. Dat kan afgeleid worden uit het onderzoek dat Inagro uitvoerde rond sojateelt in Vlaanderen.

30.09.16 - Brochure Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit
Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project “Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit”.
08.09.16 - Brochure Eetbaar Landschap in de Zuidelijke Westhoek

Je kent de Westhoek vast en zeker van het glooiende landschap, de zichtbare sporen van oorlogen en de ligging langs natuurlijke én culturele grenzen. Maar de streek heeft nog meer in haar mars. Wist je dat het ook geurig, kleurig en lekker is?

27.06.16 - Rode klaver - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die rode klaver wensen te telen.