graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
Trial Version, Powered By DNNGo
Inagro ondersteunt je bij optimalisatie van je bedrijf

Stel, je denkt er al een tijdje over om je veestal een stuk uit te breiden en zo de overbezetting van je huidige stal op te lossen. Je zoekt naar een snelle en efficiënte maar vooral ook goedkope oplossing. Maar heb je ook aan de huisvesting van je jongvee gedacht? Wat zijn je plannen op langere termijn en strookt dit met je huidige ideeën?  

Eerste netwerkdag rond agro-ecologie en biolandbouw voor personeel uit secundair land- en tuinbouwonderwijs is schot in de roos

Vrijdag 7 oktober2016 organiseerde het Departement Landbouw en Visserij, samen met de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw, voor de eerste maal een netwerkdag rond agro-ecologie en biolandbouw voor personeel uit het secundair land- en tuinbouwonderwijs.

Twee jaar rassen biologische spelt getest

De voorbije jaren was bakspelt erg in trek. Voor biologische spelt blijft de vraag vrij stabiel. In 2015-2016 testten we voor de tweede maal het rassenaanbod.

Proefveldbezoek koolgewassen en schermbloemigen op donderdag 27 oktober

Inagro nodigt je vriendelijk uit op het proefveldbezoek koolgewassen en schermbloemigen op donderdag 27 oktober 2016 om 15u.  

Demo folielegger met verticale insteek op 27 oktober

Sommige biotelers experimenteren met teelt op folie voor groenten of kruiden. De onkruidbeheersing tussen de folie en in het bijzonder op de rand van de rug is heel vaak een lastige klus. Er zijn folieleggers beschikbaar die de folie verticaal in de grond steken. Daardoor kan geschoffeld worden tot vlak tegen de rug. Op 27 oktober kan je een dergelijke machine aan het werk zien en kom je meer te weten over het telen op folie.

Gevleugelde doorstart voor onderzoek insecten in 2017

Inagro voert al enkele jaren kleinschalig onderzoek naar de haalbaarheid van insectenkweek in België. Al snel werd duidelijk dat de mogelijkheden met die kleine organismen talrijk zijn. Vandaar ook de toenemende interesse vanuit de primaire sector. Dankzij enkele goedgekeurde projecten kan Inagro zich vanaf januari 2017 meer toeleggen op industriële insectenkweek.

Rassenkeuze mengteelten erwten of veldbonen met triticale

In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie voert Inagro al enkele jaren proeven uit met biologische mengteelten, waarin triticale gecombineerd wordt met erwten of veldbonen. In het seizoen 2015-2016 werd het rassenaanbod opnieuw opgevraagd en vergeleken. We maken ook een evaluatie van drie jaar wintermengteelten.  

 
Een waterbekken heeft meer functies dan je denkt!

Water is één van de belangrijkste basisgrondstoffen op ieder land- en tuinbouwbedrijf. De tijdelijke opvang van hemelwater is een goede alternatieve waterbron. Met een aangepaste aanleg en beheer kunnen meerdere functies, zoals natuurontwikkeling en waterzuivering, gecombineerd worden.  

Goede bodemstructuur zorgt voor een optimale benutting van nutriënten

Tijdens het natte voorjaar van 2016 kon je er niet naast kijken: de groei van gewassen verliep erg ongelijk. Op laaggelegen percelen waren opbrengstverliezen sowieso moeilijk te vermijden, maar een ongelijke groei op één perceel of tussen nabijgelegen percelen was opmerkelijk en vaak te wijten aan een verschil in bodemstructuur. Werken aan een goede bodemstructuur kan het risico op opbrengstverliezen dan ook gevoelig doen dalen, zeker in jaren met extreme weersomstandigheden. MAP-man vertelt je er alles over!

Inagro zoekt bloemkool- en preiplanten, aangetast door bacterieziekten

Momenteel worden veel aantastingen van bacterieziekten in kolen en prei vastgesteld. Omdat de beheersing daarvan niet zo eenvoudig is, werd daarover recent een onderzoeksproject gestart. Daarvoor is Inagro op zoek naar koolplanten met zwartnervigheid, veroorzaakt door Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) en preiplanten met bladvlekken, veroorzaakt door Pseudomonas syringae pv. porri (Pspo).

Er zijn geen items om te tonen.
30.09.16 - Brochure Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit
Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project “Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit”.
08.09.16 - Brochure Eetbaar Landschap in de Zuidelijke Westhoek

Je kent de Westhoek vast en zeker van het glooiende landschap, de zichtbare sporen van oorlogen en de ligging langs natuurlijke én culturele grenzen. Maar de streek heeft nog meer in haar mars. Wist je dat het ook geurig, kleurig en lekker is?

27.06.16 - Rode klaver - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die rode klaver wensen te telen.