Kennisuitwisseling en demonstratie

Met haar locatie nabij de producenten en afnemers van verse groenten, vormt de Agrotopia dakserre een unieke locatie voor kennisuitwisseling en demonstratie. Zowel telers als het algemene publiek kunnen de dakserre bezoeken via de daartoe voorziene publieke gangen.

Onze expozone biedt plaats aan toeleveringsbedrijven om hun laatste ontwikkelingen en technologieën te delen op vlak van glastuinbouw en professionele stadstuinbouw. Hiervoor stellen we zowel wandpanelen (voornamelijk gericht op start-ups en kmo’s) als grotere expozones (12m2) ter beschikking. Daarnaast is er voor bedrijven ook de mogelijkheid om innovatieve technieken en teeltmethoden in de teeltafdelingen te demonstreren.

Zelf demonstreren?

 

Heb je  als toeleveringsbedrijf voor de glastuinbouw en/of professionele stadstuinbouw interesse om jouw innovaties in onze dakserre te demonstreren? 

Maak vrijblijvend en gratis een afspraak voor een persoonlijk gesprek om samen de unieke kansen die Agrotopia te bieden heeft voor jouw bedrijf, te bespreken. 

Neem hiervoor contact op met Ine Pertry.

Agrotopia als voorbeeld voor de realisatie van een dakserre op een bestaand gebouw
 

Agrotopia werd geselecteerd als één van de 5 pilootprojecten productief landschap op Vlaams niveau. Agrotopia vormt dan ook, als voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik in een stedelijke omgeving. een geschikte case study voor integratie van voedselproductie in een stedelijke of verstedelijkte omgeving.

Door de specifieke locatie op het dak van een loods en de integratie van talloze innovatieve technieken is het dossier bouwtechnisch complex.  Hoe pakten we dit aan? Bij het ontwerp diende voor elk aspect van de serre bekeken te worden hoe om te gaan met het maximaal toegelaten gewicht op de onderliggende loods en het dak. Deze belasting bepaalt immers de functionaliteiten, teelttechnische invulling en de mate waarin materialen of toestellen op de begane grond moeten geplaatst worden. Alle teelt in de dakserre zal grondloos gebeuren als hydroteelt. Regenwater is hiervoor het meest ideale watertype. Hoe zorg je ervoor continu voldoende regenwater ter beschikking te hebben op een beperkte omgevingsoppervlakte? 

 

Het ontwerp en de bouw vormen dan ook een echte leerschool en de opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld in een reeks studierapporten. Dit eerste luik behandelt concrete ervaringen bij het uitwerken van het ontwerp tot uitvoeringsdossier. Dit wordt bovendien verder aangevuld met ervaringen uit het voorbereidend traject waaronder ook juridische aspecten zoals stedenbouwkundige randvoorwaarden, vergunningen of afspraken rond recht van opstal. Uit deze ervaringen wordt vervolgens advies naar de toekomst geformuleerd.In een tweede luik zullen ook de ervaringen opgedaan tijdens bouw en uitbating gedeeld worden.Het vormt een inspiratie voor toekomstige stadstuinbouwprojecten met meervoudig ruimtegebruik tussen verschillende partijen en geeft aan waar rekening mee te houden bij de realisatie van dergelijke projecten.

> Raadpleeg het volledige rapport hier: studierapport ontwerpfase Agrotopia dakserre