Onze dakserre Agrotopia bruist momenteel van de activiteit. Deze Agrotopia-update geeft je een blik op de vorderingen.

Agrotopia-update - mei 2021

Terwijl de vloeropbouw in de zuidelijk gelegen afdelingen wordt afgewerkt, begint in de noordelijke afdelingen een nieuwe fase met het installeren van de technieken. Er wordt hard gewerkt om de serre deze zomer in gebruik te kunnen nemen.  

collage1_10052021_algemeen.jpg    

In het kader van de belichtingsproeven worden lichtdichte schermen geïnstalleerd, enerzijds om belichtingsproeven te kunnen uitvoeren zonder impact op de omringende teeltafdelingen en anderzijds om de lichthinder voor de omwonenden te beperken.  

Om volop in te zetten op energie-efficiëntie en -besparing worden energieschermen  geïnstalleerd in alle afdelingen en gangen. In de twee kleine experimentele bladgroente-afdelingen (elk 277 m²) en in de drie grote vruchtgroente-afdelingen (elk 764 m²) komen er schermen op een dubbel dradenbed met Ventilation Jets. Die zullen toelaten om het principe van het Nieuwe Telen te demonstreren en toe te passen. De techniek laat een veel efficiëntere benutting van de verwarmingsenergie toe. Naast energiebesparing heeft dat ook als gevolg dat geteeld kan worden met laagwaardige restwarmte.    

collage2_10052021.jpg

In onze hoge gevelserre, met een hoogte van 12 m bovenop de 8,40 m hoge kistenloods werd de verluchting, verlichting en scherming geïnstalleerd. Hierin worden de mogelijkheden onderzocht van verticale teelt, in meerdere lagen boven elkaar.
 

collage3_10052021.jpg


 

Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, REO Veiling en Europa via het EFRO Vlaanderen-programma. Het project “Crop on Top” ontvangt € 900.000 steun via het EFRO Vlaanderen-programma.

logo's crop oneventDisableda72ecfd3-c76e-439e-afcb-2cf9e665203b=
 

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten | -- Algemeen --