Het project Vertihydro beoogt het rendement te verhogenvan glastuinbouwserres door in te zetten op telen in de hoogte en meervoudig ruimtegebruik, de zgn. verticale glastuinbouw. Om tot productieverhoging te komen binnen de beschikbare beperkte ruimte, moet er gekeken worden naar verticale installaties.  

In het kader van dit project nodigt PIO samen metInagro en Verhaert Masters in Innovation, producenten van teeltinstallaties, automatisatiebedrijven, onderzoeksgroepen en telers uit met kennis en ervaring in de bouw en ontwikkeling van elektromechanische installaties op maat of kennis van nieuwe teelttechnieken in bladgroenten en vruchtgroenten of aangrenzende domeinen om deel te nemen aan een marktconsultatie.  

 
Programma:
Het Vertihydro project beoogt het rendement te verhogen van glastuinbouwserres door in te zetten op telen in de hoogte en meervoudig ruimtegebruik, de zgn. verticale glastuinbouw. Om tot productieverhoging te komen binnen de beschikbare beperkte ruimte, moet er gekeken worden naar verticale installaties. Hierbij zullen kost, robuustheid, modulariteit en flexibiliteit van gewassen belangrijke criteria zijn bij het ontwerpen van de innovatieve serre. 
Verticale teeltinstallaties vinden hun ingang al in zogenaamde plantfabrieken, dit zijn sterk geconditioneerde omgevingen zodat de plant optimaal groeit. Het gebruik in glastuinbouwserres stelt echter nieuwe vereisten aan deze systemen in termen van klimaatconditionering (temperatuur, licht, vochtigheid), irrigatie, inspectie en controle van plantgoed en gebruiksgemak (inplanten, oogsten, reinigen). De economische opbrengst staat dan weer sterk in relatie tot de kostprijs van deze verticale systemen. 
Inagro wenst twee verschillende systemen voor verticale teelt te installeren en valideren in de 12m hoge gevelserre van de Agrotopia dakserre. Deze systemen worden gedemonstreerd aan telers. De eerste betreft een vaste constructie in meerdere lagen. Een tweede betreft een roterende constructie in meerdere lagen. Beide hebben een eigen draagstructuur. Deze opdracht omvat enerzijds elektromechanische ontwikkeling en de bouw van de respectievelijke pilootinstallaties met installatie in de serre anderzijds.

 
Doel marktconsultatie
 
De marktconsultatie beoogt:
 
  • Kennisname met de beoogde innovatie betreffende de ontwikkeling en bouw van twee pilootinstallaties voor meerlagige teelt van blad- en vruchtgroenten
  • Aftoetsing van de vereisten, complexiteit en benodigde kennis van de beoogde pilootinstallaties
  • Werfbezoek aan de Agrotopia serre
  • Netwerking en kennismaking met het oog op partnerschappen en de vorming van consortia
We stellen een gevarieerd programma voor waarbij informatieoverdracht wordt gecombineerd met waardevolle interacties in de vorm van individuele gesprekken. Doelstelling is de vereisten aan te scherpen in functie van het bestek dat volgt op de marktconsultatie. Bedrijven en kennisinstellingen hebben ook de mogelijkheid hun expertise voor te stellen met het oog op later deelname. We voorzien tevens de mogelijkheid om kennis te maken met de technieken in de serreteelt. 

 
Wie zoeken we - doelpubliek?
Voor het project ‘Vertihydro’ nodigen we samen met INAGRO en Verhaert Masters In Innovation producenten van teeltinstallaties, automatisatiebedrijven, onderzoeksgroepen en telers uit met kennis en ervaring in de bouw en ontwikkeling van elektromechanische installaties op maat en of kennis van nieuwe teelttechnieken in bladgroenten en vruchtgroenten of aangrenzende domeinen om deel te nemen aan een marktconsultatie. 

 
Deelnemers hebben bij voorkeur een technisch commerciële achtergrond in volgende expertise domeinen: 
  • Elektromechanische systemen
  • Procescontrole en -sturing
  • Camera inspectie en beeldverwerking
  • Instrumentatie
  • Technische veiligheid
  • Onderhoud en betrouwbaarheid
De marktconsultatie is bijzonder interessant voor automatisatie ingenieurs, product managers, proces ingenieurs, R&D managers of technisch commercieel verantwoordelijken. 

 
Programma 
12:15 – 12:30 Registratie 
12:30 – 12:40 Verwelkoming & Introductie (PIO) 
12:40 – 13:00 Huidige situatie en visie/ambitie (door aanbestedende dienst) 
13:00 – 13:30 Innovatie potentieel 
13:30 – 14:30 Bedrijfspitches – korte voorstelling van je bedrijf 
14:30 – 14:45 Pauze
 
15:00 – 16:00 Eén-op-één gesprekken tussen aanbieder en aanbestedende dienst
 
Mogelijkheid tot bezoek van de teeltserres bij Inagro 
16:00 – 17:00 Optioneel werfbezoek Agrotopia serre 

Waar en wanneer?
De marktconsultatie gaat face-to-face door op 24 September 2020, 12:30 tot 16:00, in de kantoren van Inagro, Iepersesteenweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem 

 
Inschrijven kan via onderstaande link. 

 

Praktisch:
Datum:
donderdag 24 september 2020
Begintijd:
12u30
Eindtijd:
17u00
Locatie:
Inagro, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem
Kostprijs:
gratis
Inschrijven:
 https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/marktconsultatie-vertihydro-verticale-hydroinstallatie-voor-optimaal-ruimtegebruik
Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten