Eind vorig jaar ging de bouw van onze nieuwe onderzoeksserre Agrotopia op het dak van de kistenloods van REO Veiling van start. In deze Agrotopia-update houden we je op de hoogte van de vorderingen met een beeld van de werken. We brengen ook het eerste thematische interview uit de reeks van zes. Mia Demeulemeester en Bart Naeyaert, afgevaardigd bestuurder en voorzitter van Inagro, gaan dieper in op de moderne onderzoeksinfrastructuur die Agrotopia wordt voor de glastuinbouw van de toekomst.  

Agrotopia update juni 2019

In deze juni update

  • 5 op een rij
  • Agrotopia wordt labo voor glastuinbouw van de toekomst – dubbelinterview met Mia Demeulemeester (afgevaardigd bestuurder) en Bart Naeyaert (voorzitter van Inagro).


5 op een rij
In de dakserre zal alles geteeld worden op hydroteeltsystemen. Voor de aanmaak van voedingsoplossingen is aanmaakwater nodig dat zo weinig mogelijk opgeloste stoffen bevat. Het meest ideale watertype daarvoor is regenwater. Dat zullen we opvangen en opslaan in 5 grote betonsilo’s die tegelijk ondersteuning zullen bieden aan onze hoge gevelserre. De voorbije maanden werd intensief gewerkt aan die zone. Intussen zijn de vijf regenwatersilo’s gegoten. Die zijn samen goed voor een opslagcapaciteit van  1250 m3 regenwater. Daarnaast komt er in de technische zone nog extra capaciteit voor de opslag van regenwater. Alles samen zal er een totale capaciteit zijn van ongeveer 2200 m3.  

Ook aan de inkom werd naarstig verder gewerkt. De toegangstrap en uitkraging krijgen vorm.  

DS_bouwAgrotopia_updatejun14.jpg


Agrotopia wordt labo voor glastuinbouw van de toekomst
Dat Inagro een nieuwe onderzoeksserre voor bladgewassen en vruchtgroenten op hydrocultuur zou bouwen, was al in 2013 beslist. Maar toen plots een aantal puzzelstukken in mekaar bleken te passen, werden de plannen alleen maar groter.

“Onze bestaande onderzoeksserre in Beitem is 20 jaar oud en niet hoog genoeg om de klimatologische omstandigheden van de nieuwste serres te creëren,” vertelt Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro. “De infrastructuur is ook te klein om op grote schaal de nieuwste technologie voor hydroteelt te onderzoeken. Met Agrotopia zetten we stappen om met ons onderzoek glastuinbouw ook in de toekomst relevant te blijven.”

Multifunctionele blikvanger  

“Door de onderzoeksserre op het dak van de nieuwe loods van de REO-veiling te bouwen, kwamen een aantal kansen samen,” vult Bart Naeyaert, voorzitter van Inagro, aan. “We kunnen restwarmte van MIROM en van de WKK-installatie van REO gebruiken. Door in de hoogte te bouwen, zetten we ook in op zuinig ruimtegebruik in de stad en stadsrand. En het is een ideale plek om onderzoek te doen naar de opkomende stadstuinbouw, maar dan wel op een professionele schaal. De veiling is bovendien de plaats waar de telers samenkomen, dus versterken we de band tussen onderzoek en praktijk. Via een bezoekerscorridor in de serre willen we ook het ruime publiek meer voeling doen krijgen met de glastuinbouw en de land- en tuinbouw in het algemeen.”

Mia Demeulemeester: “We deden in Nederland inspiratie op in een aantal dakserreprojecten met orchideeën en rozen. En dankzij een pilootproject van de Vlaamse overheid rond ‘productief landschap’ konden we een ontwerpteam met onder meer de Vlaams Bouwmeester samenstellen. Aangezien die nieuwe serres in de toekomst in het landschap én in de stadscontext aanwezig zullen zijn, moet er immers ook aandacht zijn voor de architectuur.”

KDS_Inagro_150519_3_lowres.jpg

(Internationaal) onderzoek op hoog niveau
Aan Agrotopia is ook een leerstoel gekoppeld, gefinancierd door de REO-veiling. “Inagro werkt samen met de UGent,om diepgaand onderzoek te doen naar welke factoren een rol spelenin het succesvol telen” vertelt Mia Demeulemeester. Bart Naeyaert: “Inagro staat uiteraard ook open voor ándere partners dan UGent, zoals KULeuven, ILVO Vives en de andere praktijkcentra in Vlaanderen. Ine Pertry – projectontwikkelaar innovatieve glastuinbouw bij Inagro – legt nu al in heel Europa contacten met mensen die actief zijn in de stadslandbouw en de serreteelt. Agrotopia werkt als een stofzuiger voor onderzoeksprojecten. Door duidelijker in de markt te staan, trek je onderzoek aan, en dat hebben we nodig om mee te blijven. En de kennis die we opdoen, verspreiden we ook in de sector, ver buiten Inagro.”


logo's crop oneventDisabled6b0f9e17-a97d-42ec-ba2e-85ecd3f56e8d=Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, REO Veiling en Europa via het EFRO Vlaanderen-programma. Het project “Crop on Top” ontvangt € 900.000 steun via het EFRO Vlaanderen-programma.
Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten