Landbouwbedrijven willen enerzijds hun afval verminderen en anderzijds voldoende minerale voedingsstoffen ter beschikking hebben. Daarop kunnen circulaire teeltsystemen een antwoord bieden. Met steun van de Agrotopia-leerstoel test Universiteit Gent organische meststoffen op hun inzetbaarheid in de hydroponische teelt van sla. De onderzoekers willen ook een circulair systeem ontwikkelen om afval op te vangen en te hergebruiken.

UGent verkent alternatieven van chemische meststoffen bij hydroteelt van sla

Om een oplossing te kunnen bieden voor de uitdagingen van hedendaagse teeltbedrijven, putten onderzoekers van UGent inspiratie uit ruimte-expedities. Laat ons even een “uitstapje” maken…  

 

Leren uit ruimte-expedities
Afgelegen onderzoeksstations en ruimte-expedities kennen veel uitdagingen, waaronder voedselvoorziening en fysieke en mentale gezondheid. De langdurige isolatie creëert stress bij de onderzoekers en astronauten. Daarom zijn innovatieve productiesystemen ontwikkeld die stress aanpakken én verse voeding voorzien.

Plantenteelt speelt daarin een essentiële rol, omdat planten zorgen voor voedsel- en zuurstofproductie, CO2-vermindering en hergebruik van water en afval. Onderzoekers werken dan ook volop aan circulaire teeltsystemen die gebruikmaken van afvalstromen die de astronauten of de bewoners van de onderzoekstations produceren.  

 

Voedingsoplossing op basis van organische meststoffen
De voordelen van die innovaties zullen niet beperkt blijven tot verafgelegen gebieden en de verre ruimte. De systemen kunnen ook hun nut bewijzen voor teeltbedrijven die zoeken naar afvalvermindering en minerale voedingsstoffen.  

Via onderzoek wil UGent een aantal organische meststoffen testen op hun inzetbaarheid bij de hydroponische teelt van sla. Een eerste reeks experimenten heeft geleid tot een selectie van enkele producten die minstens even goed bemesten als chemische meststoffen. Daarvoor werkt de Vlaamse universiteit samen met de Universiteit van Napels.

 

Een circulair systeem
Prof. Danny Geelen: “Aan Universiteit Gent willen we een circulair systeem ontwikkelen dat zal toelaten om het afval uit afgelegen onderzoeksstations op te vangen en te hergebruiken.” Het onderzoek krijgt ondersteuning van de UGent Agrotopia leerstoel.  

Er zal sla geteeld worden op verschillende organische reststromen, rijk aan stikstof en fosfaat. In samenwerking met Prof. Nico Boon zullen bacteriën geïdentificeerd worden die gelinkt zijn aan het gebruik van afvalmaterialen. Een eerste screening zal toelaten om de meest geschikte stikstof- en fosfaatbronnen te identificeren. Daarmee zullen vervolgens testen uitgevoerd worden die de omstandigheden van teeltbedrijven benaderen.  

 

Meer informatie  
Wil je meer weten? Heb je concrete vragen? Mail naar agrotopia@ugent.be.

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten