Nadat een aannemer verzet aantekende tegen de gunningsbeslissing is de bouw van de dakserre ‘Agrotopia’ uitgesteld. Vorige week stelde de rechter in kortgeding de aannemer in het gelijk. “We zijn teleurgesteld dat de bouwwerken vertraging oplopen, maar de dakserre komt er sowieso”, reageert gedeputeerde Bart Naeyaert. Inagro en de Provincie West-Vlaanderen beraden zich nu over verdere stappen.  

 
Start bouw Agrotopia vertraagd

Een aannemer die zich benadeeld voelde, tekende verzet aan tegen de gunningsbeslissing bij de toewijzing van het bouwproject ‘Agrotopia’. De rechter in kortgeding oordeelde vorige week dat er twijfel mogelijk is over onze interpretatie van enkele procedurekwesties. “Inagro en het West-Vlaamse provinciebestuur zullen het vonnis van de rechtbank de komende dagen uitgebreid bestuderen en zich beraden over de strategie om dit belangrijke en unieke project zo snel mogelijk terug op de rails te krijgen”, reageert gedeputeerde Bart Naeyaert, voorzitter van Inagro. Hoe dan ook, de dakserre komt er.  

Belangrijk project voor de sector
‘Agrotopia’ is een project van Inagro en REO Veiling om innovatieve technologieën in de landbouw uit te testen. De dakserre op de kistenloods van de veiling moet een motor zijn voor duurzame innovatie in de groentesector, een economisch belangrijke sector in West-Vlaanderen. De locatie is bovendien een sterke troef in de communicatie over de hedendaagse tuinbouw als een betrouwbare producent van lekker, vers, hoogkwalitatief, veilig en duurzaam voedsel. “Dit ambitieuze project is dan ook veel meer dan louter een nieuwe serre voor het provinciale onderzoekscentrum Inagro”, aldus de gedeputeerde.
Tuinders, universiteiten, REO Veiling, diverse innovatieve bedrijven, MIROM en Stad Roeselare werkten mee aan de technische invulling en de visuele en publieke inrichting. “We betrokken ook het bouwteam en de diensten van de Vlaamse Bouwmeester”, klinkt het. Diverse overheden financieren het project. Naast het provinciebestuur en Inagro investeren ook REO Veiling, Vlaanderen en Europa via diverse projecten in de bouw van de onderzoeks- en demonstratieserre.  
Grondige voorbereiding van complex dossier
Door de specifieke locatie op het dak van een loods en de integratie van talloze innovatieve technieken is het dossier bouwtechnisch complex. “We zijn zeker niet over een nacht ijs gegaan in de uitwerking van het bestek en de gunningsprocedure. Van bij de start betrokken we heel wat partijen”, stelt de gedeputeerde. “We werkten nauw samen met  de juridische dienst van de Provincie West-Vlaanderen, die gespecialiseerd is in overheidsopdrachten. Daarnaast deden we een beroep op een externe juridische adviseur.”
Ook tijdens het beslissingsproces omtrent de gunning werden Inagro en de Provincie West-Vlaanderen continu bijgestaan door ervaren technische en juridische experten. “Onze interpretatie van enkele regels werd evenwel niet gevolgd door de rechter in kortgeding. We nemen daar akte van en beraden ons nu over de beste manier om dit unieke project zo snel mogelijk terug op het juiste spoor te kunnen zetten. We zijn nog altijd overtuigd van de grote meerwaarde van deze investering voor de tuinbouwsector en de ruime omgeving van Roeselare”, besluit gedeputeerde Bart Naeyaert.logo's crop oneventDisablede8c5c4fa-b1ad-43b2-945f-599b81fa2784=
Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, REO Veiling en Europa via het EFRO Vlaanderen programma. Het project Crop on Top ontvangt 900.000€ via het EFRO Vlaanderen programma.

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten