User Photo

Kurt Demeulemeester

manager
O&O Akkerbouw: AKK


Specialisatie(s)

aardappelen, gewasbescherming, bemesting, bewaring, rassenkeuze, onderzoek, voorlichting, Akkerbouw