Projecten zoeken


Criteria

 

Project type: Vlaamse Overheid - IWT

IWT - Ecologie van courgettevirus in Vlaanderen

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Gewasbescherming

IWT - Biologische bestrijding verticillium verwelking

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Biologische Productie , Groenten Openlucht , Gewasbescherming

IWT - Teeltspecifieke appl. residu-arm telen groenten

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Gewasbescherming

IWT - Kennisgestuurde aanpak Alternaria in aardappel

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Gewasbescherming

IWT - Trips in aardbei

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Aardbeien , Gewasbescherming

IWT - Ontwikkeling van IPM tools voor de beheersing van bladluizen en graanhaantje in de graanteelt

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Gewasbescherming

IWT - Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden

Start project:2015
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Gewasbescherming


Project type: L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Demo - IPM in witloofteelt

Start project:2014
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Witloof , Gewasbescherming

Demo - Sensibilisering rond puntvervuiling en bio-zuiveringssystemen in alle land- en tuinbouwsectoren in West- en Oost-Vlaanderen

Start project:2014
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Eetbare Paddenstoelen , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Witloof , Gewasbescherming , Water

Demo - Diffuse vervuiling door gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw: hoe praktisch aanpakken?

Start project:2014
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Gewasbescherming

Demo - Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer

Start project:2017
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming

Demo - Precisielandbouw Teelten Open Lucht (SMART Crops)

Start project:2017
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming

Demo - Praktijkhaalbare opvang en hergebruik van water op trayvelden aardbei zonder milieu belastende lozing

Start project:2018
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Aardbeien , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Water


Project type: Europese projecten : Leader Westhoek

De Westhoek Smart hub for AgroCleantech

Start project:2015
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Gewasbescherming

Land- en tuinbouwers en imkers, samen op de bres voor duurzame land- en tuinbouw

Start project:2015
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Gewasbescherming

Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Opdrachten

Topps water protection 1 2 3

Start project:2015
Project type:Opdrachten
Thema:Gewasbescherming

Goed bodembeheer is topsport

Start project:2016
Project type:Opdrachten
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving

Kratos2 Bedrijfsadviessysteem

Start project:2017
Project type:Opdrachten
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Europese projecten : Leader Midden-West-Vlaanderen

De randenmaaier: samen aan de slag

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Midden-West-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Melkveehouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Ecopad - Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Witloof , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving

Transae (TRANSitie naar Agro-Ecologie)

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Vlaamse Overheid - VLAIO

ElatPro: Spotting the needle in a haystack: Predicting wireworm activity in the topsoil for integrated pest management in arable crops

Start project:2016
Project type:Vlaamse Overheid - VLAIO
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Witloof , Gewasbescherming


Project type: Vlaamse Overheid

Knopkruid brongericht aanpakken op biologische groentenbedrijven

Start project:2016
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Biologische Productie , Gewasbescherming

Sustainable weed-strip: de nieuwe zwartstrook standaard

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Gewasbescherming

Smart Weeding, Organic Feeding - Onkruidbeheersing hoogtechnologisch en gezamenlijk aanpakken voor optimale biologische ruwvoederwinning

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Gewasbescherming

Nuttige insecten in de landbouw

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Horizon 2020Project type: Projecten CCBT

CCBT - Aardvlooien uitgevlooid

Start project:2018
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie , Gewasbescherming


Project type: Europese projecten - PDPO

PDPO - Watertalk

Start project:2018
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Fonds Landbouw en Visserij

FLV - Update lijst driftreducerende doppen

Start project:2018
Project type:Fonds Landbouw en Visserij
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Kiwibes , Wijnbouw , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Witloof , Gewasbescherming