Projecten zoeken


Criteria

 

Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Ontwikkelen van een duurzame beheersingsstrategie voor pathogenen in vlas

Start project:2018
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Gewasbescherming

Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie

Start project:2016
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving, Gewasbescherming

TRANSitie naar Agro-Ecologie

Start project:2017
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Biologische gewasbescherming in de praktijk: optimalisatie van de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen

Start project:2016
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Gewasbescherming

Bescherming van fruitgaarden via biologische bestrijding: een aangepaste selectie van nuttige insecten

Start project:2018
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Gewasbescherming

Zero Phyto: synthese en validatie van de grensoverschrijdende kennis en praktijken in de groente- en fruitteelt (ZERO-PH(F)YTO F&L(G))

Start project:2019
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Gewasbescherming


Project type: CCBT

AARDVLOOIEN UITGEVLOOID

Start project:2018
Project type:CCBT
Thema:Gewasbescherming


Project type: Demoprojecten landbouw & visserij

Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer

Start project:2017
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming

Praktijkhaalbare opvang en hergebruik van water op trayvelden aardbei zonder milieu belastende lozing

Start project:2018
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Water

Witloof en IPM 2.0.

Start project:2019
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Gewasbescherming

Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep

Start project:2019
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Gewasbescherming

Innovatieve spuittechnieken in de groenteteelt: Driftreductie en precisiebespuitingen

Start project:2019
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Gewasbescherming


Project type: Andere Vlaamse programma's

Nuttige insecten in de landbouw

Start project:2018
Project type:Andere Vlaamse programma's
Thema:Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving


Project type: EIP Operationele groepen

Sustainable weed-strip: de nieuwe zwartstrook standaard

Start project:2017
Project type:EIP Operationele groepen
Thema:Gewasbescherming

W&W prei & kolen 2.0

Start project:2019
Project type:EIP Operationele groepen
Thema:Gewasbescherming

Beheersing van koolgalmug op biologische CSA-bedrijven

Start project:2018
Project type:EIP Operationele groepen
Thema:Gewasbescherming

Beheersing van bacterievlekken in de veldslateelt (BAVET)

Start project:2019
Project type:EIP Operationele groepen
Thema:Gewasbescherming


Project type: Fonds landbouw & visserij

Update lijst erkende driftreducerende technieken voor neerwaartse en niet-neerwaartse bespuitingen

Start project:2018
Project type:Fonds landbouw & visserij
Thema:Gewasbescherming


Project type: Horizon 2020Project type: Leader

Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver

Start project:2016
Project type:Leader
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Agromechatronicasector meets Smart(er) Technology in de Westhoek.

Start project:2018
Project type:Leader
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Gewasbescherming, Luchtemissies, Water, Smartfarming


Project type: VLAIO

Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer

Start project:2015
Project type:VLAIO
Thema:Gewasbescherming

Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma Loew in prei

Start project:2016
Project type:VLAIO
Thema:Gewasbescherming

Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei

Start project:2016
Project type:VLAIO
Thema:Gewasbescherming

BYDV predictor: een geïntegreerde aanpak van gerstvergelingsvirus in wintergranen

Start project:2017
Project type:VLAIO
Thema:Smartfarming, Gewasbescherming

Naar een duurzame en rendabele sojateelt in Vlaanderen

Start project:2019
Project type:VLAIO
Thema:Gewasbescherming


Project type: PDPO

WATERTALK

Start project:2018
Project type:PDPO
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water