Projecten zoeken


Criteria

 

Project type: Vlaamse Overheid - IWT

IWT - Nitraatproblematiek teelten onder glas

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Groenten Onder Glas , Bodem En Bemesting

IWT - Actief beheer en uitmijning van fosfaat voor optimale P efficiëntie en terugdringen van fosfaatverliezen op perceelsniveau

Start project:2014
Project type:Vlaamse Overheid - IWT
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Water


Project type: Opdrachten

Agronomische waarde van bewerkte dierlijke mest valoriseren

Start project:2014
Project type:Opdrachten
Thema:Bodem En Bemesting

Goed bodembeheer is topsport

Start project:2016
Project type:Opdrachten
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving

VLM - Nitraatrijke bronnen : Invloed van grondwater op oppervlaktewaterkwaliteit

Start project:2017
Project type:Opdrachten
Thema:Bodem En Bemesting , Water

Kratos2 Bedrijfsadviessysteem

Start project:2017
Project type:Opdrachten
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving

Optimaliseren van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biologische landbouw

Start project:2018
Project type:Opdrachten
Thema:Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting


Project type: Europese projecten : Andere

Core Organic - Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable production (SUREVEG)

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Andere
Thema:Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting


Project type: L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw

Demo - Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling

Start project:2015
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Landbouw In Zijn Omgeving

Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen

Start project:2016
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Bodem En Bemesting

Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5

Start project:2015
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Biologische Productie , Bodem En Bemesting

Het ABC (Actie Bodemonderhoud C (koolstof)) in Vlaamse percelen

Start project:2016
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Witloof , Bodem En Bemesting

Demo - Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer

Start project:2017
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming

Demo - Precisielandbouw Teelten Open Lucht (SMART Crops)

Start project:2017
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming

Demo - Praktijkhaalbare opvang en hergebruik van water op trayvelden aardbei zonder milieu belastende lozing

Start project:2018
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Aardbeien , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Water

Demo - Bemesten is geen randgebeuren !

Start project:2018
Project type:L&V Demonstratieprojecten duurzame landbouw
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting


Project type: Europese projecten : Leader Westhoek

De Westhoek Smart hub for AgroCleantech

Start project:2015
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Gewasbescherming

Wijnbouw in de Westhoek

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Bodem En Bemesting , Landbouw In Zijn Omgeving

Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Westhoek
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Vlaamse Overheid

Samen uit de modder

Start project:2015
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Landbouw In Zijn Omgeving

Controlled Traffic Farming

Start project:2016
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting

Pocketboer - Samen boeren voor betere pocketvergisting

Start project:2017
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Melkveehouderij , Bedrijfsintegratie , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Luchtemissies

Circulair : Waardeketen eendenkroos

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid
Thema:Aquacultuur , Biologische Productie , Landbouwverbreding , Varkenshouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Water


Project type: Europese projecten : Leader Midden-West-Vlaanderen

De randenmaaier: samen aan de slag

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Leader Midden-West-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Landbouwverbreding , Melkveehouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water


Project type: Projecten CCBT

GPS van mengteelten & fosfor in stalmest

Start project:2016
Project type:Projecten CCBT
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Kleinveehouderij , Melkveehouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting

Graasgraan in de teeltrotatie op de huiskavel van biologische (melk)veebedrijven

Start project:2016
Project type:Projecten CCBT
Thema:Biologische Productie , Melkveehouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting


Project type: Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland

Leve(n)de Bodem

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Witloof , Bodem En Bemesting


Project type: Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Ecopad - Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Aardbeien , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Witloof , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving

PROTECOW

Start project:2017
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Luchtemissies

Transae (TRANSitie naar Agro-Ecologie)

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water

Grensoverschrijdende symBIOse met het oog op innovatie in bodemvruchtbaarheid en in ketenontwikkeling voor de biologische akkerbouw- en groenteteelt

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting

Newcland - Meerwaarde van grensoverschrijdende valorisatie van marginale gronden ter ondersteuning van een biogebaseerde economie

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Thema:Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Europese projecten : Interreg V 2 Zeeën

TripleC

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg V 2 Zeeën
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Water


Project type: Europese projecten : Interreg VB North Sea Region

Nutrients Removal and Recovery from Drainage Water

Start project:2016
Project type:Europese projecten : Interreg VB North Sea Region
Thema:Bodem En Bemesting

Interreg V NSR - Carbon Farming

Start project:2018
Project type:Europese projecten : Interreg VB North Sea Region
Thema:Akkerbouw , Aardbeien , Biologische Productie , Eetbare Paddenstoelen , Smartfarming , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Witloof , Bodem En Bemesting , Landbouw In Zijn Omgeving


Project type: Vlaamse Overheid - VLAIO

Vlaio - Beheersing van plantparasitaire nematoden met groenbedekkers in vollegrondsgroenten

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid - VLAIO
Thema:Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting

WikiLeeks: Preciezer Prei telen met precisielandbouw

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid - VLAIO
Thema:Smartfarming , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Start project:2018
Project type:Vlaamse Overheid - VLAIO
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Bodem En Bemesting


Project type: Europese projecten : Interreg V North-West Europe

Interreg V - ReNu2Farm - Nutrient Recycling – from pilot production to farms and fields

Start project:2017
Project type:Europese projecten : Interreg V North-West Europe
Thema:Akkerbouw , Groenten Onder Glas , Groenten Openlucht , Melkveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen


Project type: Horizon 2020

H2020 - Nutri2Cycle

Start project:2018
Project type:Horizon 2020
Thema:Akkerbouw , Groenten Openlucht , Kleinveehouderij , Melkveehouderij , Pluimveehouderij , Varkenshouderij , Vleesveehouderij , Bodem En Bemesting , Energie En Groene Grondstoffen


Project type: Europese projecten - PDPO

PDPO - Watertalk

Start project:2018
Project type:Europese projecten - PDPO
Thema:Akkerbouw , Biologische Productie , Groenten Openlucht , Bodem En Bemesting , Gewasbescherming , Landbouw In Zijn Omgeving , Water