P'Orchard, boslandbouw voor buitenvarkens

Startdatum: 1/09/2017
Einddatum: 31/08/2019
Project type: EIP Operationele groepen
Contactpersoon Inagro: Willem Van Colen

Project partners

Inagro vzw

Project inhoud

'De varkenssector bevindt zich reeds jaren in crisis. Een veehouderij die inzet op lokale,
duurzame en kwaliteitsvolle producten biedt mogelijks een uitweg door in te spelen op de
stijgende maatschappelijke vraag hiernaar. De laatste jaren zetten verschillende
landbouwers de eerste stap in de richting van meer extensieve varkenshouderij en verkoop
via korte keten, maar meestal niet zonder slag of stoot. Hoe de uitloop zowel ruimtelijk als
economisch te integreren op het bedrijf is vaak niet duidelijk. We denken dat agroforestry
(boslandbouw) hierin een rol kan spelen. Doelstelling van deze operationele groep is het
samenbrengen en uitwisselen van kennis, ervaring en innovatieve ideeën omtrent dit
teeltsysteem, en het identificeren van eventuele knelpunten met de bedoeling tot een
concreet conceptueel plan te komen als resultaat.


De inrichting van een buitenloop voor varkens met boslandbouw biedt meerdere voordelen: (i) verbeterd dierenwelzijn (beschutting), (ii) meerlagig ruimtegebruik waarbij fruit/noten ingezet kunnen worden als voeder of voor menselijke consumptie, (iii) verbeteren van het imago van varkenshouder bij de consument, (iv) indirecte voordelen op vlak van milieu. Twee praktijkcases zullen worden uitgewerkt, die ook als demo zullen functioneren. Resultaten zullen gebundeld worden in een praktische leidraad voor varkenshouders om hun buitenloop voor varkens zo optimaal mogelijk in te richten en te benutten. De resultaten zullen verspreid worden via verschillende kanalen (websites, nieuwsbrieven, demomoment,…).

Nieuws uit het project

20/02/2019

Spenen is een kritische periode voor de gezondheid van de biggen en daar is de Provincie West-Vlaanderen zich van bewust. In een nieuw project “Optimaal spenen” moedigt de Provincie de West-Vlaamse varkenshouders aan om hun speenmanagement onder de loep te nemen. Het project wordt gefinancierd door de Provincie. DGZ en Inagro voeren het samen uit en begeleiden de varkenshouders om verbeteringen aan te brengen waar mogelijk. 

 

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)