Bioboost - Acceleration of transition to a bioeconomy in horticulture

Startdatum: 1/11/2016
Einddatum: 31/03/2020
Project type: Europese projecten : Interreg V 2 Zeeën
Contactpersoon Inagro: Veronique De Mey

Project partners

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) - Eenheid Plant
Inagro vzw
Katholieke Hogeschool VIVES
Stichting kenniscentrum plantenstoffen
Centre of Expertise for Plant Compounds
NIAB
Renewi
Epping Forest District Council
Gemeente Westland

Project inhoud

Om de groeiende wereldbevolking aan te kunnen zonder volledige uitputting van grondstoffen, rekening houdend met het milieu en de klimaatswijziging dringt een heroriëntiatie van productie- en verwerkingsprocessen, huidige consumptie en manier van recycleren en afvalproductie zich op. In BioBoost ligt de focus op de afvalstromen en bijproducten afkomstig uit tuinbouw. Deze kunnen aangewend worden als basis voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld pesticiden, bioplastic, cosmetica & farmaceutica, maar zelfs als voeding en voeder. Met BioBoost worden kringlopen gesloten door de valorisatie van deze afval- en reststromen. Inagro zal zich toeleggen op de ontwikkeling van een pilootinstallatie voor de kweek van insecten. De zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) kan zich voeden op een grote waaier van substraten. Interessant in deze proefopzet is de mogelijkheid om deze insecten te kweken op allerhande reststromen, welke op dit moment voor bodem- en waterverontreining zorgen en niet gevaloriseerd worden. Uiteraard is een heel belangrijk onderdeel van dit project het bereiken van onze doelgroep met de resulaten bekomen tijdens de projectduur. This project has received funding from the Interreg 2 Seas programme 2014-2020 co-funded by the European Regional Development Fund under subsidy contract No 2S01-038, the province of West Flanders and the province of South Holland.

Nieuws uit het project

16/10/2018

Als landbouwer is het belangrijk om te weten hoeveel dieren je hebt. Dat laat je toe het voer exact te doseren en toekomstige inkomsten in te schatten. Het aantal koeien in de wei is makkelijk geteld. Bij meelwormen ligt dat een stuk moeilijker. Het gaat al snel om duizenden tot tienduizenden larfjes die, zeker de eerste week, bijna niet zichtbaar zijn. Het aantal meelwormen per bak is wel noodzakelijk om de insecten efficiënt op grote schaal te kweken. Hoe tel je meelwormen? We zochten het uit.


10/10/2018

Samen met Hogeschool VIVES en Sirris hebben we de afgelopen twee jaar in het TETRA- VLAIO-project "Entomatisation"onderzocht hoe de kweek van insecten automatisch en op grote schaal kan verlopen. Het resultaat is de bouw van de eerste automatische voederlijn voor meelwormen in Vlaanderen. Tijdens het slotevent werden de onderzoeksresultaten van het project toegelicht. Nadien namen een 20-tal insectenstakeholders deel aan een speeddate.  

 

26/06/2018

Op donderdag 21 juni vond op Inagro het seminarie 'circulair ondernemen' plaats in het kader van het BioBoost-project. De partners van het BioBoost-project lichtten hun onderzoek toe en enkele ondernemers deelden met meer dan 70 geïnteresseerden hun succesverhaal in de biogebaseerde economie met reststromen.


31/08/2017

Reststromen uit de tuinbouwsector waardevol benutten kan een win-winsituatie opleveren voor het milieu en de economie. Negen partners uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn gestart met het project “Bioboost”. Daarin werken ze tot december 2019 samen om de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de tuinbouwsector in Europa te stimuleren. Op www.bioboosteurope.com kan je nu al interessante informatie terugvinden.


17/07/2017

Goed nieuws voor de insectenkweek: sinds 1 juli is het binnen de EU officieel toegestaan om acht insectensoorten te gebruiken als voeder in de aquacultuur. Dankzij de erkenning kunnen we verder bijdragen aan de groei van de insectenkweekindustrie en de duurzame ontwikkeling van aquacultuur in Europa. Inagro onderzoekt momenteel de mogelijkheden van drie van de acht erkende soorten.

 


20/10/2016

Inagro voert al enkele jaren kleinschalig onderzoek naar de haalbaarheid van insectenkweek in België. Al snel werd duidelijk dat de mogelijkheden met die kleine organismen talrijk zijn. Vandaar ook de toenemende interesse vanuit de primaire sector. Dankzij enkele goedgekeurde projecten kan Inagro zich vanaf januari 2017 meer toeleggen op industriële insectenkweek.


Financiers

Europese Unie Provincie West-Vlaanderen