IWT Tetra - Entomatisation

Startdatum: 1/10/2016
Einddatum: 30/09/2018
Project type: Vlaamse Overheid - VLAIO
Contactpersoon Inagro: Jonas Claeys

Project partners

Inagro vzw
Sirris

Project inhoud

De consumptie van eetbare insecten of entomofagie wordt wereldwijd gepromoot als één van de maatregelen om de duurzaamheid en zekerheid van de voedselproductie te garanderen. Op 25/11/2015 werd beslist dat insecten de Novel Food status hebben. Deze beslissing werd deels gebaseerd op de publicatie (8/10/15) van EFSA aangaande de mogelijke risico’s met insecten. Daaruit bleek dat de meeste risico’s verbonden zijn met de kweekomgeving en –substraten waar de insecten zich mee voeden. Ook de verwerkende stappen na de kweek kan risico’s met zich mee brengen. Het insect op zichzelf baart EFSA weinig zorgen. Er wordt verwacht dat de consumptie van insecten na goedkeuring als novel food nog verder zal stijgen. Bedrijven willen zich klaarmaken om aan die stijgende vraag te voldoen. De grootste uitdaging bestaat er in voldoende aanbod te voorzien. De productictivitet van de huidige kweek is te laag om aan de stijgende vraag te voldoen. De huidige laag productieve kweek bepaalt momenteel ook de prijs. Opdrijven van de productiviteit en een schaalvergroting is noodzakelijk om de prijs te doen dalen om zo de concurrentie te kunnen aangaan met andere eiwitbronnen. In de huidige consumptieproducten wordt slechts een beperkt percentage insecten verwerkt ( 5 a 20%), indien de prijs kan zakken, kan dit opgedreven worden en zal de vraag verder stijgen. Ook de vraag vanuit de veevoederindustrie groeit. De groeiende interesse en het besef van de mogelijkheden met insecten is ondertussen reeds doorgedrongen tot op beleidsniveau. Men bekijkt welke aanpassingen er doorgevoerd kunnen worden. Zo zou insectenmeel in de toekomst toegelaten worden in aquacultuur. Ook de mogelijkheden voor éénmagigen wordt onder de loep genomen. Er zijn op dit moment dus mogelijkheden in petfood, binnenkort in aquacultuur en op langere termijn mogelijks voor éénmagigen. Indien men wil voldoen aan de gevraagde hoeveelheid en prijs, zal de insectenproductie moeten stijgen. In dit project ligt de focus op de kweek van meelwormen (Tenebrio molitor) om de volgende redenen:. De meelworm wordt hierbij het meest gebruikt in consumptiegoederen voor humane voeding. De meelworm staat bovendien op de lijst met toegelaten insecten van het FAVV en er zijn reeds voorbereidingen gestart voor het indienen van een Novel Food dossier. Op basis van kennis rond de kweek zullen aanbevelingen/ richtlijnen opgesteld worden voor automatisatie en mechanisatie. Op die manier zal de productie toenemen en daalt de hoeveelheid benodigde handarbeid. Uit deze richtlijnen wordt een proof of concept gerealiseerd via een demo-opstelling/piloot. Daarnaast wordt een technische handleiding opgemaakt waarmee kwekers en automatisatiebedrijven aan de slag kunnen. Uiteraard wordt het economische luik niet uit het oog verloren bij deze realisaties. De resulaten worden op demo- en lesmomenten gedeeld met alle geïnteresseerden.

Agenda van het project

09/10/2018

De consumptie van eetbare insecten wordt wereldwijd aanzien als één van de maatregelen om de duurzaamheid van de voedselproductie te garanderen. De automatisatie van insectenkweek staat centraal bij het TETRA- VLAIO-project "Entomatisation". Tijdens het slotevent worden de onderzoeksresultaten van het project toegelicht en er wordt dieper ingegaan op de automatisatiemogelijkheden.


Financiers

Vlaamse Overheid - VLAIO