SoilDiverAgro

Startdatum: 1/06/2019
Einddatum: 28/02/2024
Project type: Horizon 2020
Contactpersoon Inagro: Jasper Vanbesien

Project partners

Kobenhavens Universiteit (UCPH)
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Inagro vzw
University of Cartagena
Symbiom
Feuga - Fundación Empresa - Universidad Gallega
Tyynelän tila
Perunontuotannon tutkimus-ja kehityssäätiö
Luke - Natural Resources Institute Finland
Thünen-Institut für ökologischen Landbau
INORDE - Instituto Curensan de Desenvolvemento Economico
Fyneco - Fertilizantes y Nutrientes Ecológicos SL
EESTI MAAULIKOOL.
Contactica
Flächenagentur Rheinland GmbH
Pomona
MTÜ Põllukultuuride klaster
University of Vigo

Project inhoud

'Het voornaamste doel van SoilDiverAgro is nieuwe teelttechnieken en teeltsystemen die de genetische en functionele diversiteit van de bodem promoten, ingang doen laten vinden in de landbouw van Europa. Hierdoor kunnen inputs teruggedrongen worden terwijl opbrengst en kwaliteit kan verbeteren. Daarnaast dragen deze landbouwsystemen ook bij bij de levering van ecosysteemdiensten en de stabiliteit en veerkracht van de Europese landbouw.


De huidige status van bodembiodiversiteit zal bepaald worden in 90 landbouwsystemen in 9 verschillende pedoklimatische zones in Europa. Daarnaast zullen 15 veldproeven aangelegd worden waarin innovatieve technieken worden uitgetest die bodemleven en bodemdiversiteit positief beïnvloeden. De focus ligt hierbij op: mycorrhiza-bevordering, plantgroeibevorderende bacterien, geschikt management van bodemorganismen (zoals fungivoren), de toepassing van geschike gewasrotatie, mengteelten en andere vormen van gewasdiversificatie, de ontwikkeling van pest alert systems, het gebruik van vanggewassen voor minerale stikstof, het gebruik van lokgewassen, het gebruik van bodemverbeterende middelen en aangepaste bodembewerking.

Financiers

H2020