Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 27 items aan uw criteria.
13.02.19 - WikiLeeks: preciezer prei telen met precisielandbouw

Langzaam maar zeker raken technieken rond precisielandbouw ingeburgerd in de Vlaamse land- en tuinbouw. Toch worden percelen nog vaak uniform bewerkt, behandeld en bemest. Hoewel de percelen soms relatief klein zijn, stellen we er meestal toch een aanzienlijke variatie vast in de voedingstoestand van het gewas. In het project 'WikiLeeks' willen we telers dan ook bewuster maken van die variatie binnen hun percelen en de nood aan een plaatsspecifiek beheer op basis van de vastgestelde gewasbehoefte. In dit nieuwsbericht vertellen we je wat we precies zullen doen. De komende jaren zal je ongetwijfeld de vruchten kunnen plukken van ons onderzoek!

19.12.18 - Terugblik op Drone West: het event rond professioneel dronegebruik

De dronesector heeft heel wat potentieel, maar voor veel ondernemers is het nog onbekend terrein. Op Drone West konden bezoekers kennismaken met aanbieders van dronetechnologieën en concrete cases in de domeinen van landbouw, bouw, offshore en logistiek. Die voorbeelden illustreerden de diversiteit en brede toepassingsmogelijkheden van drones. Dit verslag blikt terug op een geslaagde eerste editie van Drone West!

14.11.18 - De toekomst van de landbouw is "Smart Farming

Innoveren doe je niet alleen. Dat bewees de grote opkomst op het B2B-event “Smarter Farming” op 13 november. Op die netwerknamiddag bracht Agreon de wereld van sensoren en robotica samen met die van de machineconstructeurs en stallen- en serrebouwers. De deelnemende bedrijven deelden hun inzichten over de landbouw van de toekomst. Precisielandbouw schept kansen, zo blijkt uit de interessante contacten die er gelegd werden.

11.10.18 - Drone West: hét event rond professioneel dronegebruik met beurs en demo's

Ben je benieuwd naar de mogelijke toepassingen van drones op jouw bedrijf? Ben je op zoek naar de juiste partner? Dan is Drone West iets voor jou. Leg contacten op de beurs met dronedienstverleners, luister naar boeiende getuigenissen op de conferentie of laat je inspireren door de demo’s. Mis dit unieke evenement op 7 december niet!

31.07.18 - Constructeurs van land- en tuinbouwmachines wapenen zich voor de toekomst

Met de uitrol van de fabriek van de toekomst ‘Machinebouw & Mechatronica’ in onze provincie kan de agromechatronicasector meeproeven van enkele mooie initiatieven onder begeleiding van Agreon. Het innovatienetwerk Agreon, ingebed in Inagro, groepeert heel wat familiale kmo’s die actief zijn in landbouwmechanisatie. Een overzicht van de leden kan je online vinden.

14.06.18 - Het irrigatieseizoen komt eraan: zorg dat je beregeningsinstallatie klaar is voor gebruik

We zijn halfweg juni en op veel plaatsen viel de afgelopen weken nauwelijks neerslag. Ook volgende week wordt weinig regen voorspeld. Wie straks wil irrigeren doet er dus goed aan nu de nodige voorbereidingen te treffen en zijn installatie na te kijken. Denk eraan dat het optimale irrigatietijdstip niet alleen afhankelijk is van de bodemsoort, maar ook van de teelt en van het groeistadium van het gewas. Jonge planten moeten natuurlijk wortel kunnen vormen, maar in de fase van de koolvorming is beregenen van bloemkool zeker effectief.    

12.06.18 - Variabele plantafstanden op een aardappelperceel

Aardappelen variabel planten betekent dat de plantafstand in de rij binnen een perceel wordt aangepast naargelang het verwachte opbrengstpotentieel. Een aantal plaatsen op een perceel hebben een ‘afwijkend’ opbrengstpotentieel. Denk bijvoorbeeld aan rijpaden, schaduwrijke plaatsen en wisselende grondsoorten. Door de plantafstand op die plaatsen aan te passen aan het opbrengstpotentieel kan je teleurstellende opbrengsten vermijden. In dit nieuwsbericht leer je wat je kunt doen.

31.05.18 - Strokenteelt en gecomposteerde plantaardige reststromen nieuw teeltsysteem voor biologische volleveldsgroenten

De stijgende vraag naar biologisch geteelde groenten vereist een verdere verbetering van de huidige biologische teeltsystemen, met nog meer aandacht voor biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Daarom gaat dit jaar het nieuwe, Europese samenwerkingsverband SUREVEG van start. Met dit project zullen nieuwe, gediversifieerde en intensieve teeltsystemen voor biologische volleveldsgroenten worden ontwikkeld met oog op meer biodiversiteit en efficiënter gebruik van hulpbronnen. Daarvoor ligt de focus op strokenteelt en het gebruik van plantaardige reststromen als bodemverbeteraar en als meststof.

09.05.18 - Terugblik op AgriFood 4.0: aan de slag met innovatie

Smart Digital Farming. Dat is geen science fiction! Data kunnen jou als land- of tuinbouwer helpen om onderbouwde beslissingen te nemen. Vul je stielkennis aan met cijfers om zo de marge voor fouten te minimaliseren. ‘Meten is weten’ is nu meer dan ooit de realiteit. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Tijdens het AgriFood 4.0 op 26 april ontdekten deelnemers concrete voorbeelden van innovatieve technologie die vandaag al in werking is, zowel op het veld als in de dierlijke sector. Daarnaast kregen ze handvaten om zelf aan de slag te gaan met smartfarming. Heb je deze boeiende avond gemist? Dan vertelt dit nieuwsbericht je al heel wat!   

  
12.04.18 - Smart Digital Farming Agrifood 4.0 event op 26 april

2018 is "het jaar van de data in de landbouw". In dat kader vindt op 26 april een evenement plaats waarop een aantal technieken in de kijker. Denk bijvoorbeeld aan registratiesystemen, weerstations, drones, beredeneerde gewasbescherming en beregening, databeheer en sensoren. Je ontdekt ongetwijfeld smartfarming-technieken waarmee je vandaag al aan de slag kunt gaan!

10.04.18 - Bemestingsadvies via dronebeelden - laatste kans!

Vorig jaar boden we voor het eerst bemestingsadvies aan op basis van dronebeelden. Op basis van de feedback van deelnemende akkerbouwers brachten we lichte wijzigingen aan in de formule. Wil je je perceel ook in kaart brengen en een gedetailleerd bemestingsadvies (derde fractie) ontvangen? Schrijf je dan nog snel in (vóór 16/04)!

14.03.18 - Drones in de landbouw... en in de media

Met een inspiratiesessie rond drones en hun mogelijkheden in de landbouw gaven Agropolis-Kinrooi, het Innovatiesteunpunt en de Vlaamse dronecluster EUKA een voorsmaakje van de toekomstperspectieven van smartfarming. Welke rol gaan drones spelen in de precisielandbouw van de toekomst? Op 8 maart werden een aantal van de eerste toepassingen toegelicht. Daaruit blijkt dat drones een grote rol spelen, op voorwaarde dat dronepiloten, IT’ers en agronomen er een gezamenlijk project van maken. Vilt schreef er een artikel over, waarin ook het aanbod van Inagro een mooie plaats kreeg.

26.01.18 - Elektrische geleidbaarheid uit bodemscans als precisielandbouw tool

Precisielandbouwtechnieken doen stilaan hun intrede in de Vlaamse landbouw. Ze spelen in op variaties tussen verschillende percelen en binnen één perceel. Met bodemscans kunnen we de variatie in de bodemeigenschappen (zoals pH, textuur en vochtgehalte) in kaart brengen. Met gewassensing volgen we gewassen op tijdens het groeiseizoen en kunnen we plaatsspecifiek bijsturen. Tot slot geven opbrengstmetingen de invloed weer van die variatie en het effect van variabele aansturingen.

25.01.18 - Kom maandag langs op Agro-Expo en bezoek de Smart Agro Demo
Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. Tijdens de komende editie van Agro-Expo in Roeselare presenteert Inagro enkele toepassingen en ontwikkelingen op gebied van precisielandbouw. Neem deel aan de demonstratie op maandag 29 januari 2018 om 15.00 u in de grote tent. Meer info vind je in dit nieuwsbericht.
16.01.18 - Bezoek de Smart Agro Demo op Agro-Expo
Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. Tijdens de komende editie van Agro-Expo in Roeselare presenteert Inagro enkele toepassingen en ontwikkelingen op gebied van precisielandbouw. Neem deel aan de demonstratie op maandag 29 januari 2018 om 15.00 u in de grote tent. Meer info vind je in dit nieuwsbericht.
04.01.18 - Bezoek de stand van Agreon op Agro-Expo

Tijdens de komende editie van Agro-Expo in Roeselare stelt Agreon opnieuw een aantal interessante machineconstructeurs en technologiebedrijven aan je voor. In dit nieuwsbericht ontdek je de bedrijven die aanwezig zullen zijn op de groepsstand.

03.01.18 - FERM! - editie 2018

Als alles goed ging, viel het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" onlangs bij jou in de bus. Dat magazine van de Provincie West-Vlaanderen, Inagro en VLM inspireert West-Vlaamse land- en tuinbouwers in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. In dit nieuwsbericht lichten we alvast een tipje van de sluier. Nam jij het tijdschrift al door? Dan horen we graag jouw mening. Deze publicatie kan je ook digitaal raadplegen.

20.12.17 - Variabel poten, een meeropbrengst? Kom naar de studienamiddag op donderdag 4 januari 2018

Op donderdag 4 januari 2018 gaat de demonamiddag variabel poten door. Deze demonamiddag geeft toelichting over het SMART-Crops project en de operationele groep variabel poten. Om teelten te optimaliseren is het belangrijk om de variaties binnen een perceel te kennen en er op in te spelen. Op basis van de aanwezige variatie tussen en binnen percelen kan gekozen worden voor een variabele teelt- of pootafstand om zo te komen tot een optimalisatie van de productie. Tijdens de demonamiddag kom je meer te weten over variabel poten. Ook de eerste resultaten van het SMART-Crops project worden toegelicht.     

    
07.12.17 - Alternatief GPS systeem beloftevol voor eenvoudige toepassingen

Veel landbouwers zien potentieel in het gebruik van RTK-GPS, maar haken af door de hoge kostprijs of de onbekende rendementen. Begin november kwam eFarmer, een Nederlandse start-up, naar de bio-hoeve van Inagro om hun alternatief FieldBee-systeem voor te stellen en te vergelijken met een commercieel RTK-GPS systeem.

06.12.17 - Inspirerende innovaties op het AgroCleantech-event in Poperinge

Vorige week vrijdag (1 december vond) het vijfde AgroCleantech-event plaats in Poperinge. Dat terugkerende event van Agreon wil land- en tuinbouwers laten kennismaken met recent ontwikkelde innovaties die toepasbaar zijn in de brede land- en tuinbouwsector. Een verslag van deze boeiende dag...