Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 52 items aan uw criteria.
17.01.19 - Opleiding en opstart uitleendepot beschermmateriaal mestgassen in West-Vlaanderen

Mestgassen zijn gevaarlijk. Daarom is het provinciebestuur in samenwerking met de brandweerzones gestart met verschillende uitleendepots over de hele provincie waar je beschermmateriaal gratis kan ontlenen.

06.08.18 - Het wordt pas link als het niet meer stinkt: het gevaar van mestgassen
Mestgassen houden een reëel gevaar in. Overal waar biologisch materiaal kan rotten, komen dergelijke gassen vrij, dus ook in jouw mestkelder. Mestgassen kunnen niet alleen leiden tot vergiftiging en verstikking. Ze zijn ook ontvlambaar en explosief. Leer de symptomen te herkennen en vooral hoe je veilig kunt werken.
30.05.18 - Ga je mee op studiereis naar Nederland?
In de toepassing van ammoniakemissiereducerende systemen in de rundveehouderij staat Nederland toch wel een pak verder dan Vlaanderen. Daarom steken we op 27 juni de grens over en bekijken we drie technieken bij onze Noorderburen: een vloersysteem, een luchtwasser en een mestmixsysteem. Onderweg zorgen we voor enkele interessante presentaties en een lunch. Lees meer in dit nieuwsbericht en schrijf je in!
04.01.18 - Bezoek de stand van Agreon op Agro-Expo

Tijdens de komende editie van Agro-Expo in Roeselare stelt Agreon opnieuw een aantal interessante machineconstructeurs en technologiebedrijven aan je voor. In dit nieuwsbericht ontdek je de bedrijven die aanwezig zullen zijn op de groepsstand.

03.01.18 - FERM! - editie 2018

Als alles goed ging, viel het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" onlangs bij jou in de bus. Dat magazine van de Provincie West-Vlaanderen, Inagro en VLM inspireert West-Vlaamse land- en tuinbouwers in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. In dit nieuwsbericht lichten we alvast een tipje van de sluier. Nam jij het tijdschrift al door? Dan horen we graag jouw mening. Deze publicatie kan je ook digitaal raadplegen.

13.12.17 - Mestkoeling doet uitstoot van ammoniak aanzienlijk dalen

Op vrijdag 1 december organiseerde Inagro een studienamiddag mestkoeling. Daarvoor trokken we met een tiental geïnteresseerden naar het varkensbedrijf van de familie D’Heygere in Anzegem. Sinds 2012 gebruiken Eddy, An en zoon Brecht mestkoeling in de drachtstal als ammoniakemissiearm stalsysteem. Dat levert een daling van de ammoniakuitstoot op, maar ook geurvermindering.

07.12.17 - Nieuwe mogelijkheid om vergunningsmogelijkheden in PAS na te gaan

Sinds enkele maanden beheert ILVO de PAS-lijst. Recent werd de lijst aangevuld met enkele nieuwe maatregelen. En met de nieuwe impactscoretool die onlangs gelanceerd werd, kan je een simulatie maken van de impact van stikstofneerslag op je bedrijf.

06.12.17 - Inspirerende innovaties op het AgroCleantech-event in Poperinge

Vorige week vrijdag (1 december vond) het vijfde AgroCleantech-event plaats in Poperinge. Dat terugkerende event van Agreon wil land- en tuinbouwers laten kennismaken met recent ontwikkelde innovaties die toepasbaar zijn in de brede land- en tuinbouwsector. Een verslag van deze boeiende dag...

23.11.17 - Luchtwassers in varkenshouderij - deel 3: volume spuiwater beperken
Vorige week stelden we de nieuwe brochure "Een luchtwasser, wat nu?" aan je voor. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld gaven we je drie concrete tips om je wasser goed op te volgen. Deze week ligt de focus op spuiwater in biologische luchtwassers. Die wasser is een goed alternatief is voor de chemische wasser (die gebruikmaakt van zwavelzuur). Maar de biologische wasser geeft meer spuiwater, dat bovendien een lagere bemestende waarde heeft. Een spuivreter kan soelaas bieden. Inagro ging op bezoek bij een West-Vlaamse varkenshouder met een biologische luchtwasser met spuivreter.
16.11.17 - Luchtwassers in varkenshouderij - deel 2: tips uit gloednieuwe publicatie

Luchtwassers worden vaak toegepast in de Vlaamse varkenshouderij. Vorige week vertelde varkenshouder Dirk over de luchtwassers op zijn bedrijf. Dirk gaf toe dat hij wel eens een steekje liet vallen in de opvolging van de wasser. Om de varkenshouders op weg te helpen in wat wel en niet moet, en in de opvolging en het onderhoud van luchtwassers, lanceren Inagro en Innovatiesteunpunt een nieuwe publicatie “Een luchtwasser, wat nu?”. We lichten een tipje van de sluier.

14.11.17 - Nieuwe innovaties op vijfde AgroCleantech event

Op vrijdagnamiddag 1 december 2017 gaat in Poperinge voor de vijfde keer het AgroCleantech-event door. Dat is een evenement van Agreon, een cluster van en voor kmo’s die schone technologie ontwikkelen voor de land- en tuinbouw. Een negental kmo’s krijgen de kans om hun meest recente innovatie toe te lichten aan de hand van een presentatie of demo van hun nieuwe techniek, installatie of machine. Ook een landbouwer en een onderzoeksinstelling krijgen het woord.  

 
06.11.17 - Luchtwassers in varkenshouderij - deel 1: in de praktijk

Sinds 2003 is het in Vlaanderen verplicht om nieuwe varkensstalen te voorzien van een ammoniakemissiearm stalsysteem. Luchtwassers spannen de kroon als meest gekozen systeem. Toch blijkt dat de opvolging van de wasser in de praktijk al eens fout durft te lopen. Varkenshouder Dirk getuigt...

06.11.17 - Discussie over eventuele nieuwe PAS-maatregelen leidt tot nieuwe vragen

In de operationele groep "VleesVEEPAS" overleggen vleesveehouders met onderzoekers over mogelijkheden en vooral over de haalbaarheid van eventuele nieuwe voorstellen voor PAS-maatregelen ter reductie van ammoniakemissie. Op de bijeenkomst van eind oktober werd het thema 'voeding' aangehaald.

25.10.17 - Invloed van het ventilatieniveau op het stalklimaat

In het VLAIO-project "PAS GeRUND" gaan we de invloed na van ventilatie in de stal. Ventilatie is namelijk een factor die de uitstoot van emissies kan beïnvloeden. We geven kort een stand van zaken over onze bevindingen...  

21.09.17 - Laatste kans om mee te gaan naar landbouwbeurs AGRITECHNICA in Hannover van 17 tem 18 november 2017

Eind deze maand worden de inschrijvingen van de busreis naar de landbouwmechanisatiebeurs Agritechnica afgesloten. Er zijn nog enkele busplaatsen beschikbaar voor de snelle beslissers. Opgelet: jouw online-inschrijving én betaling moet gebeuren vóór 1 oktober 2017. 

 
31.08.17 - Tips voor ventilatiestrategieën bij melkvee
Recent hebben we melkveehouders bevraagd over de ventilatie in hun stallen. Daaruit blijkt dat het vooral bij hitte moeilijk is om het klimaat optimaal te houden. Als je de ventilatie optimaliseert, kan je de ammoniakemissie beperken. Maar als je te veel ventileert, kan de uitstoot ook stijgen. Bij warm weer hebben ook goed geventileerde stallen nood aan een bijkomende ventilatiestrategie. Om je te helpen voeren we onderzoek uit naar de ventilatiebehoefte in het VLAIO-project “PAS GeRUND”. Zorg bij hitte eerst en vooral voor voldoende vers drinkwater. Als bijkomende maatregel kan je ventilatoren inschakelen. We geven je raad...
26.07.17 - Bezoek ’s werelds grootste landbouwmechanisatiebeurs Agritechnica met Agreon

Van 12 tot en met 18 november 2017 vindt in Hannover (Duitsland) opnieuw de tweejaarlijkse landbouwmechanisatiebeurs Agritechnica plaats. Met 26 beurshallen op 49,6 ha overdekte expositieruimte kan je die beurs best wel indrukwekkend noemen. Alle grote merken zijn er vertegenwoordigd en onthullen er hun meest recente innovaties. Lijkt dit ook iets voor jou? Agreon organiseert en gezamenlijk bezoek! Lees er meer over in dit nieuwsbericht.

02.05.17 - Jaarverslag 2016 in een jubileumjasje

Het jubileum '60 jaar onderzoek in Beitem en 5 jaar Inagro' maakte van 2016 een bijzonder jaar! In ons jaarverslag - dat voor de gelegenheid een jubileumjasje kreeg - blikken we kort terug op de festiviteiten. Daarnaast staan we traditiegetrouw stil bij de recente ontwikkelingen in het proefcentrum. Zo bundelen we de cijfers, belangrijkste innovaties, blikvangers uit onderzoek en dienstverlening en opmerkelijke campagnes en evenementen van 2016.

19.01.17 - Opleiding gebruik beschermmateriaal mestgassen in de Westhoek

Je kent zeker en vast het gevaar van mestgassen. Jammer genoeg gebeuren er toch nog ongevallen, soms met een dodelijke afloop voor mensen en dieren. Het gevaar van mestgassen wordt onderschat, ook door mensen die er ervaring mee hebben. Vanaf dit jaar kunnen veehouders uit de ganse Westhoek het nodige beschermmateriaal ontlenen. Op donderdag 26 januari gaat een gratis opleiding door omtrent het gebruik van dat materiaal.

05.01.17 - Agreon is aanwezig op Agriflanders. Jij komt toch ook?

Agriflanders, de grootste Vlaamse land- en tuinbouwbeurs, is toe aan haar 10de editie. Ook Agreon verwelkomt je graag met een groepsstand waarbij vier innovatieve kmo's aanwezig zijn.