Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2077 items aan uw criteria.
17.06.19 - INERO vennoot opent kraan hydrantennetwerk

Na veel plannen smeden, aanvragen van vergunningen en bouwen was het eindelijk zo ver. Vennoot en lid van de raad van bestuur van INERO, Rik Delameilleure kon op 13 juni als eerste gezuiverd effluent gebruiken om zijn akker te beregenen.

13.06.19 - Alternatief meelwormvoeder

Het commercieel beschikbare voeder INSECTUS Mealworm Grow (Mijten NV) werd geëvalueerd als alternatief voeder voor de opkweek van meelwormen. We vergeleken het alternatieve voeder met een controlevoeder (zuivere tarwezemelen) onder de standaard kweekomstandigheden bij Inagro.

13.06.19 - Agrotopia - update

Eind vorig jaar ging de bouw van onze nieuwe onderzoeksserre Agrotopia op het dak van de kistenloods van REO Veiling van start. In deze Agrotopia-update houden we je op de hoogte van de vorderingen met een beeld van de werken. We brengen ook het eerste thematische interview uit de reeks van zes. Mia Demeulemeester en Bart Naeyaert, afgevaardigd bestuurder en voorzitter van Inagro, gaan dieper in op de moderne onderzoeksinfrastructuur die Agrotopia wordt voor de glastuinbouw van de toekomst.  

 
13.06.19 - Leer je bodem beter kennen - deel 1

De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Om de algemene toestand van de bodem te evalueren werd de ‘BodemIDee ‘ontwikkeld in het Interreg-project Leve(n)de Bodem. De BodemIDee is een identiteitskaart die de chemische, biologische en fysische parameters van je bodem verenigt in een handig en praktijkgericht rapport. In drie filmpjes leggen we uit hoe je komt tot de invulling van een BodemIDee. Een eerste filmpje gaat over de chemische bodemkwaliteit.  

 
13.06.19 - Creativiteit, techniek en biologische landbouw op Hof ten Muizenhole

Voor de vierde bijeenkomst van de ondernemersgroep ‘vaste rijpaden en bodemmanagement bio’ waren we op 16 mei te gast bij Guy en Damien Depraetere op ‘Hof ten Muizenhole’ in Deftinge. Eerder dan op vaste rijpaden te werken, kiest Damien ervoor om bewerkingen te combineren. Daarvoor schrikt hij niet terug van stevig constructiewerk. In het veld kwam onvermijdelijk ook de droogte ter sprake.  

13.06.19 - Vaderdagontbijt op 9 hoeves in West-Vlaanderen opnieuw een succes

Op Vaderdag trokken heel wat papa’s met hun gezin naar de boerderij. De twaalfde editie van het vaderdagontbijt haalde weer vlot meer dan 1000 bezoekers. De opzet van Inagro om mensen naar de boerderij te leiden, blijft in de smaak vallen. We zagen alleen maar blije en ontspannen gezichten op de boerderij.

12.06.19 - Inagro investeert in hightech proefveldbemester voor complexe bemestingsproeven

In de zoektocht naar een duurzaam alternatief voor kunstmeststoffen testen we momenteel de werking van diverse nieuwe, gerecycleerde meststoffen uit. Een speciaal daarvoor ontwikkelde proefveldbemester laat toe om complexe bemestingsproeven uit te voeren. Deze hoogtechnologische machine combineert verschillende standaardbemestingstechnieken in één toestel.

12.06.19 - Eindelijk regen, maar… valse meeldauw kijkt om de hoek in erwten

Het rassenaanbod laat aanvoer van erwten toe over een heel lange periode, van half juni tot half augustus ,of zelfs nog later. De keuze is heel ruim, maar de verwerkende industrie bepaalt. In de rassenproeven die Inagro vroeger aanlegde, lag de klemtoon voornamelijk op de specifieke ziektegevoeligheid. Door de hoge temperaturen en de droogte was de ziektedruk de voorbije jaren eerder laag. Maar de huidige vochtige en koude omstandigheden zijn ideaal voor de uitbreiding van valse meeldauw, niet alleen in erwten, maar ook in diverse andere teelten. In dit nieuwsbericht gaan we dieper in op die ziekte.  

 
11.06.19 - Wijzigingen archeologieregelgeving

Sinds 1 april 2019 zijn er enkele wijzigingen aan de archeologieregelgeving. Als je bezig bent met verbouwingen of plannen maakt voor een verbouwingen of een aarde-ophoping, dan is het interessant om dit nieuwsbericht eens door te nemen. We overlopen kort de grote lijnen van de archeologienota, relevant voor landbouwdossiers. De grootste wijziging in de regelgeving is de tegemoetkoming in de opgravingen.

11.06.19 - Vlaamse en Waalse melkveehouders op bezoek bij Franse collega's - deel 1
De uitwisseling van kennis en ervaring tussen melkveehouders over de grenzen heen is een belangrijke pijler binnen het PROTECOW-project. Dat gaat altijd vlotter aan de hand van concrete praktijksituaties. Vorige week bezochten een 50-tal Waalse en Vlaamse melkveehouders twee innovatieve collega-melkveebedrijven in Frankrijk. We kregen uitleg over hun beste praktijken en werden rondgeleid op de bedrijven.
11.06.19 - Europees onderzoeksproject PATHOFLAX wil ziekten in vezelvlas beheersen

Frankrijk en België voorzien 80 procent van de wereldwijde productie van vezelvlas. Omdat ziekten vaker voorkomen en tot aanzienlijke opbrengstverliezen kunnen leiden, gaan elf Franse en Belgische universiteiten, onderzoeksinstellingen, sectororganisaties en bedrijven de komende vier jaar op zoek naar oplossingen om ziekten in de vlasteelt geïntegreerd te bestrijden. Ook Inagro werkt mee.

06.06.19 - Uitwisseling over droogstandsmanagement met prof. Geert Opsomer.

Op vrijdag 21 juni komt prof. Geert Opsomer naar Inagro voor een discussienamiddag over droogstandsmanagement. Bedoeling is om er met een groepje van 10-15 melkveehouders te discussiëren over metabole stoornissen en transitieproblemen, of vragen te kunnen stellen waar je mee zit. Geïnteresseerd? Schrijf snel in door te mailen naar ilse.louwagie@inagro.be , het aantal plaatsen is beperkt!

06.06.19 - Young farmers leggen hun kengetallen op tafel

Op donderdag 23 mei kwamen de Young Farmers opnieuw bijeen voor een studieclub. Deze draaide volledig rond de kengetallen van de zeugenhouderij. Het is een onderwerp dat bij veel varkenshouders gevoelig ligt, maar voor de Young Farmers was dit geen enkel probleem. De jonge varkenshouders vergeleken openlijk hun technische resultaten met elkaar en discussieerden uitvoerig vanwaar de verschillen precies kwamen.  

 
06.06.19 - Inagro aanwezig met een stand op jubileumeditie vakbeurs Champignondagen

Eind mei ging de 35ste editie van de Champignondagen door in ‘s-Hertogenbosch Nederland. Tijdens deze jubileumeditie was ook Inagro aanwezig met een stand. Geïnteresseerden uit binnen- en buitenland waren nieuwsgierig om meer te weten over onze specifieke onderzoeksinfrastructuur voor eetbare paddenstoelen.

06.06.19 - Emmertarwe en eenkoorn in de kijker

We brachten in een eerdere nieuwsbrief verslag uit over de gewassen die we dit jaar telen in onze innovatieve tuin. Deze week informeren we jullie graag over de oergranen eenkoorn en emmertarwe. Dit naar aanleiding van de inspiratiesessie over alternatieve en pseudogranen die georganiseerd wordt op 4 juli op Proefhoeve Bottelare. Deze twee granen testen we momenteel op demo-schaal in onze tuin.

05.06.19 - Knolcyperus: welbekend en onbemind of... nog onbekend?
Knolcyperus is een zeer hardnekkig, grasachtig onkruid dat behoort tot de familie van de cypergrassen (biezen en zeggen). De beheersing, in dit geval bestrijding, is niet evident omdat dit onkruid beschikt over ondergrondse knolletjes die jarenlang kunnen overleven. Deze knolletjes kunnen zeer snel in aantal toenemen en zijn dan ook de voornaamste verspreidingsvorm. Wellicht is ook zaadvorming van enige betekenis. Wanneer je te maken hebt met dit onkruid op jouw veld(en), dringen zich een aantal specifieke aandachtspunten op. Deze zijn vooral gericht op het vermijden van vermeerdering en verspreiding, omdat de bestrijding/onderdrukking, slechts bij een aantal gewassen mogelijk is.    
05.06.19 - Neem je even tijd om een uiltje te knappen?

Het is weer bijzonder druk op de velden. Af en toe een pauze kan wonderen doen. Met dit ontspannende bericht over één van de meest geliefde vogels op de boerderij, de kerkuil, geven we een aanzet om even te ontsnappen aan de drukte. Laat je meeslepen door dit verhaal over de kerkuil in West-Vlaanderen, want daarin staat precies vermeld…

05.06.19 - Ontwikkeling van een webtool voor het opvolgen van vlasvelden door middel van satellietbeelden

Een eerste versie van deze webtool wordt momenteel door enkele vlastelers uitgetest met het oog om dit in de toekomst als beslissingsondersteunend instrument te kunnen gebruiken bij het beheren van de vlasgroei op divers verspreid liggende percelen.

05.06.19 - Schrijf je in voor een opleiding beschermmateriaal mestgassen

Jaarlijks gebeuren er nog steeds ongelukken veroorzaakt door mestgassen, soms met dodelijke afloop. Zonder adembescherming in de mestkelder of vergistingsinstallatie kruipen, is ten strengste af te raden.  Maar ook tijdens het verpompen en mixen van mest komen heel wat mestgassen vrij. Om je te wapenen heeft de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de vier West-Vlaamse brandweerzones enkele uitleendepots van beschermmateriaal en meettoestellen uitgerold. Je kan het veiligheidsapparatuur gratis ontlenen op voorwaarde dat je een opleiding volgt.  

 
04.06.19 - Enkel nog op vaste plaatsen met de aalton water capteren uit een bevaarbare waterloop

Wanneer je overweegt om bij een langdurige droogte water te capteren uit een bevaarbare waterloop, dan is het belangrijk dat je er nu voor zorgt dat de administratie op orde staat. Hoe dit zit, zetten we in dit artikel voor je op een rijtje.