Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1963 items aan uw criteria.
15.03.19 - Zwarte soldatenvlieg boosten met micro-organismen

De larven van de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) worden momenteel wereldwijd op industriële schaal gekweekt als grondstof voor de voederindustrie.  Ze kunnen gekweekt worden op een breed assortiment nevenstromen uit de voedingsindustrie en de landbouwsector. Op die manier leveren de insecten een bijdrage aan een meer circulaire economie en kunnen kwekers inspelen op de stijgende vraag naar duurzame eiwitten.

14.03.19 - Circulaire mestverwerking in mestintensieve regio's

Op 14 en 15 februari namen het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) en Inagro samen deel aan een expertmeeting georganiseerd door Provincie Noord-Brabant (Nederland) en het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM). Het centrale thema was circulaire mestverwerking in mestintensieve regio’s, zoals Noord-Brabant en andere Nederlandse provincies, Vlaanderen en verschillende Duitse provincies.

14.03.19 - Opbrengsten van het hennepseizoen 2018

Ook in 2018 coördineerde Inagro de teelt van industriële hennep. Dit jaar ging het om ongeveer 35 hectare. Daardoor hadden we zicht op een derde van de totale oppervlakte industriële hennep in Vlaanderen.

13.03.19 - Winterprik had geen negatieve impact op rassenproef winterprei

We legden een rassenproef aan met prei in winterteelt voor de verse markt. In die proef plantten we 9 rassen uit. De gemiddelde opbrengst bedroeg 44,4 ton/ha en de meeste rassen gaven meer dan 40 ton/ha. Alleen Harston en Aylton bleven wat achter, respectievelijk met 36,6 ton/ha en 40,4 ton/ha. Op vlak van kwaliteit scoorden de gekende rassen Harston, Pluston en Vitaton heel goed. Harston kwam het best uit de bewaarproef. Ook het nieuwe E65D.099 en Mako Blue lijken beloftevol. Aylton en B 3090 gaven iets minder Flandria-prei, Aylton door sleet en B 3090 door de blekere kleur.

 
13.03.19 - Onderzoekers en bedrijven aan de slag met laatste vouchers

Eind februari kwam het vouchercomité van Aquavlan2 voor een laatste keer samen. Vier vouchers zijn goedgekeurd. Zeven bedrijven krijgen steun voor hun aquacultuuronderneming. De Vlaamse bedrijven Trevi, Lambers-Seghers en Smart Farmers krijgen samen met de Nederlandse bedrijven Yara Sluiskil, Kordator, Alltech Coppens en Fry Marine ondersteuning bij de uitvoering van hun voucher.

12.03.19 - De erfgoedlening, misschien wel interessant voor jou?

Op heel wat land- en tuinbouwbedrijven staan gebouwen die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Voor infrastructuurwerken aan die gebouwen worden geen premies voorzien. Sinds het najaar van 2017 kan je wel gebruikmaken de "erfgoedlening". Zo kan je voor restauratie-, renovatie- en herbestemmingswerken aan die gebouwen (en voor beschermde gebouwen) genieten van een lage rentevoet.

11.03.19 - Hoe voorjaarserosie voorkomen - deel 1: de bodemstructuur

Erosiebestrijding start met een goede bodemstructuur, maar ook erosiebestrijdende teelttechnieken en opvangstructuren houden de bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen op het veld. Met de start van het nieuwe teeltseizoen willen we je enkele tips meegeven om voorjaarserosie te vermijden. Dat doen we in een reeks nieuwsberichten. In deel 1 zoomen we in op de bodemstructuur!

07.03.19 - SafeManure: gerecycleerde meststoffen evenwaardig aan kunstmest?

Momenteel worden gerecycleerde meststoffen afkomstig van dierlijke mest zelf ook gecategoriseerd als dierlijke mest. De Nitraatrichtlijn, een stikstoflimiet van 170 kg N per hectare uit dierlijke mest, draagt daardoor niet bij tot het gebruik van die gerecycleerde meststoffen. Nochtans kunnen we die producten of sommige van die producten nauwelijks nog dierlijke mest noemen. Kan 'SafeManure' hier verandering in brengen?  

 
07.03.19 - Hoe kan je voorjaarserosie voorkomen?

Tijdens een hevige regenbui kunnen heel wat liters water van je perceel afstromen. Op zijn weg neemt het water ook bodemdeeltjes, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen mee! Vruchtbare grond, dure gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen spoelen zo van het veld. Zowel voor de opbrengst van je teelten als voor de kwaliteit van oppervlaktewater is dat nefast. In onze provincie kan de afspoeling van bodemdeeltjes oplopen tot meer dan twee vrachtwagens per hectare per jaar! Door de tips uit dit nieuwsbericht toe te passen, kunnen we dat cijfer gelukkig drastisch verlagen.    

   
07.03.19 - Kunstmeststofstrooier voor de toekomst!

Beschikbare maatregelen en technieken die kunnen bijdragen aan een betere waterkwaliteit zijn zeer actueel. Demonstratie en bewustmaking bij de landbouwer en loonwerker over correct gebruik en juiste instellingen van de kunstmeststrooier kunnen daarbij een grote rol spelen.

07.03.19 - Terugblik op studiedag glasgroenten

De afgelopen jaren kregen de telers van bladgewassen heel wat uitdagingen te verwerken. Om hen beter te informeren over hoe ze daarmee kunnen omgaan, organiseerde Inagro samen met de Tuinderskring Roeselare en het Departement Landbouw en Visserij op 15 februari een studienamiddag. Fusarium bij kropsla, de vergelingsziekte bij veldsla en biologische middelen die heel wat kunnen betekenen voor je bedrijf kwamen aan bod. Er werd ook volop aandacht besteed aan de nieuwe regelgeving rond bodemontsmetting. Nadien konden de 130 deelnemers een blik werpen op de nieuwe drone die mogelijks inzetbaar wordt voor het afwitten van serres. 

06.03.19 - Knolselder 2018: rassenproef gevoeligheid voor Septoria en bewaarproef Sclerotinia

In 2018 legden we een rassenproef en bewaarproef met knolselder aan. We vergeleken de rassen van knolselderij op hun gevoeligheid voor de selderplaag (Septoria apiicola). In de bewaarproef gingen we na of een fungicidebehandeling vlak voor de oogst de ontwikkeling van Sclerotinia in bewaring beperkt. In dit nieuwsbericht lichten we de resultaten toe.  

 
 
06.03.19 - PlattelandsTv schenkt aandacht aan goed drinkwater - deel 2

Sinds zondag kan je op PlattelandsTv een uitzending van Tournée Provinciale bekijken over de kwaliteit van drinkwater in de veehouderij. Rond die thematiek voert Inagro al een aantal jaar onderzoek uit. Goed drinkwater is dan ook cruciaal binnen de veehouderij. De kwaliteit van het drinkwater heeft een enorme impact op de gezondheid en productiviteit van onze veehouderij. Maar in de praktijk wordt het water nog vaak over het hoofd gezien. In de uitzending op PlattelandsTv ontdek je meer! Ben je nu al benieuwd naar onze bevindingen en tips? Lees dan zeker verder.

06.03.19 - Met E-trac elektrisch rijden op vaste rijpaden?

Vaste rijpaden hebben hun landbouwkundige meerwaarde voor de biologische akkerbouw en groenteteelt bewezen. Om op vaste rijpaden op breed spoor (2,5 à 3 m) te kunnen werken, worden vandaag meestal gewone tractoren omgebouwd. Hoe zou een ‘breedspoortractor’ eruitzien als we hem van nul konden bedenken en bouwen? De Vlaamse pioniers lieten hun gedachten een namiddag de vrije loop gaan in de ondernemersgroep ‘vaste rijpaden en bodemmanagement biologische landbouw’. Paul van Ham, bezieler van de Multitooltrac in Nederland, inspireerde deze winterbijeenkomst.

28.02.19 - Eerste toasts van vlinderbloemigen in Vlaanderen

Recent werden in de Westhoek de eerste partijen vlinderbloemigen getoast. De mobiele toaster was voor een reeks demonstraties in Noord-Frankrijk. Een biologische melkveehouder uit West-Vlaanderen maakte van die gelegenheid gebruik om veldbonen en een eigen mengteelt van gerst met erwten te laten toasten. Met een hittebehandeling werd het eiwit bestendiger gemaakt om de voederkwaliteit te verhogen. Zo kunnen veehouders eiwitrijk krachtvoeder op basis van soja uitsparen.

28.02.19 - Voorkom slechte bestuiving in courgette met de COURZET-teeltstrategie

Voor heel wat courgettetelers staat het nieuwe seizoen voor de deur: serretelers planten de komende weken, over een maand volgt de planting in tunnels en daarna komen de openluchtteelten. Slechte bestuiving loert nog vaak om de hoek. Om puntvruchten te vermijden, stelden we in het COURZET-project een teeltstrategie op. In dit nieuwsbericht krijg je daarover meer info.

28.02.19 - Gezocht: producenten met activiteiten in Week van de Korte Keten (4 tot 12 mei)

Van zaterdag 4 tot zondag 12 mei vindt de Week van de Korte Keten plaats in Vlaanderen, en dus ook in West-Vlaanderen. Negen dagen lang maken bezoekers op kleine en gotere evenementen kennis met lokale producten. Zin om deel te nemen? Registreer je activiteit voor 15 maart en ontvang een gratis promotiepakket. Via www.weekvandekorteketen.be vul je alle nodige info in op het inschrijvingsformulier.   

 
28.02.19 - Agrotopia update februari 2019

Eind vorig jaar ging de bouw van onze nieuwe onderzoeksserre Agrotopia op het dak van de kistenloods van REO Veiling van start. Met de Agrotopia-updates houden we je op de hoogte van de vorderingen en geven we een beeld van de werken. Daarnaast zetten we ook de werking van Agrotopia, projecten en de Agrotopia-leerstoel in de kijker. We brengen regelmatig ook thematische interviews.

28.02.19 - Laatste kans: Bestel je bloemenmengsels en draag je steentje ‘bij’

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro de groepsaankoop ‘bloemenzaden voor bijen’. We stelden twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Nog tot volgende vrijdag (8 maart) kan je (één van) onze bloemenmengsels bestellen!

28.02.19 - Nieuwe techniek zuivert nitraten uit drainagewater

Te veel nitraten in drainagewater doen de MAP-meetpunten rood kleuren en dat hebben we liever niet. Maar op sommige plaatsen blijft de waterkwaliteit ondermaats, ondanks de doorgedreven optimale bemesting. In een LA-project zoeken we naar de ‘Best Beschikbare Techniek’ (BBT) om nitraten te verwijderen uit drainagewater. Zo willen we meer MAP-meetpunten groen krijgen. We bekijken ook hoe een dergelijk systeem gefinancierd kan worden.