Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1970 items aan uw criteria.
21.03.19 - B2b-smaakmarkt: karaktervol voedingstrefpunt voor foodprofessionals

Op 18 maart 2019 bracht de b2b-smaakmarkt een honderdtal producenten en ambachtslieden uit Hauts-de-France, Oost- en West-Vlaanderen en Wallonië samen. Tijdens de eerste editie van deze Frans-Belgische professionele kennismakingsbeurs stelden vaklui hun heerlijke producten voor aan chef-koks, aankopers, distributeurs, horeca-uitbaters en retailers. Van biologische sappen, verfrissende streekbiertjes, traaggeroosterde koffie tot kwalitatief hoevevlees en verse groenten en fruit: unieke en lokale producten met een boeiend verhaal stonden centraal.          

         
21.03.19 - Wereldwaterdag door de ogen van onze adviseurs

Op vrijdag 22 maart is het Wereldwaterdag. Water is één van de belangrijke grondstoffen in een landbouwbedrijf. Met Wereldwaterdag willen de VN de aandacht vestigen op het belang van water en de kwaliteit ervan. Dat doen onze medewerkers ook. Luister je mee naar hun verhaal? Heb je nadien nog een vraag, aarzel dan niet om een van onze adviseurs te contacteren.

21.03.19 - Jonge varkenshouders buigen zich over het onderwerp dierwelzijn

Op 14 maart kwamen de "Young Farmers" opnieuw samen. Deze keer zoomde de studieclub in op de hot topics rond dierwelzijn. Voor het onderdeel over verrijkingsmateriaal konden we rekenen op de kennis van Sarah De Smet (Varkensloket). Zij had het onder andere over de nieuwe eisen voor verrijkingsmateriaal, wat wel en niet voldoet aan die eisen en welke materialen het meest geschikt zijn. Nadien maakten we tijd om te praten over kraamhokken met vrije uitloop en alternatieven voor biggencastratie, beiden “hete hangijzers” in de sector. Opnieuw een boeiende avond!

21.03.19 - New-C-Land: marginale gronden een nieuw leven geven

Op donderdag 14 maart vond het lanceringsevenement plaats van het New-C-Land Interreg-project in de gebouwen van ISA Lille in Rijsel. Het project wil marginale gronden een nieuw leven geven via aanplantingen met houtige gewassen, lignocelluloseplanten en kruidachtigen. Die biomassa zal worden gebruikt voor de duurzame productie van energie en materialen. We brengen graag verslag uit over deze inspirerende dag.

20.03.19 - Inagro informeert medewerkers

Goed geïnformeerde werknemers zijn goud waard. Daarom organiseren we regelmatig interne opleidingen om onze medewerkers op de hoogte te houden van de recentste ontwikkelingen in de landbouwsector. Tijdens het jongste infomoment stonden we stil bij akkerranden en bufferstroken. Ook voor jou zetten we de belangrijkste zaken nog eens op een rij.

18.03.19 - Busselwortel 2018: standdichtheid bepaalt resultaat

We voerden een rassenproef uit met busselwortel. Daarin gaf Jerada (Rijk Zwaan) het hoogste aantal bussels/ha, met een grovere sortering. Dat ras mocht een vijftal dagen vroeger geoogst zijn. Het bleek ook goed machinaal te oogsten. Ook het langere Romance (Nunhems) en het trager groeiende Tribord (Clause) voldeden goed voor machinale oogst en gaven een kwalitatief mooie wortel. Calibra (Sanac), Atlantis (Sanac) en Nerja (Clause) stonden te dun, maar de kwaliteit was goed. Aranka (Bejo) combineerde een goede opbrengst met een mooi cilindrische wortel, maar het loof was minder geschikt voor machinale oogst.   

  
  
15.03.19 - Hoe voorjaarserosie voorkomen - deel 2: erosiebestrijdende teelttechnieken

Erosiebestrijding start met een goede bodemstructuur, maar ook erosiebestrijdende teelttechnieken en opvangstructuren houden de bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen op het veld. Met de start van het nieuwe teeltseizoen willen we je enkele tips meegeven om voorjaarserosie te vermijden. Dat doen we in een reeks nieuwsberichten. In deel 2 gaan we dieper in op erosiebestrijdende teelttechnieken.

15.03.19 - Zwarte soldatenvlieg boosten met micro-organismen

De larven van de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) worden momenteel wereldwijd op industriële schaal gekweekt als grondstof voor de voederindustrie. Ze kunnen gekweekt worden op een breed assortiment nevenstromen uit de voedingsindustrie en de landbouwsector. Zo leveren de insecten een bijdrage aan de circulaire economie en kunnen kwekers inspelen op de stijgende vraag naar duurzame eiwitten.

14.03.19 - Circulaire mestverwerking in mestintensieve regio's

Op 14 en 15 februari namen het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) en Inagro samen deel aan een expertmeeting georganiseerd door Provincie Noord-Brabant (Nederland) en het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM). Het centrale thema was circulaire mestverwerking in mestintensieve regio’s, zoals Noord-Brabant en andere Nederlandse provincies, Vlaanderen en verschillende Duitse provincies.

14.03.19 - Opbrengsten van het hennepseizoen 2018

Ook in 2018 coördineerde Inagro de teelt van industriële hennep. Dit jaar ging het om ongeveer 35 hectare. Daardoor hadden we zicht op een derde van de totale oppervlakte industriële hennep in Vlaanderen.

13.03.19 - Winterprik had geen negatieve impact op rassenproef winterprei

We legden een rassenproef aan met prei in winterteelt voor de verse markt. In die proef plantten we 9 rassen uit. De gemiddelde opbrengst bedroeg 44,4 ton/ha en de meeste rassen gaven meer dan 40 ton/ha. Alleen Harston en Aylton bleven wat achter, respectievelijk met 36,6 ton/ha en 40,4 ton/ha. Op vlak van kwaliteit scoorden de gekende rassen Harston, Pluston en Vitaton heel goed. Harston kwam het best uit de bewaarproef. Ook het nieuwe E65D.099 en Mako Blue lijken beloftevol. Aylton en B 3090 gaven iets minder Flandria-prei, Aylton door sleet en B 3090 door de blekere kleur.

 
13.03.19 - Onderzoekers en bedrijven aan de slag met laatste vouchers

Eind februari kwam het vouchercomité van Aquavlan2 voor een laatste keer samen. Vier vouchers zijn goedgekeurd. Zeven bedrijven krijgen steun voor hun aquacultuuronderneming. De Vlaamse bedrijven Trevi, Lambers-Seghers en Smart Farmers krijgen samen met de Nederlandse bedrijven Yara Sluiskil, Kordator, Alltech Coppens en Fry Marine ondersteuning bij de uitvoering van hun voucher.

12.03.19 - De erfgoedlening, misschien wel interessant voor jou?

Op heel wat land- en tuinbouwbedrijven staan gebouwen die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Voor infrastructuurwerken aan die gebouwen worden geen premies voorzien. Sinds het najaar van 2017 kan je wel gebruikmaken de "erfgoedlening". Zo kan je voor restauratie-, renovatie- en herbestemmingswerken aan die gebouwen (en voor beschermde gebouwen) genieten van een lage rentevoet.

11.03.19 - Hoe voorjaarserosie voorkomen - deel 1: de bodemstructuur

Erosiebestrijding start met een goede bodemstructuur, maar ook erosiebestrijdende teelttechnieken en opvangstructuren houden de bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen op het veld. Met de start van het nieuwe teeltseizoen willen we je enkele tips meegeven om voorjaarserosie te vermijden. Dat doen we in een reeks nieuwsberichten. In deel 1 zoomen we in op de bodemstructuur!

07.03.19 - SafeManure: gerecycleerde meststoffen evenwaardig aan kunstmest?

Momenteel worden gerecycleerde meststoffen afkomstig van dierlijke mest zelf ook gecategoriseerd als dierlijke mest. De Nitraatrichtlijn, een stikstoflimiet van 170 kg N per hectare uit dierlijke mest, draagt daardoor niet bij tot het gebruik van die gerecycleerde meststoffen. Nochtans kunnen we die producten of sommige van die producten nauwelijks nog dierlijke mest noemen. Kan 'SafeManure' hier verandering in brengen?  

 
07.03.19 - Hoe kan je voorjaarserosie voorkomen?

Tijdens een hevige regenbui kunnen heel wat liters water van je perceel afstromen. Op zijn weg neemt het water ook bodemdeeltjes, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen mee! Vruchtbare grond, dure gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen spoelen zo van het veld. Zowel voor de opbrengst van je teelten als voor de kwaliteit van oppervlaktewater is dat nefast. In onze provincie kan de afspoeling van bodemdeeltjes oplopen tot meer dan twee vrachtwagens per hectare per jaar! Door de tips uit dit nieuwsbericht toe te passen, kunnen we dat cijfer gelukkig drastisch verlagen.    

   
07.03.19 - Kunstmeststofstrooier voor de toekomst!

Beschikbare maatregelen en technieken die kunnen bijdragen aan een betere waterkwaliteit zijn zeer actueel. Demonstratie en bewustmaking bij de landbouwer en loonwerker over correct gebruik en juiste instellingen van de kunstmeststrooier kunnen daarbij een grote rol spelen.

07.03.19 - Terugblik op studiedag glasgroenten

De afgelopen jaren kregen de telers van bladgewassen heel wat uitdagingen te verwerken. Om hen beter te informeren over hoe ze daarmee kunnen omgaan, organiseerde Inagro samen met de Tuinderskring Roeselare en het Departement Landbouw en Visserij op 15 februari een studienamiddag. Fusarium bij kropsla, de vergelingsziekte bij veldsla en biologische middelen die heel wat kunnen betekenen voor je bedrijf kwamen aan bod. Er werd ook volop aandacht besteed aan de nieuwe regelgeving rond bodemontsmetting. Nadien konden de 130 deelnemers een blik werpen op de nieuwe drone die mogelijks inzetbaar wordt voor het afwitten van serres. 

06.03.19 - Knolselder 2018: rassenproef gevoeligheid voor Septoria en bewaarproef Sclerotinia

In 2018 legden we een rassenproef en bewaarproef met knolselder aan. We vergeleken de rassen van knolselderij op hun gevoeligheid voor de selderplaag (Septoria apiicola). In de bewaarproef gingen we na of een fungicidebehandeling vlak voor de oogst de ontwikkeling van Sclerotinia in bewaring beperkt. In dit nieuwsbericht lichten we de resultaten toe.  

 
 
06.03.19 - PlattelandsTv schenkt aandacht aan goed drinkwater - deel 2

Sinds zondag kan je op PlattelandsTv een uitzending van Tournée Provinciale bekijken over de kwaliteit van drinkwater in de veehouderij. Rond die thematiek voert Inagro al een aantal jaar onderzoek uit. Goed drinkwater is dan ook cruciaal binnen de veehouderij. De kwaliteit van het drinkwater heeft een enorme impact op de gezondheid en productiviteit van onze veehouderij. Maar in de praktijk wordt het water nog vaak over het hoofd gezien. In de uitzending op PlattelandsTv ontdek je meer! Ben je nu al benieuwd naar onze bevindingen en tips? Lees dan zeker verder.