Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1940 items aan uw criteria.
21.02.19 - Agroforestry en dierlijke productie onder de loep tijdens RAIN bijeenkomst

Landbouwgewassen of veehouderij combineren met de productie van houtige gewassen op eenzelfde perceel (‘agroforestry’) is een relatief innovatief gegeven. Het Europees project AFINET stimuleert kennisuitwisseling daarrond over de landsgrenzen heen. Landbouwers, onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs en leveranciers samenbrengen tijdens de halfjaarlijkse RAIN bijeenkomsten ligt aan de basis daarvan. Op 12 februari vond de vierde bijeenkomst plaats. Het terreinbezoek bij edelhertenfokkerij ‘De Bouvrie’ in Avelgem en het aansluitende avondprogramma spitste zich toe op dierlijke productie in agroforestry.        

     
21.02.19 - Spuiwater als meststof gebruiken?

Alternatieven voor de klassieke kunstmest zijn legio. Een actueel voorbeeld is het gebruik van spuiwater. Maar velen stellen zich terecht de vraag: hoe moet ik dat gebruiken en onder welke omstandigheden? En welke risico’s zijn er? Inagro testte het uit in wintertarwe, rogge (bladbehandeling) en maïs (bodembehandeling).

20.02.19 - Prik nu de eieren van zomerganzen op je terreinen

Overzomerende ganzen veroorzaken heel wat schade en overlast aan landbouw, natuur en recreatie. Dankzij een gecoördineerd en doorgedreven beheer, is het aantal Canadese ganzen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen de laatste jaren afgenomen. Ook dit jaar laten we de ganzen niet los.

20.02.19 - Provincie West-Vlaanderen helpt speenmanagement te optimaliseren

Spenen is een kritische periode voor de gezondheid van de biggen en daar is de Provincie West-Vlaanderen zich van bewust. In een nieuw project “Optimaal spenen” moedigt de Provincie de West-Vlaamse varkenshouders aan om hun speenmanagement onder de loep te nemen. Het project wordt gefinancierd door de Provincie. DGZ en Inagro voeren het samen uit en begeleiden de varkenshouders om verbeteringen aan te brengen waar mogelijk.

20.02.19 - Inagro krijgt internationale rol bij de ontwikkeling van BSF-kweek

Recent is Inagro - als eerste Europese strategische partner - lid geworden van het EVO consortium. Dat wereldwijde consortium wil via open dialoog en innovatie de zwarte soldatenvliegindustrie verder ontwikkelen om de afvalberg te verkleinen en duurzame eiwitten te produceren.

20.02.19 - Presentaties studieavond industriebloemkool beschikbaar

Traditiegetrouw organiseerde het departement Landbouw en Visserij een studieavond industriebloemkool. Die vond dit jaar plaats op maandag 19 februari. In dit nieuwsbericht blikken we kort terug en stellen we de presentaties van de sprekers ter beschikking.

19.02.19 - Resultaten rassenproef spruitkool 2018

Tijdig spruiten oogsten garandeert kwaliteit. Dat blijkt uit onze rassenproef met spruitkool in 2018. In die proef vergeleken we 13 rassen. Naar kwantiteit scoorden het zeer grove HZ 16-702 (46,2 ton/ha) en het fijnere Sofia (37,0 ton/ha) het best. Naar kwaliteit scoorden Profitus, Cryptus en Platinus het best. De fijnste sortering werd genoteerd bij Helios en de grofste sortering bij HZ 16-702. Dat komt door de buikvormige spruitzetting.

19.02.19 - Officieuze start eendenkroosseizoen

Het viel onze onderzoekers vorige week maandag al op: eendenkroos heeft zijn groeiseizoen ingezet. Een vijver net naast onze kantoren had enkele weken geleden nog maar enkele eendenkroosplantjes. Maar de warme voorjaarsdagen hebben ervoor gezorgd dat de plantjes zich al meer dan verdubbeld hebben.

19.02.19 - Bemestingsseizoen voor de deur: enkele richtlijnen bij invullen van P-bemesting

Het bemestingsseizoen staat voor de deur. Logischerwijs heb je veel aandacht voor de invulling van de N-behoefte van de teelt. Denk bijvoorbeeld aan de juiste dosis, de mestsoort, de toediening en het tijdstip. Soms heb je best ook aandacht voor de fosforbemesting (P-bemesting). De P-behoefte spoor je best op in de bodem en niet in het gewas.

19.02.19 - Met advies duwen we jouw bedrijf vooruit – deel 3

Komend weekend vindt de twintigste editie van Het Salon voor Land- en Tuinbouw plaats in Roeselare. Inagro zal aanwezig zijn. We verwelkomen je graag op onze beursstand 8A. We staan je onder andere te woord met advies rond bodem en bemesting. Ook onze experts bedrijfsontwikkeling beantwoorden graag al je vragen. In dit nieuwsbericht zoomen we in op het advies van de dienst bedrijfsintegratie.

14.02.19 - Protocol: een goede quarantaine houdt je bedrijf gezond!

Dieren aankopen houdt altijd een risico in op insleep van ziektes. Pas aangekochte dieren worden dan ook best een tijdje in quarantaine gehouden om ziektes tijdig op te sporen. Daarnaast krijgen de aangekochte dieren tijdens die periode de kans om te wennen aan de bedrijfseigen flora. Zo kom je tot een evenwichtige zeugenstapel met dieren die een goede weerstand hebben.

14.02.19 - Nieuwe bepalingen soortenbesluit van kracht
Op 25 januari verscheen het besluit van de Vlaamse regering omtrent de wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Zo is nu duidelijk wat wel en niet kan in de bestrijding van bepaalde beschermde soorten, waaronder de kraaiachtigen. We sommen de belangrijkste conclusies voor je op.
14.02.19 - Met netten of vossen op je land houd je de duivenschade in de hand

Straks is het weer zover: de honger van de houtduiven met jongen zal beginnen pieken. Met enkele handige tips kan je toch wat schade voorkomen of beperken. Helemaal uitsluiten is onmogelijk, maar voor het succes van je oogst, is het sop de kolen toch waard, niet?

14.02.19 - Vlas en hennep in vezelversterkte kunststoffen

In tijden waarin meer gezocht wordt naar natuurlijke materialen kunnen vlas en hennep een belangrijke rol spelen. Zowel vlas- als hennepvezels kunnen namelijk gebruikt worden als grondstoffen voor een groenere industrie. Op een inspiratiesessie werd met een groep van ruim 40 geïnteresseerden gediscussieerd over de mogelijkheden, kansen en knelpunten van beide gewassen voor het gebruik in nieuwe toepassingen. Vezelversterkte kunststoffen op basis van hennep en vlas hebben zeker potentieel, maar de bedrijven moeten nog overtuigd worden. Er moet voldoende toelevering zijn en natuurlijke vezels vragen een uitdaging, doordat ze niet homogeen zijn.

14.02.19 - Bemesten in MAP6

Op 16 februari start het bemestingsseizoen. Omdat er vandaag nog geen goedgekeurd zesde mestactieplan is, blijft MAP5 van kracht voor uitrijregeling, bemestingsnormen en verwerkingsplicht. Maar wat brengt MAP6? Daarop gingen we dieper in tijdens de studienamiddag "Slim bemesten in MAP6" op 6 februari. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

13.02.19 - WikiLeeks: preciezer prei telen met precisielandbouw

Langzaam maar zeker raken technieken rond precisielandbouw ingeburgerd in de Vlaamse land- en tuinbouw. Toch worden percelen nog vaak uniform bewerkt, behandeld en bemest. Hoewel de percelen soms relatief klein zijn, stellen we er meestal toch een aanzienlijke variatie vast in de voedingstoestand van het gewas. In het project 'WikiLeeks' willen we telers dan ook bewuster maken van die variatie binnen hun percelen en de nood aan een plaatsspecifiek beheer op basis van de vastgestelde gewasbehoefte. In dit nieuwsbericht vertellen we je wat we precies zullen doen. De komende jaren zal je ongetwijfeld de vruchten kunnen plukken van ons onderzoek!

12.02.19 - Resultaten rassenproef courgette onder grote plastiekkoepel 2018

In 2018 legden we een rassenproef aan met courgette onder grote plastiekkoepel. Daarin scoorden Opera en Ariane goed dankzij hun goede productie met goede houdbaarheid. Bij de producenten blijft Tosca het favoriete ras, hoewel dat ras last heeft van zachte halzen na bewaring. Opera gaf de hoogste netto-opbrengst en kon na bewaring overtuigen. Dat ras had bovendien een vrij constant aanbod aan mannelijke bloemen. Ariane kon in het verleden altijd overtuigen met een hoge productie, maar vaak met een beperkt aanbod mannelijke bloemen. Cassandra was nog behoorlijk productief, maar scoorde na bewaring matig.

12.02.19 - Met advies duwen we jouw bedrijf vooruit! – deel 2

Eind februari vindt de twintigste editie van Het Salon voor Land- en Tuinbouw plaats in Roeselare. Ook Inagro zal aanwezig zijn. We verwelkomen je graag op onze beursstand 8A. We staan je onder andere te woord met advies rond bodem en bemesting, maar ook onze experts bedrijfsontwikkeling beantwoorden graag al je vragen. In dit nieuwsbericht lichten we onze werking van het labo en de bodemstalen.

11.02.19 - Resultaten na 1 jaar zonnepanelen en batterij

Op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro liggen al jaren zonnepanelen. Als de zonnepanelen energie produceren is er onvoldoende verbruik om alle opgewekte stroom zelf te verbruiken. Daarom plaatste Inagro in juli 2017 een batterij die een deel van die stroom moet opslaan. Na 1 jaar evalueren, kunnen we niet spreken van een geslaagde investering, maar dat betekent niet dat batterijen in de toekomst niet interessant zullen zijn!

07.02.19 - Vlas en hennep in vezelversterkte kunststoffen

In tijden waarin meer gezocht wordt naar natuurlijke materialen kunnen vlas en hennep een belangrijke rol spelen. Zowel vlas- als hennepvezels kunnen namelijk gebruikt worden als grondstoffen voor een groenere industrie. Op een inspiratiesessie werd met een groep van ruim 40 geïnteresseerden gediscussieerd over de mogelijkheden, kansen en knelpunten van beide gewassen voor het gebruik in nieuwe toepassingen. Vezelversterkte kunststoffen op basis van hennep en vlas hebben zeker potentieel, maar de bedrijven moeten nog overtuigd worden. Er moet voldoende toelevering zijn en natuurlijke vezels vragen een uitdaging, doordat ze niet homogeen zijn.