Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1172 items aan uw criteria.
23.06.17 - Protocol: Bronstsynchronisatie cyclische gelten en zeugen

Een korte opfrissing van een correcte bronstsynchronisatie van cyclische gelten en zeugen.

22.06.17 - Waterschaarste: biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin een uitkomst?

Verspreid over Vlaanderen beheert Aquafin heel wat installaties die het huishoudelijke afvalwater zuiveren. Voor een aantal landbouwbedrijven kan dat effluent een oplossing bieden. Let wel: gezuiverd afvalwater is geen drinkbaar water. Het is dus niet voor alle toepassingen bruikbaar. Lees meer in deze blog.

22.06.17 - Geslaagde studiedagen melkveehouderij op 8 en 15 juni

De dienst Bedrijfsadvisering Melkveehouderij in Inagro zorgt al 15 jaar voor de ondersteuning en begeleiding van een aantal melkveebedrijven, voornamelijk in West-Vlaanderen. Die mijlpaal hebben we op 2 juni uitgebreid gevierd. Op 8 en 15 juni breiden we daar een vervolg aan: alle melkveehouders waren welkom voor een studiedag op een melkveebedrijf. Daaraan gekoppeld ging op 8 juni een nieuw project van start, namelijk "Kennis delen in de Westhoek".

22.06.17 - Gratis advies voor bodem

Ervaar je op je bedrijf problemen met je bodem? Dankzij de Kratos-adviesdienst kan Inagro je GRATIS helpen. Verschillende boeren deden zo al een beroep op ons voor hun bodemverdichting, bodemvruchtbaarheid of erosie.

22.06.17 - Biovelddag Inagro: een blik op het onderzoek

Kom komende woensdag (28 juni) naar de biovelddag. Je ontdekt er onder meer de huidige veldproeven op het proefbedrijf biologische landbouw en een nieuwe generatie precisiecultivatoren. De biovelddag komt in aanmerking als opleiding fytolicentie. Breng zeker je identiteitskaart mee!

 

22.06.17 - Onderzoek teelt in stroken ui en wortel
Het goede huwelijk tussen ajuin en wortel is al lang gekend, maar de toepassing in de gangbare landbouwpraktijk lijkt minder evident. Hoe zit het met de gewasbescherming, de zaai en oogst, de gewasrotatie? En zijn de effecten op ziekten en plagen echt zo veelbetekenend? Inagro bekijkt deze relatie van dichtbij in een proef in het kader van het Interreg V-project ECOPAD.  
21.06.17 - Nieuwe en alternatieve teelten in de proeftuin

Inagro zet samen met andere onderzoekscentra in op de ontwikkeling van nieuwe ketens rond alternatieve gewassen in de bio-economie. Op drie locaties in de grensregio Vlaanderen-Nederland zijn de interessantste gewassen te bezichtigen. In deze blog kom je alles te weten over de gewassen die we in de innovatieve tuin van Inagro hebben staan. Je ontdekt ook waarvoor die gewassen mogelijks interessant zijn.

21.06.17 - Internationale kennisuitwisseling rond de patrijs

Voor veel landbouwers is de patrijs een graag geziene gast op hun akkers. Maar om die mooie akkervogel te blijven behouden, is actie nodig. Sinds dit jaar zet Inagro zich samen met lokale landbouwers in voor het behoud en de versterking van de patrijs in West-Vlaanderen.

16.06.17 - Bemesten op basis van staalnames: van afwijzer naar believer

Het komt er meer dan ooit op aan de bemesting zo juist mogelijk af te stemmen op de behoeften van het gewas. Een beperkte voorraadbemesting, aangevuld met bijbemesting(en) op basis van staalnames is dé sleutel tot succes. We laten een landbouwer aan het woord die daar sinds kort helemaal van overtuigd is.

15.06.17 - Nieuwe insecten in Inagro

Sinds januari is er bij Inagro stevig gewerkt aan de opschaling van de insectenkweek. Na het verkennende interne onderzoek van de afgelopen jaren leggen we ons de komende jaren onder meer toe op een meer industriële insectenkweek. De insectenkweek kreeg zijn vast stekje op de site van Inagro. Daarnaast introduceerden we nieuwe soorten.  

 
15.06.17 - Biovelddag Inagro toont mechanisch alternatief voor Roundup

Roundup staat ter discussie, maar er zijn alternatieven! De biovelddag van Inagro op 28 juni brengt een nieuwe generatie precisiecultivatoren in beeld die de grond ondiep en volvelds bewerken om onkruiden en groenbemesters mechanisch te vernietigen. Kom zeker een kijkje nemen! In dit nieuwsbericht lichten we alvast een tipje van de sluier!

   
15.06.17 - Courgettetelers, welkom op het Courgette College – deel 3

Vrijdagavond 23 juni staat volledig in het teken van jou, courgetteteler! Die dag verwelkomen we je op ons Courgette College. We halen alles uit de kast om je op een aangename manier te inspireren in de teelt van courgettes. Tijdens een panelgesprek, proefveldbezoeken en machinedemo’s belichten we verschillende aspecten. Het belooft een bijzondere avond te worden. Schrijf je dus vandaag nog in! Belangrijk: we gaan ook op zoek naar de grootste courgette. Doe jij mee? De eigenaars van de drie zwaarste courgettes krijgen een mooie prijs, namelijk 5000 gratis zaden, aangeboden door Clause, Syngenta en Gautier.

15.06.17 - Gratis opleiding 'gebruik beschermmateriaal mestgassen': ben jij al ingeschreven?

Om je te wapenen tegen het gevaar van mestgassen organiseren de brandweerzones en de Provincie West-Vlaanderen op 19, 20 en 22 juni gratis opleidingen voor veehouders. Wie de opleiding volgt, kan nadien ook gratis beschermmateriaal uitlenen bij de uitleendepots in onze provincie. Het gevaar van mestgassen wordt nog te vaak onderschat. Er gebeuren nog ongevallen, soms met een dodelijk afloop voor mensen en dieren. Grijp dus nu je kans en schrijf je in! 

15.06.17 - Labo Inagro neemt Ducares-certificaat in ontvangst

Eind mei ontving het labo van Inagro het ringonderzoek-certificaat 2017 uit handen van de ringonderzoekorganisator Ducares. Een uniek moment, want voor het eerst in meer dan 25 jaar gaat het eerste certificaat van het nieuwe ringonderzoekjaar naar Belgische organisatie. Het onafhankelijke en autonome bedrijf Ducares testte de kwaliteit van onze analyses en de vakbekwaamheid van ons labo.

15.06.17 - Bezoek conceptstal voor vleesvarkens met haalbare investeringen voor hygiëne

Op woensdag 28 juni 2017 nodigen we varkenshouders uit om samen met ons de HyCare conceptstal van MS Schippers in Nederland te bezoeken. In die vleesvarkensstal wordt gefocust op vier belangrijke pijlers rond hygiëne. Uniek aan die pijlers is dat ze op elk bedrijf toepasbaar zijn zonder grote investeringen. Ze kunnen heel wat betekenen voor jouw varkensstal. Benieuwd? Neem dan deel aan ons bezoek!

15.06.17 - Feesteditie Vaderdagontbijt op de boerderij bevestigt succesformule

Op 11 juni beleefden een recordaantal papa’s en hun gezin een onvergetelijke en smakelijke voormiddag. Voor de tiende keer ontvingen 13 West-Vlaamse hoeves papa’s en hun families voor een ‘Beestig ontbijt op Vaderdag’. De Provincie West-Vlaanderen en Inagro juichen de interesse toe. Ze hechten er immers veel belang aan om de band tussen producent en consument aan te halen en de betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel te verhogen.

15.06.17 - Aaltjes beheersen met groenbedekkers?!

Problemen met aaltjes (= nematoden) bij de teelt van openluchtgroenten zijn sterk toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de vollegrondsgroentetelers in de voorbije jaren problemen ondervond door aaltjes. Op driekwart van de bedrijven zijn groenbedekkers in de teeltrotatie opgenomen. Over het effect van groenbedekkers op aaltjespopulaties, in positieve of negatieve zin, heeft het overgrote deel van de telers echter weinig of geen informatie.

15.06.17 - Subsidiemogelijkheden voor beplanting rond het bedrijf

Landbouwbedrijven bepalen mee het karakter van ons West-Vlaamse platteland. Door het opstellen van een (landschappelijk) beplantingsplan kan je je bedrijf beter integreren in zijn omgeving en zullen het maatschappelijk draagvlak en de natuurwaarde ervan sterk verhogen. Aan zo'n beplantingsschema kan al wel eens een prijskaartje vasthangen. Daarom zijn er verschillende flankerende maatregelen uitgewerkt die de landbouwers ondersteunen bij de uitwerking van een betere bedrijfsintegratie.

14.06.17 - Financieel duwtje nodig voor jouw innovatief idee?

Heb je een financieel duwtje nodig voor jouw innovatief idee? En woon je in de regio Midden-West-Vlaanderen? Kom dan naar het vrijblijvende infomoment van leader Midden-West-Vlaanderen op dinsdag 20 juni in Inagro. Dat Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling biedt mogelijkheden om jouw idee waar te maken. Tijdens het infomoment leer je welke ideeën in aanmerking komen, wie jouw idee kan helpen verfijnen en wie je ondersteunen bij de subsidieaanvraag.

13.06.17 - Ontdek de agrarische identiteit van de Oudlandpolder (per fiets)

De Oudlandpolder is een van de laatste regio's in Vlaanderen waar je zonder onderbreking de horizon kan zien. De verwevenheid tussen landschap en landbouw is er groot. Via een historische publicatie en vijftien nieuwe infoborden langs twee kersverse recreatieve fietsroutes ontdek je alles over landbouw in de Oudlandpolder. Op zondag 25 juni ben je van harte welkom om de fietsroutes feestelijk 'in te rijden'.