Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1411 items aan uw criteria.
18.01.18 - Last van ritnaalden op jouw perceel?

Ritnaalden, of koperwormen, tasten in het voorjaar maïswortels aan. In het najaar vreten ze gangen in aardappelen, met kwaliteits- en opbrengstverlies als gevolg. Zo richten ritnaalden economische schade aan in heel wat teelten. Heb je percelen waar ritnaaldenschade voorkomt? Wil je die graag laten bemonsteren?  

 
18.01.18 - Venkel voorjaar: Kiezen voor oogstzekere rassen
Een extreem voorjaar met bij momenten hele hoge temperaturen en uitzonderlijk weinig neerslag zorgden voor een moeilijke teeltperiode. In mei en juni werd beregend om het gewas zo weinig mogelijk groeiremming te laten hebben door de hoge temperaturen. De lange dagen werken ook nog eens schot in de hand. Hierdoor moest er tijdig overgegaan worden tot oogsten waardoor eerder een laag stukgewicht werd bekomen.  
18.01.18 - CVBB bedrijfsbegeleiding, iets voor jou?

Wil je in 2018 deelnemen aan de CVBB-bedrijfsbegeleiding? Vergeet dan niet om je aanvraag in te dienen! We geven jou persoonlijk advies over bemesting, tips om een lager nitraatresidu te behalen en de meest actuele nieuwtjes in de wetgeving. Wist je dat het advies een waarde heeft van 350 euro, maar je slechts 50 euro + BTW op het factuurbedrag betaalt?  

 
17.01.18 - Belangrijke wijzigingen VLM, fosfaatklasses!

De aanvraag om van fosfaatklasse te verlagen verandert van een papieren aanvraag naar een digitale aanvraag. Verder dient de aanvraag ook vooraf de staalname te gebeuren.

17.01.18 - Belangrijke wijzigingen VLM, mestsamenstelling!

Het laatste jaar van MAP 5 gaat in, maar toch besloot VLM nog enkele belangrijke wijzigingen door te voeren. De wijzigingen zijn hoofdzakelijk richting mestsamenstelling en de fosfaatklasses. In deze blog gaan we dieper in op de wijzigingen naar mestsamenstelling. Hier moet een keuze gemaakt worden tussen forfait of analyse en dit voor de volledige bedrijfsvoering.

17.01.18 - Rassenproef prei late herfst biologische teelt 2017

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. In 2017 ging het seizoen droog van start en waren trips en roest sterk aanwezig. Biologisch beschikbare rassen bewijzen zich als alternatief voor het standaardras Poulton. 

17.01.18 - Wat kunnen telers verwachten op studieavond voor tomaten- en komkommertelers?

De studiekring "West-Vlaanderen vruchtgroentetelers" en de studiekring "Roeselare tuinders" hebben samen een fytolicentievergadering uitgewerkt, gericht op tomaten en komkommertelers. Ze doen dat in samenwerking met Inagro. De studieavond gaat door op donderdag 25 januari van 18.00 tot 21.00 u in Inagro.

16.01.18 - Automatisering en mechanisering in insectenkweek
Vandaag gaat de kweek van insecten nog vaak gepaard met veel handenarbeid. Dat werk kunnen we ruwweg onderverdelen in twee groepen. In de eerste plaats moeten insecten regelmatig gevoederd worden. Daarnaast moeten de verschillende levensstadia (eitjes, larven, poppen en kevers) zo goed mogelijk van elkaar gescheiden worden. Om de kweek op industriële schaal winstgevend te maken, zoekt Inagro naar manieren om de arbeid te verminderen.
16.01.18 - Bezoek de Smart Agro Demo op Agro-Expo
Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. Tijdens de komende editie van Agro-Expo in Roeselare presenteert Inagro enkele toepassingen en ontwikkelingen op gebied van precisielandbouw. Neem deel aan de demonstratie op maandag 29 januari 2018 om 15.00 u in de grote tent. Meer info vind je in dit nieuwsbericht.
16.01.18 - Studie intensieve veeteelt en gezondheid van omwonenden

In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen voerde ILVO een literatuurstudie uit rond de relatie tussen intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden. De onderzoekers vonden geen bewijs dat wonen in de nabijheid van een stal ongezond is. Een verslag…

16.01.18 - Professioneel advies op maat van jouw land- en tuinbouwbedrijf! Bezoek ons op Agro-Expo - deel 2

Eind januari verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 107) op Agro-Expo in Roeselare. Daar staat ons professioneel advies op maat van jouw land- en tuinbouwbedrijf centraal. We hebben namelijk heel wat te bieden, denk maar aan kennis en advies in zowel gangbare als biologische teelt, berichten en tools om jouw gewasbescherming te optimaliseren en staalnames, labo-analyses en bemestingsadvies om te voldoen aan wettelijke normen. In een reeks van drie nieuwsberichten maken we je wegwijs. Deze week: bodem en bemesting.

16.01.18 - Bespaar nog dit jaar op je bedrijfsfactuur voor elektriciteit en gas

De Provincie West-Vlaanderen organiseert een groepsaankoop groene energie. Schrijf nog tot 7 februari 2018 in en bespaar op je bedrijfsfactuur.

15.01.18 - Hoe ga je om met de randvoorwaarden erosie in het nieuwe teeltseizoen?

Heb je rode en/of paarse percelen? En weet je al hoe je dit teeltseizoen zal omgaan met de randvoorwaarden erosie?  We helpen je op weg!

15.01.18 - Bestel je bloemenmengsels en draag je steentje ‘bij’

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro de groepsaankoop ‘bloemenzaden voor bijen’. We stelden twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Bestel vandaag nog (één van) onze bloemenmengsels op maat van die insecten!

11.01.18 - Bezoek de grootste glastuinbouwbeurs in Nederland

Van 20 tot 22 februari vindt in Gorinchem (Nederland) de jaarlijkse glastuinbouwbeurs HortiContact plaats. Met ruim 500 exposanten en meer dan 16.000 bezoekers is dit de grootste ontmoetingsbeurs voor de glastuinbouw in Nederland. Wil je daar graag naartoe gaan? We organiseren een gezamenlijk bezoek in het project Bioboost. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.

11.01.18 - Zonder neerslag naar een goed (bak)resultaat

Om biologische, bakwaardige tarwe te telen, kiezen landbouwers vaak voor zomertarwe in plaats van wintertarwe. In onze rassenproef zomerbaktarwe 2017 beheerste de droogte het groeiseizoen. De opbrengst was vrij goed en kwalitatief. De resultaten van de verschillende rassen leunden dicht bij elkaar aan.

10.01.18 - Studieclub vruchtbaarheid melkvee - Schrijf je nu al in?

Stel, je wil de vruchtbaarheid van het melkvee op je bedrijf verbeteren. Wanneer begin je met insemineren? Maak je gebruik van sensoren? Op welk tijdstip wordt er geïnsemineerd? Wil je weten hoe collega’s daarmee omgaan en zelf ook kennis delen? Schrijf je dan nu in voor onze studieclub! Na de inschrijving zal je een korte vragenlijst ontvangen. De antwoorden bespreken we tijdens de discussie.

10.01.18 - Studienamiddag zachtfruit: jij komt toch ook?

Op dinsdag 16 januari van 13.30 u tot 17 u gaat de studienamiddag zachtfruit door in REO Veiling. In dit nieuwsbericht vertellen we je alvast iets meer over het programma. Deze studienamiddag komt in aanmerking voor de bijscholing fytolicentie. Breng dus zeker je identiteitskaart mee!

10.01.18 - Rassenproef zomerteelt prei: trips slaat hard toe
We legden een rassenproef aan op een zandleembodem in Meulebeke na een voorteelt van busselwortel. Daarna werd Phacelia ingezaaid als groenbemester. We oogstten op 13 september. De gemiddelde opbrengst was 48,7 ton/ha. Door de zeer droge en warme weersomstandigheden was er in deze proef veel tripsschade. Na half augustus is er dankzij het mildere weer nog veel vegetatieve groei geweest. Er was ook wat aantasting van roest.
09.01.18 - Professioneel advies op maat van jouw land- en tuinbouwbedrijf! Bezoek ons op Agro-Expo - deel 1

Eind januari verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 107) op Agro-Expo in Roeselare. Daar staat ons professioneel advies op maat van jouw land- en tuinbouwbedrijf centraal. We hebben namelijk heel wat te bieden, denk maar aan kennis en advies in zowel gangbare als biologische teelt, berichten en tools om jouw gewasbescherming te optimaliseren en staalnames, labo-analyses en bemestingsadvies om te voldoen aan wettelijke normen. In een reeks van drie nieuwsberichten maken we je wegwijs. Deze week: jouw gewasbescherming optimaliseren.