Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1073 items aan uw criteria.
29.03.17 - Agroforestry op het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede

Een van de twaalf nieuwe starters in Agroforestry dit jaar is de regie der gevangenisarbeid (Cellmade). Recent plantten ze 168 fruitbomen aan op het penitentiair landbouwcentrum (PLC) te Ruiselede. De bedoeling is om sap te maken van het geoogste fruit en het onder de naam 'Juice from jail' te verkopen.

29.03.17 - Startschot innovatieve vogelakker voor grauwe kiekendief

Zweeft de grauwe kiekendief straks opnieuw trots boven de Vlaamse akkers? De akkervogelwerking van Inagro bouwt dit jaar praktijkkennis en –ervaring op rond het aanleggen en beheer van een zogenaamde ‘vogelakker’. De maatregel moet ervoor zorgen dat de roofvogel terug zijn intrek vindt als broedvogel in het Vlaamse landbouwlandschap.

29.03.17 - Vind jij bioveiligheid belangrijk op jouw rundveebedrijf?

Dit voorjaar zoekt DGZ rundveebedrijven die een voorbeeld zijn voor hun sector voor wat bioveiligheid betreft. Inagro ondersteunt deze actie en wil deze ook in de verf zetten, want een goede bioveiligheid zorgt voor gezonde dieren en betere resultaten. Iedere melkvee-, vleesvee en vleeskalverhouder kan zich hiervoor inschrijven!

29.03.17 - Presentaties studienamiddag kleine teelten 24 maart 2017 nu online

De jaarlijkse studienamiddag openluchtteelten van Inagro met als thema kleine teelten kon rekenen op veel belangstelling. Ruim 50 aanwezigen toonden interesse in diverse onderwerpen rond kleine teelten. Naast de arealen kwamen ook de erkenningen, de teelttechniek, de rendabiliteit, de mogelijkheden voor afzet, kansen voor bio en de teelt van yacon en bataat aan bod. 

 
29.03.17 - Busselwortelen: invloed standdichtheid niet te onderschatten

Busselwortelen (verkocht in bussels met loof) worden geoogst van half mei tot begin november. Belangrijke kenmerken voor levering naar de verse markt zijn gezond en niet te lang loof en een mooie lange, uniforme en niet te dikke wortel. In deze proef werd de geschiktheid van nieuwe cultivars nagegaan onder de heersende groei- en klimaatvoorwaarden in vergelijking met reeds gekende cultivars.

29.03.17 - Energiegewassen en alternatieve teelten, alternatief voor Vlaamse akkerbouw?

Op donderdag 16 maart ging de studienamiddag ‘Energieteelten en alternatieve teelten, een alternatief voor de Vlaamse akkerbouw?’ door in de gebouwen van het ILVO. Die studiedag van het Departement voor landbouw en visserij is jaarlijks een vaste waarde. De teelten die aan bod komen, kunnen een rol spelen in de rotatieverbreding van sommige vooruitstrevende akkerbouwbedrijven.

23.03.17 - Publiekscampagne ‘Schoon Boeren’ officieel van start in het West-Vlaamse Heuvelland

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren dit jaar opnieuw in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Daarmee willen we een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die veel grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering. Het authentieke verhaal van zes sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Heuvelland, Ieper en Poperinge werkt inspirerend, niet enkel voor de consumenten, maar ook voor collega-land- en tuinbouwers.   

   
23.03.17 - Bemesting voorjaarsspinazie

Door de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode konden maar enkele percelen spinazie uitgezaaid worden. De voorspelde gunstigere weersomstandigheden van de eerstkomende dagen laten toe om de velden onder betere omstandigheden te berijden voor het toepassen van de bemesting en zaai van spinazie.

23.03.17 - Inagro erkend als KRATOS adviesdienst voor bodem, IPM en biodiversiteit

Op 16 maart 2017 opende het Departement Landbouw en Visserij de tweede aanvraagperiode van het bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS – Raad op maat’. Inagro stelde zich kandidaat als adviesdienst. En met succes! We haalden de opdracht binnen en zijn de komende 2 jaar jouw KRATOS-adviseur voor de thema’s bodem, IPM en biodiversiteit.

23.03.17 - Enquête bacterieziekten in prei en kolen bestrijden

Op 1 oktober 2016 is het Vlaio project ‘Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei’ van start gegaan.

23.03.17 - Al Wolf waargenomen in winterspinazie

Bij de waarnemingen van de rassenproef van winterspinazie in Kortrijk werd, weliswaar in beperkte mate, Wolf (Peronospora farinosa) waargenomen.

22.03.17 - Wereldwaterdag, ook in Vlaanderen een dag om bij stil te staan

Ondanks het idee dat ons land een echt regenland is, is er in Vlaanderen relatief weinig water beschikbaar. Doordacht omgaan met het beschikbare water is dan ook topprioriteit voor de land- en tuinbouwsector. En we zorgen er best voor dat het beschikbare water van een goede kwaliteit blijft. Land- en tuinbouwers kunnen daarvoor al geruime tijd rekenen op ondersteuning en advies van Inagro en het CVBB.

22.03.17 - Workshop biofilter bouwen: laatste kans om je in te schrijven!

Op donderdag 30 maart organiseren we een workshop "Bouw je eigen biofilter" op de hoeve Behaeghel in Zwevezele. Ben je nog niet ingeschreven en wil je toch deelnemen? Dan is het nu je laatste kans! Deze opleiding komt in aanmerking voor de fytolicentie.

22.03.17 - Nieuwe infrastructuur voor onderzoek naar insectenkweek

Drie jaar na de opstart van kleinschalig onderzoek naar de mogelijkheden van professionele insectenkweek verpopt de kweek bij Inagro. Dankzij de goedkeuring van nieuwe projecten kan het onderzoek doorgroeien naar een volwassen stadium in een professionele kweekomgeving. Daarin staan automatisatie en gebruik van reststromen centraal.

21.03.17 - Erosie aanpakken in het IJzer- en het Leiebekken

De hellende percelen op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken hebben sterk te lijden onder erosie. Telkens het fel regent, stroomt er een aanzienlijke hoeveelheid vruchtbaar bodemmateriaal met het water mee van de akkers. De gevolgen zijn groot, zowel voor landbouwers, burgers, weg- en waterbeheerders als voor de waterkwaliteit. Via de erosiedag werd de gebiedsgerichte aanpak in de kijker geplaatst.

21.03.17 - Succesvolle studiedag most en wijn

De professionalisering van de wijnbouw in het Heuvelland breidt zich steeds meer uit. Daarom organiseerde Inagro op 8 maart 2017 een studiedag in het kader van het LEADER-project ‘Wijnbouw in de Westhoek’. Daarop gingen we dieper in op de analysemogelijkheden in Inagro en de interpretatie van de analyseresultaten.

16.03.17 - Studieavond tuinbouw openlucht - kleine teelten

Inagro en de afdeling tuinbouw openlucht nodigen je graag uit op 24 maart voor een studieavond vollegrondsgroenten. Dit jaar zal de studieavond focussen op het belang van kleine teelten.

15.03.17 - SMART Crops toont mogelijkheden van precisielandbouw in openluchtteelten

Langzaam maar zeker doen technieken uit precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. Op 1 maart 2017 startte Inagro het demonstratieproject ‘Precisielandbouw Teelten Openlucht (SMART Crops) op. Daarin demonstreren we innovatieve technieken voor voedergewassen, akkerbouwteelten en groenten geteeld in openlucht. Naast demonstraties op pioniersbedrijven en proefcentra komt ook het economische aspect van precisielandbouw aan bod.

15.03.17 - Winterrassen veldsla versmarkt - Trophy, Calarasi en Pulsar koplopers

We legden een proef aan met winterrassen veldsla voor de versmarkt. Daaruit blijt dat Trophy, Calarasi en Pulsar de meest aan te raden rassen zijn voor de winterperiode. Ze combineren een snelle groei met een mooie opbrengst en gewasstand. Amely is een goede middelmaat. Juwallon en Accent lijken de traagste groeiers met een minder goede veldvulling en kortere blaadjes. Doordat Juwallon ook nog eens gevoeliger is voor lepelblad, is dat ras geen aanrader voor de winterteelt.

15.03.17 - Save the date: machinedemo wiedeggen 31 maart

In de tweede helft van maart wordt een onkruidbestrijding opnieuw mogelijk op veel wintergraanpercelen. In de biologische landbouw doet de klassieke wiedeg doorgaans prima werk in granen. Voor minder optimale bodemomstandigheden zijn er op vandaag nieuwe opties. Die kan je  op 31 maart aan het werk zien (onder voorbehoud van goede weersomstandigheden). Schrijf je in voor updates over de demo.