Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1284 items aan uw criteria.
21.09.17 - Opbrengst en kwaliteit aardappelen - situatie 18 september

In de week van 18 september bemonsterden Inagro, PCA en PIBO 24 percelen met de rassen Bintje en Fontane. Om de twee weken worden zowel opbrengst, sortering en kwaliteit bepaald op dezelfde velden.

21.09.17 - Studienamiddag bodemontsmetting via druppeltoepassing op 3 november

De verplichte druppeltoepassing van metam voor het ontsmetten van gronden komt eraan. Inagro heeft deze techniek reeds uitgetest in de serre en zal de ervaringen hierover delen (bouw, aanleg, kostprijs…).

21.09.17 - Laatste kans om mee te gaan naar landbouwbeurs AGRITECHNICA in Hannover van 17 tem 18 november 2017

Eind deze maand worden de inschrijvingen van de busreis naar de landbouwmechanisatiebeurs Agritechnica afgesloten. Er zijn nog enkele busplaatsen beschikbaar voor de snelle beslissers. Opgelet: jouw online-inschrijving én betaling moet gebeuren vóór 1 oktober 2017. 

 
21.09.17 - Internationale workshop snoekbaars bracht Europese aquacultuurspecialisten samen
Heel wat startende aquacultuurbedrijven schieten tekort op praktische kennis. Inagro helpt hen graag verder via diverse onderzoeken. Zo kwamen twee topexperten in de voortplanting van snoekbaars, voor een praktijkworkshop naar Roeselare. 
Ze leerden de kneepjes van het vak aan een selectie groep internationale deelnemers.
21.09.17 - Brede interesse soja

Op 6 september organiseerde Inagro een studienamiddag over soja en alternatieve eiwitbronnen. Zowel voor de lokale teelt van soja in Vlaanderen als voor het gebruik van lokale alternatieven ziet Inagro mogelijkheden. Er waren dan ook heel wat geïnteresseerden aanwezig. Wil je volgend seizoen al aan de slag met soja dan geven we graag enkele nuttige tips.

21.09.17 - Staalname voor nitraatresidubepaling? Tijd voor actie!

De nitraatresiducampagne van de Mestbank gaat binnenkort van start. Recentelijk stuurde de Mestbank een mail naar iedereen die stalen moet nemen. Kreeg jij een e-mail met de melding om één of meerdere nitraatresidubepalingen te doen op eigen kosten? Wacht dan niet langer en neem nu al contact op met het labo van Inagro of jouw staalnemer. Op tijd starten betekent namelijk meer service en minder stress. 

 
21.09.17 - Tijd om je meerjarige bloemenrand in te zaaien

Wil je een meerjarige bloemenrand inzaaien, dan is het nu het juiste moment. Meerjarige mengsels worden bij voorkeur immers in het najaar ingezaaid. September tot half oktober is hiervoor bij uitstek de beste periode. Het voordeel van zo’n najaarszaai is dat de concurrentie met eenjarige onkruiden heel wat minder is. Bij inzaai in het najaar realiseer je bovendien vanaf het eerste jaar al meer bloei. Dit is niet geval voor meerjarige kruiden die in het voorjaar zijn ingezaaid.

21.09.17 - Bezoek ons op de Werktuigendagen en doe mee met onze wedstrijd!

Dit weekend, zaterdag 23 en zondag 24 september, verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 626) op de Werktuigendagen in Oudenaarde. We geven tips hoe je tot een gezonde, levendige bodem kunt komen. Doe ook zeker mee met onze wedstrijd en win één van de vijf dronevluchten met gratis analyse over jouw perceel! Iedereen die deelneemt aan de wedstrijd ontvangt een gratis gadget. 

 
20.09.17 - Deel ervaringen met collega's via onze studieclubs!

Ben je varkenshouder en wil je bedrijfsvoering optimaliseren? Deel je graag ervaringen met collega-varkenshouders? Leer je graag bij? Kom dan naar één van onze studieclubs.

19.09.17 - Patrijsgericht beheer schakelt versnelling hoger

De eerste patrijsgerichte bloemenmengsels werden intussen bijna een half jaar geleden ingezaaid in Ramskapelle. Hoog tijd om andere landbouwers uit dit PARTRIDGE demonstratiegebied kennis te laten maken met deze patrijsvriendelijke maatregel. Tijdens een infoavond namen we samen  met geïnteresseerde landbouwers een kijkje in het veld en werden  nieuwe samenwerkingen gesmeed. De maatregel smaakte duidelijk naar meer, net zoals de afsluitende barbecue! 

 
15.09.17 - Neem deel aan een ILVO-enquête over bemestingstechnieken en win leuke prijzen

In opdracht van VLM roept ILVO zoveel mogelijk landbouwers op om deel te nemen aan een enquête over de toegepaste bemestingstechnieken in de bemestingsvrije stroken langs waterlopen. Tegelijk maak je kans op leuke en toepasselijke prijzen.

14.09.17 - Gezuiverd afvalwater Ardo binnenkort inzetbaar als irrigatiewater voor omliggende tuinders.

Op 14 september 2017 tekenden 49 coöperanten het aandelenregister van de coöperatie INERO cvba. De leden van de coöperatie zullen het gezuiverde afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo gebruiken als irrigatiewater. Het effluent zal gestockeerd worden in een bekken van 150.000 m³. Via een ondergronds leidingennetwerk zal het water over ca. 500 ha verdeeld worden. Dit moet de coöperanten helpen om beter gewapend te zijn tegen droogtes.  

 
14.09.17 - Inagro zoekt praktijkonderzoeker eetbare paddenstoelen (m/v)

Om de onderzoeksmogelijkheden in de nieuwe infrastructuur ten volle te benutten zoekt onze afdelingen Eetbare Paddenstoelen een extra praktijkonderzoeker. Heb je een passie voor onderzoek en/of paddenstoelen? Laat het ons weten en solliciteer! 

 
14.09.17 - Herinnering: Geleid bezoek aan de strokenteelt wortel-ui
Op donderdagnamiddag 21 september zijn alle geïnteresseerden welkom voor een geleid bezoek op het intercropping-proefveld wortel-ui van Inagro. We bespreken er de effecten op verschillende plagen en ziektes. Daarnaast bekijken we ook de haalbare opbrengst van de teelt in stroken.      
14.09.17 - Vierde trefdag VarkensAcademie op 24 november

De jaarlijkse trefdag van de VarkensAcademie van Inagro is al aan haar vierde editie toe. Wil je een boeiende dag beleven vol actuele thema’s uit de varkenshouderij en in gezelschap van jouw collega’s? Dan mag je deze afspraak ook dit jaar niet missen! 

 
14.09.17 - Hoe gezond is jouw bodem? Bezoek ons op de Werktuigendagen - deel 3

Komend weekend (23 en 24 september) verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 626) op de Werktuigendagen in Oudenaarde. We geven tips hoe je tot een gezonde, levendige bodem kunt komen. Om verdichting van de bodem te vermijden, kan je kiezen voor ‘vaste rijpaden op breed spoor’. Daarbij beperk je de oppervlakte van het tractorspoor om structuurbederf in het teeltbed te voorkomen. Vorig jaar kocht Inagro een nieuwe tractor op breed spoor aan. In dit nieuwsbericht vertellen we meer over de werkzaamheden met die tractor. Tijdens de Werktuigendagen kan je de breedspoortractor ontdekken op onze stand.  

 
14.09.17 - Inagro ook aanwezig op Dag van de Landbouw!

Op zondag 17 september is het Dag van de Landbouw. Ook Inagro is aanwezig op enkele deelnemende bedrijven. Onze specialiste bedrijfsintegratie kan je vinden op het varkensbedrijf van Kris en Els Casier-Vanoverschelde. In 't Fazantenhof en bij Hoevevlees Casier loopt er een spaaractie van 100% West-Vlaamse Hoeve- en Streekproducten.  

 
14.09.17 - Welk middel inzetten tegen Sclerotinia bij witloof?

Verschillende fungiciden zijn erkend tegen Sclerotinia bij witloof. Nu Rovral steeds meer in vraag wordt gesteld, geven wij u nog eens de resultaten mee van een proef die wij in 2016 uitvoerden. Deze proef toont aan dat Luna Privilege een mogelijk alternatief is voor Rovral.

13.09.17 - Erosiebestrijding na de oogst

Sinds begin 2016 zijn de aangepaste randvoorwaarden erosie van kracht. Deze kan je deels invullen door maatregelen te treffen na de oogst van het gewas. We vertellen je graag hoe je dit concreet kan doen.

13.09.17 - Rassenproef biologische triticale 2016-2017

Jaarlijks legt Inagro een rassenproef biologische triticale aan op zandleemgrond. De omstandigheden in 2017 waren (zeer) droog maar verder gunstig voor de graanteelt. In deze proef bepaalde vooral de mate van opkomst de uiteindelijke opbrengst. De verschillen tussen de rassen onderling zijn weinig significant.