Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2256 items aan uw criteria.
22.10.19 - Rassenproef zomerteelt prei

Begin 2019 legden we een rassenproef aan met rassen van prei voor de zomerteelt. Beregenen en tijdig oogsten garandeerden een goede opbrengst en kwaliteit. In totaal vergeleken we 6 rassen met elkaar. Het referentie ras voor deze periode Krypton (Nunhems) gaf de hoogste opbrengst, gevolgd door Autora (Hazera).  


 
 
22.10.19 - Worden boerderijen in de (nabije) toekomst insectenkwekerijen?

Bijna 100 geïnteresseerden kwamen naar de eerste infoavond ‘insecten kweken voor landbouwers’. Voor de meeste was het een eerste kennismaking met de wetgeving, techniek en rendabiliteit van insectenkweek. Na de theorie, kregen de aanwezigen een rondleiding in onze kweekruimtes. Onze medewerkers kregen tal van praktische vragen. Er is duidelijk interesse voor de opstart van insectenkweek op een landbouwbedrijf. Daarom plannen we nog meer infomomenten, kweekhandleidingen en persoonlijke begeleidingen.

22.10.19 - Inagro ondersteunt je bij de ontwikkeling van je bedrijf

Stel: je denkt er al een tijdje over om je veestal een stuk uit te breiden en zo de overbezetting van je huidige stal op te lossen. Je zoekt naar een snelle en efficiënte maar vooral ook goedkope oplossing. Maar wat zijn je plannen op langere termijn? Stroken die met je kortetermijnplannen? Heb je ook gedacht aan de huisvesting van je jongvee?

22.10.19 - Groeien met respect voor de omgeving

Schaalverandering kenmerkt de hedendaagse land- en tuinbouwsector. En daar hoort vaak een nieuwe vergunning bij. Via trajectbegeleiding helpt Inagro landbouwers in de doordachte voorbereiding van hun bouw- of verbouwdossier. Ann Van Eeckhoutte is omgevingsambtenaar bij gemeente Heuvelland en verwijst landbouwers graag door naar Inagro. “Omdat de groei van bedrijven belangrijk is voor de gemeente, verdient ieder vergunningsdossier aandacht”, vertelt ze.

18.10.19 - Terugblik opvolging praktijkpercelen aardappelen 2019

Tijdens het voorbije groeiseizoen werden 86 praktijkpercelen opgevolgd. Hiervoor werd samenge-werkt met verschillende partners: Inagro, PCA, PIBO, BDB, VO, Fiwap en Carah (in kader van het Landbouw Centrum Aardappelen). De rassenkeuze wordt gemaakt op basis van hun aandeel in areaal in Vlaanderen en Wallonië. Het aantal proefrooiingen op eenzelfde perceel varieerde van 2 tot 5. In totaal werden ± 340 proefrooiingen gedaan.

17.10.19 - Schoon Boeren lokt meer dan 850 curieuzeneuzen naar duurzame bedrijven

Schoon Boeren lokte afgelopen zomer meer dan 850 bezoekers naar zes duurzame land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Brugge, Damme en Knokke-Heist. Voor de zesde keer investeerden Inagro en de Provincie West-Vlaanderen in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. We hechten er veel belang aan om de duurzaamheidsinspanningen van de land- en tuinbouwer om de hoek onder de aandacht te brengen.

17.10.19 - Vierdaagse cursus rundveevoeding

Dit jaar organiseert Inagro opnieuw de cursus rundveevoeding, exclusief voor melkveehouders. In die cursus gaan we dieper in op melkveevoeding, rantsoenberekening, kuilkwaliteiten en -analyses, met diergezondheid en het economische aspect in het achterhoofd. Lees verder voor het uitgebreide programma.

16.10.19 - Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!

In september maakte VLM de geselecteerde percelen voor een nitraatresiducontrole bekend. Sinds dit jaar moet je de staalname voor die percelen aanvragen via SNapp. Via die tool kon je eerder al stalen aanvragen voor de verlaging van fosfaatklasse. TIP! Begin er tijdig aan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

16.10.19 - Nitraatresidu 2019

Nu de staalnamecampagne voor nitraatresidubepaling halfweg is, brengen we jullie even op de hoogte van de huidige stand van zaken. We zien de klassieke jaarlijkse trends bij de verschillende teeltgroepen tevoorschijn komen. Het gemiddelde nitraatresidu bedraagt momenteel 107 kg nitraat-N/ha.

15.10.19 - Pocketboeren komen opnieuw samen

Op 22 en 24 oktober steken de pocketboeren terug de koppen bijeen nu Pocketboer 2 van start is gegaan. We nodigen een veertigtal uitbaters van kleinschalige installaties uit op één van de bijeenkomsten in Essen (22/10) en Lo-Reninge (24/10). Liet ook jij (recent) een kleine installatie bouwen en ben je benieuwd naar ervaringen van andere uitbaters? Sluit gerust nog aan!

15.10.19 - Wat met greppeltjes?

Greppeltjes trekken is voor veel landbouwers een gewoonte. Maar als je greppeltjes maakt om water van percelen te laten afstromen, dan kunnen er ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de beek terechtkomen. Probeer die techniek daarom te vermijden.

14.10.19 - Vanggewassen ingeven op het e-loket!

Voor de percelen gelegen in gebiedstype 1, 2 en 3 zijn er binnen MAP 6 verplichtingen voor de inzaai van een vanggewas. Naast de inzaai op (een deel van) het perceel moet je de ingezaaide percelen ook registeren op het e-loket. Daarvoor heb je nog tijd tot 31 oktober!

10.10.19 - Biovelddag oktober brengt opnieuw veel bezoekers op de been

Op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro vond op woensdag 2 oktober de najaarseditie van de biovelddag plaats. Naast een trouwe groep biologische telers, waren er ook heel wat nieuwe geïnteresseerde bezoekers aanwezig. Bio inspireert! Tijdens de rondgang langs de proefvelden gaven de onderzoekers inzichten en resultaten mee uit de aangelegde proeven. Na het officiële gedeelte konden de bezoekers genieten van warme soep tijdens een uitgebreid netwerkmoment.

10.10.19 - Innovatieve technieken in de biolandbouw uitgelicht

Vorige zomer kwam het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) filmen op het proefbedrijf biologische productie van Inagro. Onderzoeker Joran Barbry legde voor de camera uit hoe het vasterijpadensysteem bijdraagt aan een optimale bodemconditie. Samen met zijn collega's toonde hij ons onderzoek naar strokenteelt als innovatief teeltsysteem met potentieel voor opbrengstverhoging en natuurlijke ziekte- en plaagbeheersing. Benieuwd? Klik zeker verder en bekijk het korte filmpje!

09.10.19 - Vraag naar recuperatie van meststoffen in elke regio: hoogste impact voor op maat gemaakte herwonnen meststoffen

In het project ReNu2Farm analyseren onderzoekers het gebruik van herwonnen meststoffen en de uitwisseling van plantenvoedingsstoffen tussen verschillende regio's. Tot nu toe gebruiken landbouwers hoofdzakelijk minerale kunstmest naast regionaal beschikbare dierlijke mest. Voor minerale meststoffen is de EU sterk afhankelijk van import. In het project is het belangrijk om de mening van eindgebruikers prioriteit te geven. Daarom brachten de onderzoekers de regionale vraag naar herwonnen meststoffen in kaart. Ze vonden een potentiële vraag in alle regio's van Noordwest-Europa. Volgens hun resultaten zou de productie van op maat gemaakte herwonnen meststoffen de grootste impact hebben.   

  
09.10.19 - Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!

In september maakte VLM de geselecteerde percelen voor een nitraatresiducontrole bekend. Sinds dit jaar moet je de staalname voor die percelen aanvragen via SNapp. Via die tool kon je eerder al stalen aanvragen voor de verlaging van fosfaatklasse. TIP! Begin er tijdig aan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

09.10.19 - Wist-je-datjes perceelsranden langs waterlopen

Het teeltseizoen loopt op zijn einde. De winterwerkzaamheden gaan van start of zijn al begonnen. Naast een goed beheer van de 1-meter teeltvrije zone zijn er nog enkele tips die we je kunnen meegeven.

09.10.19 - Varkens en kippen voederen met insecten van eigen kweek?

Insecten kweken op bedrijfseigen reststromen om als veevoeder te gebruiken. Het klinkt als een perfect voorbeeld van circulaire landbouw. Toch is het niet zo eenvoudig als het lijkt. Insecten mogen niet in aanraking komen met dierlijke mest, je mag ze wel kweken op plantaardige reststromen. Bovendien bevatten insecten veel eiwitten. Je mag ze levend voederen aan pluimvee of varkens. Kom er meer over te weten op de infoavond 'Insecten kweken voor landbouwers' op 17 oktober.

09.10.19 - Check je fytolokaal via controlelijst op maat van Inagro's gewasbeschermingsapp

De inzamelactie 2019 van Agrirecover is van start gegaan. In meer dan 170 inzamelpunten kan je terecht met lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit jaar kan je ook niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Dit is het ideale moment om even te checken of er in jouw fytolokaal enkel producten staan die je mag toepassen in de teelten op je bedrijf. Gebruik daarvoor de controlelijst op maat van Inagro’s gewasbeschermingsapp.

08.10.19 - Protocol: Hoe bekijk ik mijn energiefactuur?

Eerder dit jaar hebben enkele varkenshouders tijdens een studieclub hun warmte- en elektriciteitsverbruik besproken. Vooraf bezorgden de deelnemers ons een aantal gegevens. Op basis daarvan maakte onze adviseur energie, Tim Bockstael, een overzicht en nuttige tips. We lichten de meest interessante bevindingen toe.