Het jaar begint op zijn eind te lopen. Tijd voor een stand van zaken in het verhaal van de randenmaaier. Hoeveel keer hebben we de maaier tot nu toe ingezet? En hoe zit het nu met de onkruiddruk als we het maaisel op het perceel brengen? In dit nieuwsbericht kom je er meer over te weten.

De randenmaaier: een stand van zaken

Oevers van grachten onderhouden: hoe?

Door de verstrengde wetgeving is het niet meer toegestaan om de perceelsranden langs een waterloop te behandelen met gewasbeschermingsmiddelen. Langs geklasseerde waterlopen is het zelfs verboden om de eerste meter vanaf de bovenzijden van de oever te bewerken.

Maar hoe kan je de oevers van je grachten dan wel onderhouden? Geen onderhoud is niet aan de orde, aangezien de randen dan verruigen met ongewenste onkruid- en struikgroei als gevolg. Maaien met afvoer is de enige oplossing die op termijn zorgt voor een goed ontwikkelende vegetatie zonder probleemonkruiden.

Maar niet iedereen heeft een maaier die geschikt is om dergelijke werkzaamheden uit te voeren. In het LEADER-project ‘De randenmaaier samen aan de slag’ willen we een oplossing bieden voor landbouwers en bewoners in het buitengebied. Het maaien kan gebeuren met onze aangepaste klepelmaaier op arm. Niet alleen randen langs waterlopen, maar ook bosranden, dreven en randen tussen percelen of langs grachten kunnen zo onderhouden worden. Afhankelijk van de teelt kan de maaier in het voorjaar of later ingezet worden.

 

 

Randenmaaier had de handen vol in 2017

Het afgelopen jaar heeft de randenmaaier 156 uren gemaaid bij 24 landbouwers. Dat is een stijging van 371 % ten opzichte van vorig jaar. Die forse toename bewijst het nut van de randenmaaier bij onderhoud van de talud en de 1-meterbufferstrook langs waterlopen. Het aantal landbouwers dat deelnam is meer dan verdubbeld.

 

Het maaisel, wat doe ik ermee?

Een belangrijke vraag uit de sector was: ‘Wat met het maaisel dat op het perceel wordt gebracht... Zorgt dat niet voor een verhoogde onkruiddruk?"

Om dat na te gaan, volgen we de onkruiddruk op enkele percelen op. We kennen de resultaten voor 2017 al, maar we blijven informatie verzamelen, zodat we een duidelijke trend kunnen opmaken. De eerste resultaten zijn alvast hoopgevend.

2017-11-23-ML-grafiekrandenmaaier.PNG
Figuur 1: De onkruiddruk weergegeven per plot en per jaar over de verschillende herhalingen heen. Plot 1 dichtst bij de 1-meterbufferstrook en plot 3 het verst verwijderd van de 1-meterbufferstrook.Uit figuur 1 blijkt dat de algemene onkruidruk lager is naarmate je verder van de 1-meterbufferstrook verwijderd bent. Daarnaast blijkt dat we het afgelopen jaar minder onkruiden telden dan vorig jaar. Dat doet hopen dat het maaisel dat op het perceel wordt gebracht door de maaiwerkzaamheden van de talud en de 1-meter-bufferstrook geen verhoogde onkruiddruk met zich meebrengt.

Interesse in de randenmaaier?

Wil je ook gebruikmaken van de randenmaaier en heb je percelen op het grondgebied Tielt, Wingene, Beernem, Oostkamp of Ruiselede? Neem dan een kijkje op deze website of neem contact op met:

 

2017-11-23-ML-logorandenmaaier.png
Dit project wordt uitgevoerd door agrobeheercentrum en Inagro met financiële steun van LEADER, de provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Oostkamp, Beernem, Wingene en Ruiselede.