De bloei van het vlas is nét achter de rug, maar de sector zelf is nog altijd in volle bloei. Dat blijkt uit een sectoranalyse van het economisch tijdschrift West-Vlaanderen Werkt, onderdeel van het Kenniscentrum Economie West. De vlassector in het zuiden van West-Vlaanderen is een economische branche met een rijk en imposant verleden. Vlasbewerking is ook vandaag nog een solide en dynamische pijler van de veelzijdige West-Vlaamse economie.

Vlas is (terug) in zijn sas

Vandaag zijn er in ons land nog een vijftigtal actieve vlasverwerkende ondernemingen, waarvan het gros opereert in West-Vlaanderen. Op basis van een unieke knowhow transformeren die familiebedrijven de vlasplant tot bruikbare vezels. Die kunnen dienen als grondstof voor een brede waaier van industriële producten, waaronder steeds meer innovatieve toepassingen. Er wordt ook fors geïnvesteerd in de sector én in onderzoek.

> Bekijk de volledige themakatern "Vlas is (terug) in zijn sas" van West-Vlaanderen Werkt.

> Bekijk ook de reportage van Focus en WTV "West-Vlaamse vlassector opnieuw in opmars".

 

Teelttechnisch advies en onderzoek naar toepassingsmogelijkheden

Inagro is al jarenlang actief in het teelttechnische onderzoek in vlas. Om actuele vragen van vlastelers te kunnen beantwoorden, stemmen we ons onderzoeksprogramma jaarlijks af met het Algemeen Belgisch Vlasverbond. Naast de eerder klassieke onderzoeksthema’s, zoals rassenonderzoek en gewasbescherming, komen ook innovatieve thema’s aan bod. Zo doen we onderzoek naar het gebruik van vlasvezels in technische toepassingen. In het Interreg-project Biocompal gaan we bijvoorbeeld na wat de invloed is van de rassenkeuze en teelttechniek op de kwaliteit van de vlasvezels, met het oog op gebruik in composietmaterialen. Ook de mogelijkheden van precisielandbouw binnen de vlassector worden verkend. Via de operationele groep Flaxsense testen we of satellietbeelden een meerwaarde kunnen betekenen voor de vlastelers.

> Lees het volledige artikel "Inagro als partner in/van de vlasteelt" uit West-Vlaanderen Werkt.

> Lees ook "Vlas en hennep in vezelversterkte kunststoffen".

> Lees ook "Ontwikkeling van een webtool om vlasvelden op te volgen met satellietbeelden".

 

Kennisuitwisseling met buitenland

Ruim 80 % van alle vezelvlas in de wereld wordt geteeld in drie Europese buurlanden: België, Nederland (Zeeland) en (Noord-)Frankrijk. Daarom stemmen we ons onderzoeksprogramma zoveel mogelijk af op het onderzoek in die landen. In het Interreg-project Pathoflax, dat recent van start ging, zoeken we naar een strategie om de schimmelziekte Verticillium op een duurzame manier te bestrijden in de Vlaamse, Waalse en Franse vlasteelt. Wordt vervolgd!

> Lees ook "Europees onderzoeksproject PATHOFLAX wil ziekten in vezelvlas beheersen".

SDC10838.JPG

 

Met dank aan Jan Bart Van In en de Provincie West-Vlaanderen. • Foto boven: David Samyn

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | -- Algemeen --