Eind vorig jaar ging de bouw van onze nieuwe onderzoeksserre Agrotopia op het dak van de kistenloods van REO Veiling van start. In deze Agrotopia-update houden we je op de hoogte van de vorderingen met een beeld van de werken en brengen we nieuws uit de Agrotopia leerstoel.         

       
Agrotopia update april 2019

In deze april update:        

* Er wordt naarstig verder gewerkt aan de zones regenwatersilo's en inkom;        

* Nieuws uit de Agrotopia leerstoel: Natuurlijke meststoffen beïnvloeden de samenstelling van microben in de hydroteelt van sla        


Er wordt naarstig verder gewerkt aan de zones regenwatersilo's en inkom
   

De inkomzone krijgt verder vorm. De palen waarop onze toegangstrap en de uitkraging zal rusten zijn gegoten. De uitkraging vormt de volgende stap.  De voorbereidingen om dit platform voor de inkomzone op te bouwen zijn in volle gang.     

Daarnaast was er ook volop activiteit in de zone waar onze watersilo's komen. Het leveren en plaatsen van het vlechtwerk voor onze tweede silo leverde enkele spectaculaire beelden op. Intussen zijn drie van de vijf silo's gestort en werden de eerste twee van hun bekisting ontdaan.      

Ook binnenin de loods werden de eerste werken opgestart. In de inkomzone wordt een lift geïnstalleerd ter ondersteuning van de werking van de dakserre. Langs hier zal materiaal kunnen aangevoerd worden en de geoogste groenten afgevoerd.     

DS_bouwAgrotopia_updateapr19.jpg    

Nieuws uit de Agrotopia leerstoel: Natuurlijke meststoffen beïnvloeden de samenstelling van microben in de hydroteelt van sla      

Het herwinnen van mineralen uit reststromen voor de kweek van planten is een belangrijk hulpmiddel om nitrificatie van de stedelijke omgeving tegen te gaan. Een van die reststromen is urine, dat hoge concentraties aan fosfor- en stikstofhoudende verbindingen bevat. Fosfaat en stikstof onder de vorm van nitraat of ammonium zijn een belangrijke meststof voor planten. Onderzoekers van de Universiteit Gent ontwikkelden verschillende methoden om mineralen uit afvalstromen terug te winnen. Deze verwerkte afvalstromen werden getest voor hun bruikbaarheid als plantenmeststof.  Verschillende producten werden toegevoegd aan regenwater en gebruikt als meststof voor de teelt van sla in een serre. De kweektechniek hier toegepast was hydrocultuur waarbij meststoffen door een dunne waterfilm worden toegediend. Twee afgeleide producten resulteerde in een goede groei van sla, vergelijkbaar met een controle opstelling waarbij standaard bemesting werd toegepast.     

DS_leerstoelDG_updateapr2019.jpg      
Meststoffen bevorderen de groei van de plant maar hebben eveneens een sterk effect op de microben die op en rond de plant leven. Deze microben kunnen de plant beschermen tegen ziekten. Om na te gaan welke effecten de afvalmeststoffen hebben op de samenstelling van microben in en op de wortels van sla, werden stalen genomen voor DNA-extractie. Met behulp van DNA-technieken kan de biodiversiteit aan microben worden gemeten. Wat er hieruit geleerd werd, is dat de diversiteit aan microben aanwezig in het water bijzonder hoog is en deze neemt af naarmate we dichter bij de wortels komen. Een tweede belangrijke observatie was dat de meststoffen uit afvalstromen een gunstig effect hadden op microben die gekend zijn voor hun positieve effecten op planten. Dit kan erop wijzen dat natuurlijke meststoffen een stimulerende werking hebben op de groei en diversiteit van microben in de context van hydroteelt.  
 

Tot nog toe is er slechts in beperkte mate onderzocht welke microben voorkomen in hydroteelt en er is weinig kennis over microben die onder deze kweektechniek plantengroei stimuleren. De aanwezigheid van plantengroei bevorderende microben is een belangrijk resultaat en kan aanleiding zijn voor de ontwikkeling van technieken voor verbeterde productie of ziekteresistentie. Er is echter bijkomend onderzoek nodig om te bepalen welke stoffen aanwezig in de natuurlijke meststoffen de samenstelling van de microbepopulatie gunstig beïnvloeden.
   

Naast de groeibevorderende natuurlijke meststoffen werd ook gekeken naar deze die een negatief effect hadden op de groei van sla. De microbiële gemeenschap die we hier terugvonden was verschillend van samenstelling, wat wijst op een verband tussen gebruikte meststof, de aanwezige microben en het al dan niet gunstig effect op slagroei. Een beter begrip van de onderling relaties tussen meststoffen en microben zal helpen om te vermijden dat ongewenste microben ophopen en gunstige microben kunnen gedijen. Op deze manier kunnen we de gezondheid en groei van het gewas verbeteren.
      

> Meer informatie: agrotopia@ugent.be     


       


     

logo's crop oneventDisabled2def9a4a-630b-48e5-aa67-b206e4400327=
Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, REO Veiling en Europa via het EFRO Vlaanderen-programma. Het project “Crop on Top” ontvangt € 900.000 steun via het EFRO Vlaanderen-programma.
     

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten