We zijn op zoek naar gemotiveerde mensen om mee te helpen een nieuw hydrocultuursysteem voor dicht gezaaide gewassen. Deze groenten zijn belangrijk voor de lokale economie. De toenemende vraag drijft de productie verder op. Een hydrocultuursysteem zal telers in staat stellen om efficiënter te telen en hun huidige uitdagingen met impact op opbrengst en omzet aan te pakken.    
Oproep: werk mee aan een innovatief hydrocultuursysteem voor dicht gezaaide gewassen

Voor het ontwerp van de pilootinstallatie hebben we nood aan jouw inbreng. Zo kunnen we rekening houden met alle noden en knelpunten van de sector.
>> Geïnteresseerd of nood aan een woordje uitleg? Neem contact op met An Decombel via an.decombel@inagro.be of 051/273 279.    


 

Hydrocultuur heeft al zijn ingang gevonden bij de teelt van heel wat glastuinbouwgroenten zoals vruchtgroenten en kropsla. Commerciële systemen voor dicht gezaaide gewassen zoals veldsla, spinazie en rucola bestaan nog niet. Hydrocultuursystemen zouden ook voor deze gewassen een grote meerwaarde kunnen betekenen.  Efficiënter omgaan met water en meststoffen, minder residu’s en het vermijden van grondgebonden ziektes zijn maar enkele van de vele voordelen.  
    

Inbreng van de volledige glastuinbouwsector
In kader van het Hy4Dense project willen we een nieuw systeem ontwikkelen en bouwen om deze dicht gezaaide gewassen te telen. Om in te spelen op de noden en knelpunten, is inbreng van de sector noodzakelijk. Telers, constructeurs, verwerkers... elke schakel in de keten speelt een rol. Alleen zo kunnen we een systeem ontwerpen dat snel in de praktijk gebruikt kan worden.
     

Jouw mening telt
We zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die out of the box durven denken over innovatieve systemen om deel te nemen aan een co-creatiegroep. Als deelnemer van de co-creatiegroep benoem je vanuit eigen ervaring de noden en knelpunten van een hydrocultuursysteem. Tijdens de halfjaarlijkse vergaderingen word je als eerste op de hoogte gebracht van de vorderingen. Samen denken we na hoe het systeem verder geoptimaliseerd kan worden.
      

Over de grenzen heen
Dit project loopt in samenwerking met enkele partners in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ook daar worden gelijkaardige co-creatiegroepen opgericht. Met alle bekomen informatie gaan Inagro, NIAB, Proeftuin Zwaagdijk, University of Essex en Howest aan de slag gaan om de bestaande basis prototypes verder te ontwikkelen en te verbeteren tot efficiënte hydrocultuursystemen voor dicht gezaaide groenten.  
   

Mijlpalen van Hy4Dense
Er worden drie pilootinstallaties gebouwd. Er komt ook een handleiding over de teelt op het nieuwe systeem en  een rendabiliteitstudie om die economisch kader schetst Tijdens demonstraties, bezoeken, studiedagen en workshops informeren we telers en toeleveranciers over de ontwikkelingen. Op het einde van het project wordt op basis van de ervaring met de pilootinstallaties en de opgedane kennis een ontwerp opgesteld zodat dit systeem kan geproduceerd en geïmplementeerd worden.  
  

Voor meer info, contacteer An Decombel via an.decombel@inagro.be of 051/273 279.  


Logo_Hy4Dense_klein.jpg
Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie West-Vlaanderen.  
 

 Logo EU.jpeg W-VL logo koepel cmyk.jpg    

 


    

     

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten