Een suboptimaal stalklimaat kan niet alleen leiden tot gezondheids- of dierwelzijnsproblemen bij varkens, maar zorgt ook voor verminderde prestaties. In een nieuw demoproject 'Klimaat in Varkensstallen' kan je jouw stalklimaat onder de loep laten nemen en optimaliseren. Dit project is een samenwerking tussen DGZ, Inagro, Faculteit Diergeneeskunde UGent en ILVO. Je kan je nu aanmelden!

Optimaliseer je stalklimaat en meld je aan voor ons demoproject!

Een goed stalklimaat vormt de basis voor gezonde dieren en goede prestaties     

Een optimaal stalklimaat is, naast bioveiligheid, een onmisbaar onderdeel van een goede bedrijfsvoering. Het klimaat in de stallen heeft namelijk rechtstreeks een invloed op de gezondheid en het welzijn van de dieren. Denken we maar aan ademhalingsaandoeningen, oor-en staartbijten en hokbevuiling. Een suboptimaal stalklimaat kan echter ook leiden tot verminderde prestaties en een verhoogde uitval!
    

_D3S1173AF.jpg

Met het demoproject ‘Klimaat in Varkensstallen’ slaan DGZ, Inagro, de Faculteit Diergeneeskunde UGent en ILVO de handen in elkaar om de positieve effecten van het verbeteren van het stalklimaat te demonstreren. Op tien bedrijven met problemen te wijten aan een suboptimaal stalklimaat, zullen klimaatmetingen worden uitgevoerd en aan de hand daarvan maatregelen worden voorgesteld. Hiermee wil het project aantonen dat een goed stalklimaat de prestaties kan bevorderen en het geneesmiddelenverbruik kan verminderen.
    

Wat mag je verwachten?
Als deelnemer van het project mag je het volgende verwachten:

  • De partners van het project komen langs voor een eerste bedrijfsbezoek. Hierbij bespreken we de problematiek en verzamelen we de bedrijfsgegevens.
  • Gedurende enkele weken monitoren we het stalklimaat (temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2). Daarnaast voeren we een rookproef uit en meten we de luchtsnelheid.
  • De resultaten van deze metingen bespreken we samen met jou en je bedrijfsdierenarts. Op basis van deze resultaten krijg je praktisch advies op maat.
  • Het klimaat wordt een 2e keer gemeten na het uitvoeren van deze corrigerende maatregelen. Zo kunnen we de invloed van deze maatregelen op het stalklimaat evalueren.

Hoe kan je deelnemen?     
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan volgende voorwaarden, meld je dan nu aan!

  • Je hebt een biggen- of vleesvarkensafdeling met mechanische ventilatie
  • Je hebt problemen die gelinkt kunnen zijn aan suboptimaal klimaat zoals ademhalingsaandoeningen, oor- en/of staartbijten, sterke hokbevuiling
  • Je bent bereid om je stalklimaat aan te passen
  • Je bent akkoord om bedrijfs- en dierinfo met de projectpartners te delen
    
Wil je de gezondheid en het welzijn van jouw dieren verbeteren? Neem dan contact op met de Helpdesk van DGZ (helpdesk@dgz.be) of meld je aan via 078/05.05.23
 

    
Dit project kwam tot stand met de steun van: www.vlaanderen.be/pdpo   
Logo_banner_stalklimaat.jpg

Verantwoordelijke uitgever: DGZ
  
Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij