Na veel infovergaderingen en veel overleg aan de keukentafel is het eindelijk zover, de INERO-coöperanten staan in de startblokken. De irrigatie-applicatie die alles moet sturen werd toegelicht op 1 april.  

 
INERO-coöperanten maken zich klaar voor eerste irrigatieseizoen

Samenwerking tussen Ardo en INERO   

Wat vooraf ging   

Het groenteverwerkend bedrijf Ardo loost in zijn vestiging in Ardooie op jaarbasis ongeveer 250.000 à 300.000 m³ gezuiverd afvalwater. Omdat het bedrijf streeft naar kringloopsluiting was het op zoek naar een nuttige bestemming voor het gezuiverd afvalwater. Omdat verder intern hergebruik van dit water niet haalbaar is, kwam de idee om dit water aan te bieden als irrigatiewater voor de omliggende akkers.  Ardo had al jarenlange ervaring met hergebruik van gezuiverd afvalwater in de vestiging in Geer (net over de taalgrens in Wallonië). Daar wordt al sinds de jaren ’90 gezuiverd afvalwater gebruikt om de akkers via een ondergronds leidingnetwerk van irrigatiewater te voorzien. De goesting was dan ook groot om een analoog project te realiseren in de omgeving van de hoofdvestiging in Ardooie. Een haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd waarbij zowel de landbouwkundige, technische, juridische als economische haalbaarheid onder de loep genomen werd. Nadat Europa zich bereid verklaarde een financiële duw te geven aan dit project, werd op het terrein gestart met plannen smeden.

Oprichting van de coöperatie INERI cvba

 

Om alles haalbaar te houden, werd het projectgebied beperkt tot de percelen die gelegen zijn binnen de 4 grote verkeersassen rond Ardo (Oostlaan, Brugse Steenweg, Meulebeeksestraat en Izegemsestraat). In oktober 2016 werden alle landbouwers van de 600 ha percelen binnen het projectgebied voor het eerst geïnformeerd. Tientallen keukentafelgesprekken volgden. In deze gesprekken werden de doelstellingen toegelicht en werd naar de interesse van de betrokken landbouwers gepolst. Uiteindelijk stapten ruim 50 landbouwers en landeigenaars mee in de coöperatie, goed voor zo’n 500 ha beregenbare percelen.
  

oprichting inero.jpg

Foto: Coöperanten INERO cvba bij oprichting coörperatie

 

De Bouwwerken   

De tijd die nodig was om de coöperatie op te richten werd gebruikt om de nodige plannen te smeden en de omgevingsvergunning aan te vragen. Op 14 december 2017 werd – bij wijze van vroeg kerstcadeau – de omgevingsvergunning afgeleverd en kon er gestart worden met bouwplannen smeden. Vanaf april 2018 werd gestart met de aanleg van het 150.000 m³ grote spaarbekken en de bouw van het pomphuis. Het bekken was afgewerkt tegen het bouwverlof en kon vanaf dat moment gevuld worden met gezuiverd water. Na het bouwverlof werden de waterleidingen en de hydrantputten geplaatst. Voor deze werken was de droge zomer en het droge najaar van 2018 een zegen. Door het uitblijven van veel neerslag en lage temperaturen kon er verder gewerkt worden tot halfweg december. 17 km van het hydrantennetwerk ging reeds de grond in. De laatste km’s staan op de planning voor 2019.
  

foto aanleg leiding.jpg
  

Foto: aanleg hoge druk leidingnetwerk
 

aanleg bekken.jpg
Foto: bouw spaarbekken  

pomphuis.jpg
Foto: pomphuis met een totale pompcapaciteit van 600 m³/uur   

bekken deels gevuld.jpg
Foto: Eind 2018: spaarbekken voor 70% met water gevuld

 

De applicatie   

Inero cvba is er klaar voor. Vanaf de zomer 2019 zal er via het hydrantennetwerk gezuiverd water verdeeld worden naar de akkers gelegen rond de Ardo-vestiging in Ardooie. Omdat zowel het netwerk als de pompen een beperkte capaciteit hebben, zal alles in goede banen geleid worden door een irrigatie-applicatie. Deze applicatie is door Inagro ontwikkeld. Deze applicatie werkt zal op een gelijkaardige manier werken als hoe bv online een hotelkamer kan geboekt worden. Maar in plaats van een hotelkamer zal een tijdsslot voor irrigatie kunnen gereserveerd worden.
  

IMG-20190405-WA0001.jpg
Foto: INERO coöperanten krijgen ‘les’ over het gebruik van de app
 

Het brain achter de applicaties zijn de Inagro-collega's Steven Thoré en Sofie Kino. Een dikke pluim voor hen maar ook voor alle andere IT-collega’s voor de nodige ondersteuning. Tijdens het programmeren hebben ze zich voor 100% ingeleefd in de noden van de coöperanten. Het resultaat is niet alleen een streling voor het oog, de applicatie is ook zeer gebruiksvriendelijk. Dank je wel IT’ers voor de geleverde topprestatie!
 

0_Cover_INA_8354.jpg

F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door de provincie West-Vlaanderen. De Vlaamse projectpartners zijn Vlakwa vzw, Ardo nv, Inero cvba en Inagro vzw.
  

logo_banner_inero.jpg
  

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Groenten Open Lucht | Water