De eerste zwaluwen zijn terug en daarmee dus ook de lente. In West-Vlaanderen zijn er heel wat gemeentes en steden die deze vliegen- en muggenvangers een hart onder de vleugel willen steken. Zijn er zwaluwen op jouw bedrijf? Informeer dan zeker eens bij de milieudienst van je gemeente of stad.

Informeer bij jouw milieudienst naar eventuele subsidies voor zwaluwnesten

Een groot aantal West-Vlaamse steden en gemeenten kennen een kleine subsidie toe als er nesten van zwaluwen op jouw bedrijf aanwezig zijn. Het aantal nesten bepaalt het bedrag van de subsidie. Los van die financiële tegemoetkoming is het ook gewoon leuk om zwaluwen in je buurt te hebben. Boerenzwaluwen houden van open landbouwlandschappen. Veeboerderijen met open stallingen vormen dan ook favoriete locaties om te nesten. Wist je dat zwaluwen de ideale partner zijn bij de bestrijding van vliegen en muggen?  

 

Wat kan je doen om hen aan te trekken?
Zijn er geen zwaluwnesten op jouw bedrijf, maar zie je de vogels toch vaak in de buurt vliegen? Dan kan je de diertjes proberen te lokken door kunstnesten te plaatsen.

  • Plaats er minstens twee, want zwaluwen vormen graag kolonies.
  • Hang de kastjes op in een toegankelijke stal of schuur, maar wel op een hoge, donkere plaats uit de tocht.
  • Een kabel of zitstok in de omgeving van de kunstnesten is ook belangrijk. Zo kunnen ze veilig uitrusten.
  • Om overlast door uitwerpselen te beperken, kan je een houten plankje ophangen onder het nest. Let er wel op dit voldoende laag te hangen, zodat de in- en uitvliegroute van de zwaluwen niet belemmerd wordt.

Goeie nestkasten vind je onder meer bij Vivara.

 

Wat kan je doen om zwaluwen te helpen?
Een zwaluwnest bestaat vooral uit modder. Een modderpoel aanleggen in de buurt van een plaats waar nesten mogen komen, kan helpen. Stapsgewijs kleven de zwaluwen dan modder aan een ruwe muur of plafond (voor goede hechting). Als vertrekpunt voor hun nest gebruiken ze vaak een steun: een latje, richel, draad, nagel, lamp,…  

Afgesloten stallen zijn een recent probleem. Een opening voorzien van eind maart tot september wordt in het geval van een gesloten stal aangeraden. Een raampje van 30 op 30 cm volstaat al.  

Verruigde overhoekjes en bloemenranden trekken heel wat insecten aan. Ook kleine landschapselementen (zoals hagen, heggen, houtkanten en poelen) inrichten en onderhouden, kan het verschil maken voor zwaluwen. Extra insecten aantrekken klinkt misschien tegenstrijdig, maar als je zwaluwen wil inzetten als natuurlijke insectenbestrijders op je bedrijf, dan moet er natuurlijk ook voldoende eten voor hen zijn om te overleven. Bovendien zijn het vooral nuttige insecten (bestuivers en plaagbestrijders) die aangetrokken worden door verruigde vegetatie en bloemenranden. Insecticiden gebruiken wordt logischerwijs ten stelligste afgeraden.

Tot slot: onderhoudswerken aan stallen waar zwaluwen broeden doe je bij voorkeur dus in de wintermaanden.

 

Meer informatie?
Contacteer Kim De Bus via kim.debus@inagro.be of 051 27 33 77.