Op 14 maart kwamen de "Young Farmers" opnieuw samen. Deze keer zoomde de studieclub in op de hot topics rond dierwelzijn. Voor het onderdeel over verrijkingsmateriaal konden we rekenen op de kennis van Sarah De Smet (Varkensloket). Zij had het onder andere over de nieuwe eisen voor verrijkingsmateriaal, wat wel en niet voldoet aan die eisen en welke materialen het meest geschikt zijn. Nadien maakten we tijd om te praten over kraamhokken met vrije uitloop en alternatieven voor biggencastratie, beiden “hete hangijzers” in de sector. Opnieuw een boeiende avond!

Jonge varkenshouders buigen zich over het onderwerp dierwelzijn

Verrijkingsmateriaal in alle materialen en vormen, maar wat voldoet aan de regels?
De eisen rond verrijkingsmateriaal bij varkens werden recent nog aangepast. Helaas weet nog niet iedereen welke materialen al dan niet voldoen, waardoor veel varkenshouders nog zoeken naar geschikte betaalbare en niet te arbeidsintensieve verrijkingsmaterialen.

In de studieclub bespsraken we welke materialen de jonge varkenshouders momenteel gebruikten. Daaruit blijkt dat er vooral kettingen in de stallen hangen. Maar kettingen alleen voldoen niet als verrijkingsmateriaal! Goed verrijkingsmateriaal is eetbaar, kauwbaar, onderzoekbaar en vervormbaar, permanent aanwezig, proper en veilig, bereikbaar voor alle varkens. Het wordt best regelmatig afgewisseld.

Verschillende speeltjes werden gedemonstreerd en uitgebreid van de nodige commentaren voorzien. Sarah legde ook kort uit hoe je het verrijkingsmateriaal kan evalueren, want ook dat is verplicht in de nieuwe wetgeving.

2019-03-22-DP-verrijking1.jpg


Vrije-uitloopkraamhokken, de toekomst?
Een kraamhok met vrije uitloop wordt steeds vaker naar voor geschoven als hét kraamhok van de toekomst. Maar er is nog weinig ervaring mee en dat maakt de keuze voor dit type kraamhok moeilijk. Uit een stageverslag van één van de Young Farmers konden we afleiden dat de biggen uit vrije-uitloopkraamhokken ongeveer een kilo zwaarder wegen bij het spenen dan biggen uit traditionele kraamhokken. De Young Farmers tonen veel enthousiasme voor dit systeem, maar beseffen erg goed dat het een serieuze investering is die ze grondig moeten overwegen.  


Castratie, kan het ook anders?
Alternatieven voor onverdoofde chirurgische castratie krijgen tegenwoordig steeds meer aandacht. Al heel wat varkenshouders zijn overgeschakeld op een andere manier van castreren, zoals intacte beren of vaccinatie. Toch zien we dat de meningen erg uiteenlopen over dit onderwerp en dat de keuze vooral bepaald wordt door de afnemer.

Ben jij ook geïnteresseerd om deel te nemen aan onze studieclubs? Laat ons je interesse weten via info.varkenshouderij@inagro.be en wie weet zien we jou tijdens onze volgende bijeenkomst!  


Deze studieclubs kaderen in het project ‘Tope Wroeten in de Westhoek’.


 

2019-03-22-DP-leadervives.PNG
Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij