We legden een rassenproef aan met prei in winterteelt voor de verse markt. In die proef plantten we 9 rassen uit. De gemiddelde opbrengst bedroeg 44,4 ton/ha en de meeste rassen gaven meer dan 40 ton/ha. Alleen Harston en Aylton bleven wat achter, respectievelijk met 36,6 ton/ha en 40,4 ton/ha. Op vlak van kwaliteit scoorden de gekende rassen Harston, Pluston en Vitaton heel goed. Harston kwam het best uit de bewaarproef. Ook het nieuwe E65D.099 en Mako Blue lijken beloftevol. Aylton en B 3090 gaven iets minder Flandria-prei, Aylton door sleet en B 3090 door de blekere kleur.

 
Winterprik had geen negatieve impact op rassenproef winterprei

Productie corrigeert zich
Er werd gezaaid op 20 april en geplant op 10 juli, op een afstand van 65 cm tussen de rij en 9 cm in de rij. De voorteelt was wintertarwe, gevolgd door de groenbedekker snijrogge. De proef kende een lastige start door de warmte en extreme droogte na het planten. Dankzij de neerslag in augustus kwam de groei dan toch op gang. Er werd uiteindelijk geoogst op 19 februari.

Vorst, maar geen schade
Na half januari kenden we een stevige winterprik met veel sneeuw. Deze proef was niet afgedekt tegen de vorst, maar we hebben geen vorstschade waargenomen. De rassen werden ook beoordeeld na een houdbaarheidsproef.

Herfstrassen te bleek
Leonora behaalde kwantitatief duidelijk de hoogste opbrengst, maar viel kwalitatief tegen met een veel te bleke bladkleur. Ook Mako Flam overtuigde kwalitatief niet.

Buizen of vlaggen
In deze proef had vooral Aylton wat last van vorming van vlaggen, waarbij de buitenste schachtbladeren buisvormig zijn vergroeid.  

vlagklein.jpg
Foto: Dit jaar troffen we opvallend meer buisvormige prei of vlaggen aan in diverse velden. Hoewel we de oorzaak niet met zekerheid weten, vermoeden we dat stress na het uitplanten aan de basis ligt van het probleem.

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.
 

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht