Ook in 2018 coördineerde Inagro de teelt van industriële hennep. Dit jaar ging het om ongeveer 35 hectare. Daardoor hadden we zicht op een derde van de totale oppervlakte industriële hennep in Vlaanderen.

Opbrengsten van het hennepseizoen 2018

Vorig jaar werd er net geen 100 hectare hennep geteeld in Vlaanderen. In Wallonië is dat drie keer zoveel. Zo verbouwen we in België ongeveer 450 hectare hennep. Ook Inagro zaaide samen met zes landbouwers industriële hennep.

Teeltseizoen 2018
De ervaring van het seizoen van 2017 leerde ons dat de afzet van het hennepstro niet eenvoudig is. Daarom zaaiden we in 2018 het zaadras Finola in. De geoogste hennepzaden worden momenteel verwerkt in dierlijke voeders.  

Ondanks de droogte groeiden de hennepplanten goed. Dat doet ons vermoeden dat, eens de wortels voldoende gevormd zijn, hennep makkelijk zonder veel water kan. Maar verder in het seizoen rijpte de hennep zeer traag en ongelijkmatig af. Eind september werd groen licht gegeven om het hennepzaad te dorsen. Daardoor was het ook nog mogelijk om het stro te roten en persen in balen.

Na de oogst werd het zaad onmiddellijk naar de drogerij gebracht om broei en dus kwaliteitsverlies te vermijden. Het drogen en reinigen bleek geen eenvoudige klus, want de zaden waren verontreinigd door kaf en onkruid. Ook het hoge vochtgehalte van de zaden deed het drogen moeilijk verlopen.

Hennep2.JPGEr kon uiteindelijk 38,5 ton droog hennepzaad verkocht worden. Dat betekent dat er ongeveer 1,1 ton hennepzaad per hectare geoogst werd. We merkten echter grote verschillen tussen de percelen op: opbrengsten varieerden tussen 150 kg/ha en 1525 kg/ha.  

Enkele telers en ook Inagro persten het hennepstro in balen. Een afnemer werd nog niet gevonden, waardoor het stro momenteel gestockeerd wordt.

Uitdagingen
Het seizoen 2018 leerde ons dat er nog veel uitdagingen verbonden zijn met de teelt van hennep. Ten eerste is meer onderzoek nodig naar een goede oogstmethode voor het hennepzaad. Zo kunnen we de hoge verontreiniging met kaf en onkruid, die hogere droogkosten met zich meebrengt, verlagen. Ten tweede dient er een goede droogmethode ontwikkeld te worden. Hennepzaden hebben immers een hoge olie-inhoud, waardoor ze anders gedroogd moeten worden dan bijvoorbeeld maïs. Tot slot proberen we een verklaring te vinden voor het verschil in zaadopbrengst tussen de percelen. Heeft dat te maken met de gebruikte oogstmethode of heeft juist het bodemtype een invloed?  


Meer weten?
Wil je meer weten, dan kan je contact opnemen met Sophie Waegebaert via sophie.waegebaert@inagro.be of 051 14 03 30.

 

 

Het project ‘Growing a green future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Logo_EU.jpglogobannergagf1319.JPG

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Energie En Groene Grondstoffen