De afgelopen jaren kregen de telers van bladgewassen heel wat uitdagingen te verwerken. Om hen beter te informeren over hoe ze daarmee kunnen omgaan, organiseerde Inagro samen met de Tuinderskring Roeselare en het Departement Landbouw en Visserij op 15 februari een studienamiddag. Fusarium bij kropsla, de vergelingsziekte bij veldsla en biologische middelen die heel wat kunnen betekenen voor je bedrijf kwamen aan bod. Er werd ook volop aandacht besteed aan de nieuwe regelgeving rond bodemontsmetting. Nadien konden de 130 deelnemers een blik werpen op de nieuwe drone die mogelijks inzetbaar wordt voor het afwitten van serres. 

Terugblik op studiedag glasgroenten

Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in kropsla
Isabel Vandevelde van het PSKW gaf een laatste stand van zaken over de problematiek met Fusarium. Ze besteedde uitgebreid aandacht aan het herkennen van de symptomen en de verschillen tussen de twee fysio’s die in België aanwezig zijn (Fol1 & Fol4). Staalnames bij telers maakten duidelijk dat verspreiding mogelijk is via de kleinste gronddeeltjes. Daarom moeten hygiënemaatregelen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Een proef met ontsmettingsmiddelen leverde al een hele reeks middelen op die kunnen zorgen voor een totale afdoding van Fusarium op materialen. Tijdens de studiedag bespraken we ook de impact van verschillende bodemontsmettingsmiddelen op de ziekte. Tot slot kregen de deelnemers een overzicht van rassen die resistent zijn tegen Fol1 en/of Fol4.

Vergelingsziekte bij veldsla
Ook deze winter werden heel wat veldslatelers vlak voor de oogst geconfronteerd met bladvergeling. De problemen begonnen half december en blijven opduiken tot februari-maart. An Decombel van Inagro overliep de waargenomen symptomen en gaf een overzicht van de uitgevoerde testen. Voorlopig kon geen enkele teelttechnische, chemische of biologische oplossing gevonden worden. Om een beter zicht te krijgen op de problematiek, de plaats van voorkomen en de economische impact zijn dit jaar enquêtes uitgevoerd. Bijkomend zijn stalen genomen die geanalyseerd zullen worden. Een verzameling van al die data brengt hopelijk meer inzicht in de oorzaak van het fenomeen en de bestrijding ervan.
 

Bodemontsmetting
Bert Callebaut van Certis bracht een mooi overzicht van alle toegestane producten voor chemische bodemontsmetting en hun verschillende periodes van toepassing, afstandsregels en dosissen. Die overzichten zijn een goed hulpmiddel om te bepalen welk type bodemontsmetting je kunt toepassen. Bert legde nog eens duidelijk de nadruk op het goed naleven van het ‘Stewardship’. Je kan dat vertalen als 'het op een correcte manier omgaan met en toepassen van deze producten'. Hij benadrukte dat de chemische bodemontsmetting al onder grote druk staat, en dat incidenten veroorzaakt door een ondoordacht gebruik zouden kunnen leiden tot het verdwijnen van de middelen.

An Decombel vulde aan met praktische tips om van start te gaan met de toepassing van metam-producten via druppelirrigatie. Ook de kostprijs en de bedrijven die je kunt aanspreken om de behandeling gedeeltelijk of volledig uit te voeren kwamen aan bod.

Biologische preparaten
Soraya França van Biobest toonde met enkele treffende voorbeelden het belang aan van bodemweerbaarheid. In sommige bodems beschermt een complex van micro-organismen (schimmels, bacteriën e.a.) de plant tegen bepaalde bodemziekten. Het is belangrijk om dat niet verloren te laten gaan. Als teler kan je zelf bodemweerbaarheid aanbrengen via biologische ‘pesticiden’, die nuttige micro-organismen bevatten. Maar de goede werking van de micro-organismen is afhankelijk van heel wat externe factoren, zoals temperatuur, pH, ras en het al aanwezige bodemleven. Daardoor kan de efficiëntie van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen.  

Afhankelijk van de manier waarop de nuttige micro-organismen hun werking uitoefenen, moet je er ook anders mee omgaan. Bij sommige is het effect sterker als ze al in de perspot meegegeven worden. Doordat de plant sneller groeit dan de micro-organismen, zijn vervolgtoepassingen aan te raden. Let ook bij biologische gewasbeschermingsmiddelen op de dosering: een te hoge dosis kan de planten beschadigen.
 

Demonstraties
Na afloop kon nog een blik geworpen worden op de nieuwe drone van het loonwerkbedrijf Debusschere. Doelstelling is om dat toestel in de komende jaren in te zetten voor het afwitten van serres. Van Dessel Automatisatie was aanwezig met een doseersysteem dat je kan huren om metam op kleine oppervlakten toe te dienen.

 20190307_TOAGLA_Drone.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten