In navolging van vijf succesvolle trefdagen voor varkenshouders brachten we vorige vrijdag ook de West-Vlaamse melkveehouders samen in de tweejaarlijkse trefdag "Over koetjes en kalfjes". Met een dag vol praktische informatie, nieuwe inzichten en interessante ontmoetingen willen we de melkveesector versterken. Het evenement was op korte termijn volzet. Dat toont de nood aan kennis en netwerking voor melkveehouders duidelijk aan. In dit nieuwsbericht brengen we verslag uit van de succesvolle trefdag. Volgende week ontdek je meer over de plenaire sessies van Joep Driessen en Stef Aerts.

Succesvolle eerste trefdag Over koetjes en kalfjes

Voor de eerste editie van 'Over koetjes en kalfjes' zakten 140 melkveehouders op 1 februari af naar Beitem. Het programma vol leer- en netwerkmogelijkheden, een formule die al haar nut bewees op de jaarlijkse trefdagen van de VarkensAcademie, trok aan. Een week voordien was het evenement al helemaal volzet. Dat toont de nood aan kennis en netwerking aan. Een deelnemende melkveehouder beaamde: “Ik pikte heel wat tips op waarmee ik mijn bedrijfsvoering verder kan verbeteren. Het is ook goed om eens op een ontspannen manier met collega’s te kunnen praten.”

 
Lichaamstaal van de koe
Gedeputeerde Bart Naeyaert verwelkomde de deelnemers, gaf mee dat hij opgroeide op een melkveebedrijf en uitte zijn tevredenheid over het initiatief van Inagro. De dag startte met een plenair deel met twee gastsprekers. We zoomden in op het welzijn van de koe vanuit een technische en ethische invalshoek.
 
In zijn plenaire uiteenzetting leerde Joep Driessen van DVM melkveehouders te kijken naar de lichaamstaal van de koe en dat te vertalen naar concrete managementacties. Aansluitend bracht Stef Aerts van Odisee zijn toelichting "Een koe is geen cavia: waarom spreken met consumenten zo moeilijk is."
 
>Volgende week gaan we dieper in op deze interessante toelichtingen. Met de nuttige tips van Joep en Stef kan je ongetwijfeld zelf aan de slag gaan op jouw bedrijf.

INA_8021_Melkveetrefdag_collage.jpg

Van voeders samenstellen tot stressvrij omgaan met dieren
Na de lunch konden de deelnemers kiezen uit zes technische onderwerpen, gaande van voeders samenstellen tot stressvrij omgaan met dieren. Eddy Decaesteker (Inagro) leerde melkveehouders hoe ze krachtvoeder kunnen besparen zonder in te boeten aan productie. “Eerst streef je naar een goede melkproductie, in combinatie met goede gehalten. Daarna ga je na of je het voedersaldo nog verder kunt optrekken met een goedkoper rantsoen.”
 
Via haar onderzoek verbetert Leen Vandaele (ILVO) de jongvee-opfok en het transitiemanagement om de methaanuitstoot per liter melk te verlagen. “Zo kunnen we de uitstoot tot 3,6 % verminderen op bedrijfsniveau”, vertelde ze enthousiast. Leen haalde ook aan dat broeikasgassen nodig zijn als isolerend ‘deken’ rond de aarde. “Zonder broeikasgassen zou de temperatuur op aarde -15 °C zijn.”
 
Dominique Huits (Inagro) ging dieper in op waterbehandeling op landbouwbedrijven. Omdat leidingwater op een melkveebedrijf gemiddeld 2 euro/m³ kost, streven melkveehouders best naar een maximale kost van 1,5 euro/m³ voor alternatief drinkwater. “De locatie bepaalt welke alternatieve waterbron interessant is voor jouw bedrijf. Als je wil investeren in een waterbehandelingstechniek, dan bekijk je vooraf best de installatie- en werkingskosten.”
 
Bij omschakeling naar bio is het belangrijk om vooraf voldoende info in te winnen. “Neem je tijd voor je beslist”, raadde Sander Van Haver (Bio Zoekt Boer) aan. “Je hebt ook best wat akkerbouwersbloed in je”, suggereerde Johan Boussemaere, die recent omschakelde naar bio.
 
Joep Driessen gaf in de namiddag tips om koeien op een stressvrije manier te verplaatsen. Zo blijkt dat een koe twee keer zo traag stapt als een mens. “Wil je parallel naast de koe lopen, dan kan je best voor of achter de schouder van de koe lopen”, gaf hij mee. Driessen raadde de deelnemers ook aan om vaarzen een tot twee maanden voor de afkalving een week in de kudde te laten lopen. Zo heeft het dier veel minder stress na de afkalving.
 
Geert Haesaert (Universiteit Gent) sprak over mycotoxines. “Als een maïsperceel aangetast is, haksel het dan tijdig”, klonk het. “Een week te laat hakselen zorgt al voor een duidelijke verhoging van mycotoxines.” Verder kan voldoende vruchtafwisseling het probleem helpen bestrijden. Bepaalde mycotoxines worden afgebroken in de pens. Helaas leidt dat soms tot nog giftigere metabolieten.
 
INA_8004_Melkveetrefdag_gedeputeerdeBNaeyaert.jpg
 
 
Praktijkervaring grote troef in projecten en bedrijfsbegeleiding
Dankzij de jarenlange traditie van nationale en internationale samenwerking met diverse partners kan Inagro anticiperen op de evoluties in de melkveehouderij. Daarbij is er aandacht voor zowel de klassieke als de innovatieve melkveethema’s. Denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning in de omschakeling naar biologische melkveehouderij. Op vandaag lopen ook onderzoeks- en demoprojecten met onderwerpen als levensduur, efficiëntere voedervalorisatie, transitiemanagement en klauwgezondheid.
 
Naast onderzoeksprojecten voor de verdere verduurzaming van de sector leggen de experts melkveehouderij zich ook toe op individueel advies. Daarin ligt de focus op persoonlijke begeleiding en de opvolging van bedrijfsprestaties via kengetallen. De wisselwerking tussen onderzoek en advies werkt productief, zo blijkt. De grootste troef van onze begeleiding is de combinatie van praktijkervaring en gericht onderzoek. Problemen uit de praktijk nemen we op als vraagstuk in projecten. De resultaten leveren dan weer bijkomende kennis voor de sector.
 
 
 
Wat brengt de toekomst?
We willen ook jouw bedrijf verder laten groeien en jou voorzien van kennis en advies. Via onze wekelijkse nieuwsbrief houden we je op de hoogte van ons aanbod aan studiedagen en studieclubs. Wil je de tweede trefdag "Over koetjes en kalfjes" bijwonen? Stip dan nu al de eerste vrijdag van februari 2021 aan in jouw agenda!
 
 
INA_8043_Melkveetrefdag_sfeer.png
Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij